Laskurahoitus

Laskurahoitus parantaa maksuvalmiutta nopeasti ja vapauttaa myyntisaamisista yrityksellesi käyttöpääomaa madalletulla riskillä.

Laskurahoitus vapauttaa pääomaa nopeasti

Laskurahoitus vapauttaa myyntisaataviin sidottua pääomaa yrityksesi muihin resursseihin. Se soveltuu kaikille yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta ja joilla on laskutusta. Laskurahoituksella voit muuttaa madalletulla riskillä laskuja rahaksi: rahoitus perustuu myyntiin, jonka olet jo tehnyt. Laskurahoituksessa ei tarvitse odotella laskun eräpäivää, vaan saat rahat tilille heti.

Laskurahoitus on joustava rahoitusmuoto eikä vaadi sitoutumista, laskuja voi rahoittaa yhden tai useampia tarpeen mukaan. Laskurahoituksella voi helpottaa hetkellistä kassavajetta tai tehostaa yrityksen maksuvalmiutta ja talouden ennustettavuutta. Näin voit myös tarjota asiakkaillesi pidempiä maksuehtoja tehostamalla myyntisaatavien kiertoa. Laskurahoitus on erityisesti B2B-myyntiä harjoittaville yrityksille sopiva rahoitusmuoto.

Laskurahoitus vai factoring?

Suurin ero laskurahoituksen ja factoringpalvelun välillä on se, että factoringissa yritys saa jatkuvaa luottoa myyntisaataviaan vastaan, kun taas laskurahoituksessa kyse on kertaluontoisesta rahoituksesta. Yksittäisen tai useamman laskun rahoittaminen kerralla kannattaa, kun tarkoituksena on tasata hetkellistä kassavajetta tai vapauttaa laskuihin sidottu pääoma muihin resursseihin nopeasti.

Mikäli yrityksen tavoitteena on esimerkiksi pitkäjänteisempi kassavirran tasaaminen tai yrityksen kasvun rahoittaminen, suosittelemme tutustumaan factoring rahoitukseen. Factoring on rahoituksen lisäksi oiva keino ulkoistaa yrityksen laskutus ja myyntireskontra. Rahoitusyhtiö vastaa myyntisaatavien koko elinkaaresta, jolloin voit ohjata resurssit yrityksen ydinliiketoimintaan.

Laskurahoitus

  • Hetkellisten kausivaihtelujen ja kassavajeen tasaamiseen
  • Voit valita rahoitettavat laskut
  • Laskut on helppo rahoittaa verkossa

Factoring rahoitus

  • Pitkäjänteiseen kassavirran tehostamiseen tai yrityksen kasvun rahoittamiseen
  • Vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan
  • Laskutus- ja perintäpalvelut yhdessä

Laskujen rahoittaminen vai yrityslaina

Laskurahoitus on hyvä rahoitusmuoto kassavajeen tasaamiseen, kassavirran tehostamiseen ja pääoman vapauttamiseen yritykselle tarpeellisiin resursseihin. Esimerkiksi yksittäisiin suurempiin investointeihin, kuten konehankintoihin, yrityslaina on parempi rahoitusvaihtoehto. Vakuudetonta yrityslainaa on helppo hakea verkossa. Laina on koroton ja kiinteällä kuukausierällä, ainut lainakulu on toimituspalkkio.