Yleisimmät yrityslainan vakuudet

Yrittäjän asunto tai yrityksen omistama kiinteistö toimii usein lainan vakuutena

Kun lähdet hakemaan yrityksellesi lainaa, kannattaa ensin pysähtyä hetkeksi miettimään lainan vakuuksia. Pankit ja rahoituslaitokset vaativat vakuuksia jokaiselle lainalle, joten on hyvä selvittää etukäteen mitä yritykselläsi on tarjota vakuudeksi. Tässä artikkelissa käsittelemme yleisimpiä yrityslainan vakuuksia, sekä niiden vaikutusta lainan ehtoihin.

Sisältö:

Mikä kelpaa lainan vakuudeksi?
Miksi yrityslainaan tarvitaan vakuudet?
Yrityslainan reaalivakuus
Yrityslainan henkilötakaus
Muut vakuudet ja takaukset
Yrityslaina ilman vakuuksia

Mikä kelpaa lainan vakuudeksi?

Pääsääntöisesti yrityslainan vakuudet voidaan jakaa reaalivakuuksiin ja henkilövakuuksiin.

Reaalivakuuksilla tarkoitetaan rahassa mitattavaa, tyypillisesti fyysistä omaisuutta, joka säilyttää arvonsa hyvin.

Henkilövakuudella tai henkilötakauksella tarkoitetaan puolestaan sitoumusta, jossa takauksen antaja sitoutuu vastaamaan yrityksen velasta kuin omastaan. Henkilötakaajia voi olla yksi tai useampi.

Henkilövakuuden lisäksi lainan takaajana voi toimia valtio, kuten valtion omistama Finnvera, joka toiminnallaan tukee yritysten kehitystä ja rahoittamista myöntämällä valtiontakauksia yrityslainalle.

Miksi yrityslainaan vaaditaan vakuudet?

Yrityslainaan vaaditaan vakuuksia yksinkertaisesti siksi, että lainan myöntäjä pyrkii välttämään luottotappioita. Jos velallinen ei maksa lainaansa, voi lainanantaja periä velan korkoineen muuttamalla vakuuden rahaksi.

Vakuuksien laatuun ja määrään vaikuttaa muun muassa lainanantajan arvio yrityksen takaisinmaksukyvystä ja haettavan lainan määrästä. Vakuudet puolestaan vaikuttavat lainan hintaan; mitä paremmat vakuudet yrityksellä on tarjota, sitä paremmat lainaehdot voi neuvotella.

Yrityslainan reaalivakuus

Yrityslainan reaalivakuus tarkoittaa lainan takaisinmaksun vakuudeksi annettavaa fyysistä omaisuutta, kuten kiinteistöä tai arvopapereita. Reaalivakuus on tyypillisin yrityslainan vakuus, erityisesti suuremmissa lainasummissa, sillä reaalivakuus turvaa lainan henkilötakausta paremmin. Lainan myöntäjän on helppo realisoida vakuus rahaksi, mikäli yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin.

Reaalivakuutta vastaan myönnetyn yrityslainan korko on usein matalampi kuin vain henkilötakausta käytettäessä. Reaalivakuuden käyttäminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista, mikäli yrityksellä ei ole kertynyt vielä omaisuutta tai tilanteessa jossa lainatarve on kiireellinen.

Reaalivakuudeksi kelpaa esimerkiksi:

 • asunto tai vapaa-ajan asunto
 • liiketila tai muu yrityksen omistama kiinteistö
 • metsätila
 • arvopaperisalkku
 • ajoneuvot ja työkoneet
 • muu yrityksen irtaimisto

Mitä ovat reaalivakuudet?

Reaalivakuudet luokitellaan pääsääntöisesti kolmeen ryhmään; käteispantti, kiinnitysperusteinen pantti ja vierasvelkavakuus. Tyypillisin yrityslainan reaalivakuus on joko kiinnitysperusteinen pantti tai käteispantti.

 • Kiinnityspantti tarvitaan silloin, kun lainan vakuutena käytetään omaisuutta, jonka hallintaa ei voi luovuttaa lainan myöntäjälle. Tyypillisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi kiinteistöä, jota ilman yrityksen olisi mahdoton jatkaa toimintaansa.
 • Käteispantti tarkoittaa sitä, että yritys luovuttaa lainan vakuudeksi rahaa, pörssiosakkeita tai vastaavia helposti siirreltäviä ja realisoitavia asioita.
 • Vierasvelkavakuus tarkoittaa, että vakuuden luovuttaja on jokin muu kuin yritys itse. Esimerkiksi yrityksen omistaja on erillinen oikeushenkilö, joten tämän luovuttaessa vakuudeksi henkilökohtaista omaisuutta, on kyseessä vierasvelkavakuus.
 • Jälkipantti on harvemmin käytetty reaalivakuus yrityslainoissa. Käytännössä jälkipantti tarkoittaa, että jo pantatun vakuuden arvo on suurempi kuin velan suuruus, jolloin yli jäävää vakuuden arvoa voidaan pantata toisen lainan vakuudeksi.

Mikä on kiinnitys ja miten sitä haetaan?

Kiinnityspanttia varten tarvitaan kiinnitys, jonka tyyppi ja hakeminen riippuu kiinnitettävän omaisuuden tyypistä.

 • Yrityskiinnitys tarvitaan, kun lainan vakuudeksi pantataan yritystoiminnassa käytettävää omaisuutta, kuten työkoneita. Yrityskiinnitystä haetaan Patentti- ja rekisterihallinnolta, joka käsittelee Kaupparekisteriin merkittyjen yritysten kiinnityshakemukset.
 • Kiinteistöpanttioikeutta varten tarvitaan vahvistettu kiinnitys, jota haetaan Maanmittauslaitokselta. Kiinnitys voi kohdistua koko kiinteistöön tai osaan siitä. Mikäli kiinnitystä haetaan vuokratulla maalla sijaitsevaan kiinteistöön, haetaan laitospanttia.

Huomioi reaalivakuuden vakuusarvo

Vakuusarvolla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon kyseistä vakuutta vastaan voidaan enimmillään myöntää lainaa. Vakuusarvo lasketaan vakuuskohteen käyvästä arvosta, eli todellisesta myyntihinnasta, vähentämällä rahoittajan määrittelemä riskimarginaali. Näin varmistetaan, että vakuuden mahdollinen arvon lasku riittää kattamaan myös lainan koron ja mahdolliset vakuuden realisoinnista aiheutuvat kulut. Helposti realisoitava vakuus on käytännössä aina arvokkaampi verrattuna omaisuuteen, jonka muuttaminen rahaksi on työläämpää.

Esimerkiksi: Jos yritys käyttää lainan vakuutena 100 000 euron arvoisa toimitilaa, sen vakuusarvo on noin 70 - 80%. Yrityksen hakiessa lainaa 100 000 euroa, toimitilan kiinnitys kattaa lainasta 70 000 - 80 000€ ja loppuosalle lainasta tulisi löytää lisävakuuksia.

Eri vakuuksien vakuusarvot vaihtelevat sen mukaan, kuinka hyvin vakuus säilyttää arvonsa ja kuinka helppo se on tarvittaessa muuttaa rahaksi. Huomioi, että eri rahoittajilla on erilaiset menetelmät vakuuden arvon arvostamisessa. Alla olevassa taulukossa esitellään yleisimmät yrityslainan reaalivakuudet ja niiden keskimääräiset vakuusarvot.

Vakuus

Vakuusarvo

Asunto

70-80%

Pörssiosakkeet ja rahastot

60%

Vapaa-ajan kiinteistö

enintään 60%

Toimitilaosake

enintään 60%

Liike- ja teollisuuskiinteistö

enintään 60%

Metsäpalsta

enintään 60%

Yrityskiinnitys

30-50%

Yrityslainan henkilötakaus

Usein optimaalisin tilanne yritykselle olisi saada yrityslaina ilman henkilötakausta, mutta todellisuudessa tämä voi olla vaikeaa. Usein kompastuskiveksi muodostuu se, että yrityksellä ei ole riittävästi vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta ja yritys ei saa lainaa lainkaan. Henkilötakaukseen joutuu usein turvautumaan lainan lisävakuutena tai täytetakauksena, mikäli vakuuksien vakuusarvo ei kata koko lainaa.

Tyypillisesti henkilötakaus tarkoittaa sitä, että luonnollinen henkilö, usein yrittäjä itse, takaa lainan ja vastaa lainasta henkilökohtaisesti. Tätä kutsutaan myös omavelkaiseksi takaukseksi.

Joissain tilanteissa henkilötakaus voidaan antaa myös toissijaisena takauksena, jolloin velallinen yhtiö maksaa velkaa niin pitkään kun velkaa ei ole saatu perittyä maksukyvyttömäksi todetulta päävelalliselta. Vasta tämän jälkeen velkojalla on oikeus periä saatavia takaajalta.

Takaajia voi olla myös useampia, jolloin jokainen takaaja vastaa velasta yhteisvastuullisesti, ellei muusta vastuunjaosta ole erikseen sovittu. Erääntynyttä velkaa voidaan näin ollen vaatia keneltä tahansa takaajalta.

Muut vakuudet ja takaukset

Reaalivakuuksien ja henkilötakauksen lisäksi yrityksellä on muutamia vaihtoehtoja takaukseen ja lainan saamiseksi.

Finnveran takaukset

Suomen valtion omistama erityisrahoituslaitos Finnvera tukee yrityksiä rahoituksen ja valtiontakauksien avulla. Finnveran valtion takaukset ovat tarkoitettu erilaisiin tilanteisiin, joissa yritys tarvitsee rahoitusta. Näitä ovat esimerkiksi alkuvaihe, toiminnan laajentaminen ja kansainvälistyminen.

Finnveran takauksien ehdot vaihtelevat, haettavan rahoituksen käyttökohteesta riippuen. Esimerkiksi aloittaville yrityksille suunnattu tuote Finnvera-alkutakaus on enimmillään 80 000 euroa. Finnveran takauksen osuus voi nousta maksimissaan 80 prosenttiin. Lisäksi alkutakaukseen vaaditaan yrityksen pääosakkailta omavelkainen takaus, joka on vähintään yksi neljäsosa haettavan alkutakauksen suuruudesta.

Rahoitettava kohde vakuutena

Joissain tilanteissa rahoituksen kohde voi toimia vakuutena itsestään, jolloin yrityksen ei tarvitse hakea lainaa pankista vaan rahoituspäätöksellä voi saada investoitavan kohteen osamaksulla. Esimerkiksi yrityksen auton osamaksusopimuksessa rahoitettava kohde toimii vakuutena, sillä oletuksella, että maksujen takkuillessa velkoja voi lunastaa auton takaisin ja myydä sen edelleen kattaen mahdolliset tappiot osamaksun koroista sekä kulkuvälineen lunastuksesta.

Pankkitakaus

Pankkitakaus voi olla rahoituksen vaihtoehto jonkin sopimuksen vakuudeksi. Esimerkiksi toimitilan käteisvakuuden sijasta pankki voi asettua takaajaksi vuokrasopimusta varten. Toisaalta pankki voi vaatia tätä vastaan jonkin reaalivakuuden itselleen.

Yrityslaina ilman vakuuksia

Täysin vakuudetonta yrityslainaa ei ole olemassakaan. Sen sijaan reaalivakuudetonta yrityslainaa on mahdollista saada henkilötakausta vastaan.

Kireät vakuusvaatimukset ovat erityisesti pienille yrityksille merkittävä syy, ettei rahoitusta haeta, vaikka sille olisi ollut tarvetta monissa tilanteissa. Haluamme auttaa yrityksiä saamaan rahoitusta ilman vakuuksia, kunhan yrityksen kassavirta näyttää hyvältä ja takaajilla ei ole maksuhäiriöitä. Esimerkiksi BusinessCreditin reaalivakuudetonta yrityslainaa voi saada jopa 100 000€ asti.

7.10.2021

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024