Rahoituslaskelma investointeihin

Investointien ja erilaisten hankkeiden toteuttaminen edellyttää yritykseltä monesti ulkopuolista rahoitusta oman tulorahoituksen ohella, koska investointi on useimmiten suuri sijoitus, jonka tuotot kotiutuvat pitkällä aikavälillä. Investointien rahoitussuunnitteluun kannattaa tämän vuoksi panostaa, sillä rahoitus on avainroolissa jo investoinnin kannattavuuden arvioinnissa.

Rahoitussuunnittelu on siis olennainen osa investointien suunnittelua. Rahoituslaskelma on rahoitussuunnittelussa hyödynnettävä työkalu, josta selviävät muun muassa yrityksen rahavirtojen liike sekä rahoitusrakenne. Rahoituslaskelmaa kannattaa hyödyntää myös varmistettaessa käyttöpääoman riittävyyttä investointihankkeen aikana.

Ulkopuoliset rahoittajat edellyttävät yleisesti rahoituslaskelmaa investoinnin rahoituspäätösten pohjaksi. Rahoituslaskelman analysointi kertoo yrityksen likviditeetistä ja antaa tietoa yrityksen tulevaisuuden näkymistä sekä antaa tuloslaskelmaa ja tasetta selkeämmän kuvan liiketoiminnan kannattavuudesta. Rahoituslaskelma on monella tapaa hyödyllinen raportti yrityksen sisäisessä käytössä. Tässä artikkelissa käydään läpi rahoituslaskelman hyödyt ja laatiminen käytännönläheisesti esimerkkien avulla.

Milloin rahoituslaskelmaa vaaditaan
Rahoituslaskelman hyödyt ja merkitys
Mitä rahoituslaskelmaan sisältyy
Rahoituslaskelman laatiminen käytännössä


Milloin rahoituslaskelmaa vaaditaan

Rahoituslaskelma on kirjanpitolain mukaan pakollinen suurissa ja yleisen edun kannalta merkittävissä yrityksissä (luottolaitokset, vakuutusyhtiöt). Suuryrityksiksi lasketaan yritykset, joiden kahdella edeltävällä tilikaudella vähintään kaksi seuraavista kirjanpitolaissa määritellyistä rajoista ylittyy: liikevaihto on yli 40 000 000 euroa, taseen loppusumma on 20 000 000 euroa tai tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä.

Pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä ei edellytetä rahoituslaskelmaa lain puitteissa toisin kuin suuryrityksiltä. Rahoituslaskelma on kuitenkin hyödyllinen työkalu kaikenkokoisille yrityksille tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä, vaikka se nimensä mukaisesti pääasiallisesti tehdään rahoitustarpeita varten. Pankit ja muut rahoittajat edellyttävät myös pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä rahoituslaskelmaa lainapäätöksiä tehdessään.

Rahoituslaskelman hyödyt ja merkitys

Rahoituslaskelma auttaa hahmottamaan yrityksen rahavirrat ja rahoitusrakenteen sekä niiden vaikutuksen yrityksen talouteen, siksi sen laatiminen on järkevää myös pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vaikka se ei pakollinen olekaan. Rahavirtoja voidaan kutsua myös kassavirroiksi.

Rahoituslaskelmalla on erityisen suuri merkitys yritystä perustettaessa sekä investointien suunnittelussa ja rahoituksessa. Laskelman avulla voi hahmottaa paljonko ulkopuolista rahoitusta todellisuudessa investoinnin tai hankkeen toteuttamiseen tarvitaan. Näin voi siis varmistua siitä, että rahoitus riittää investoinnin toteuttamiseen, mutta lainaa ei toisaalta tule nostettua liikaa.

Liiketoiminnan kannattavuus voidaan rahoituslaskelman avulla todentaa rahoittajalle ja näin edesauttaa myönteisen luottopäätöksen saamista. Pankit, Finnvera sekä muut rahoitusyhtiöt edellyttävät rahoituslaskelmaa yrityslainahakemuksen yhteydessä. Näin voidaan varmistaa se, että lainanhakijalla on realistinen kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisen investoinnin kannattavuudesta.

Tilinpäätöstä tehdessä, rahoituslaskelma antaa tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Rahoituslaskelman analysointi peilaa yrityksen menneiden kuukausien onnistumista taloudellisesti ja se yleensä liitetään osaksi tilinpäätöstä.


Lue myös Yrityksen investoinnit

Mitä rahoituslaskelmaan sisältyy

Rahoituslaskelmalla ei ole vakiintunutta muotoa, mutta laskelmasta selviää yrityksen rahaliikenne tilikauden aikana. Rahoituslaskelman osat koostuvat liiketoiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirroista. Nämä rahavirrat auttavat hahmottamaan yrityksen rahan liikkeet kokonaisvaltaisesti. Alta näet rahoituslaskelman esimerkit eri rahavirroista.

Liiketoiminnan rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kertoo paljonko yritys varsinaisesti tuottaa rahaa eli toisin sanoen kuinka kannattavaa yrityksen liiketoiminta on tällä hetkellä tai ennustetun kulurakenteen mukaan. Mikäli liiketoiminnan rahavirta on positiivinen, jää yrityksen käyttöön varoja, jotka voi hyödyntää vaikkapa investointien tai kasvun rahoittamiseen.

Liiketoiminnan rahavirta lasketaan vähentämällä tuloista (myynti, osingot ja muut mahdolliset tuotot) ylläpitämiseen liittyvät kulut. Ylläpitoon liittyviä kuluja voivat olla esimerkiksi hankitut materiaalit, henkilöstökulut sekä muut liiketoiminnan juoksevat kulut.  

Esimerkkilaskelma liiketoiminnan rahavirrasta

Myyntituotot

+100 000

Materiaalit

-35 000

Työt

-35 000

Liiketoiminnan rahavirta

+30 000 €Investointien rahavirta

Investointien rahavirralla tarkoitetaan käyttöomaisuuden hankintoihin ja myynteihin ohjattuja rahavirtoja. Käytännössä tämä tarkoittaa paljonko investointeihin on käytetty rahaa ja toisaalta paljonko aiempien investointien, esimerkiksi käytettyjen laitteiden tai koneiden, myynnistä on saatu tuloja.

Monesti investointien rahavirta on negatiivinen luku, etenkin pidemmälle tulevaisuuteen investoitaessa. Investointien rahoittaminen vaatii yleensä ulkopuolista rahoitusta oman pääoman ohella.

Rahoituslaskelmassa investointien rahavirta kertoo siitä, millaisia rahavirtoja yrityksellä on tulevaisuudessa odotettavissa nykyisillä investoinneilla. Investointien tarkoituksena on kehittää yrityksen toimintaa ja myös varmistaa tulevaisuuden menestyminen, näin ollen investoinnin tuotot konkretisoituvat vasta myöhemmin.

Esimerkkilaskelma investointien rahavirrasta

Uusi kone

-15 000

Vanhan koneen myynti

+3 000

Investointien rahavirta

-12 000 €

 

Rahoituksien rahavirta

Rahoituksien rahavirta kertoo muutokset yrityksen omassa ja vieraassa pääomassa eli käytännössä paljonko yrityslainaa tai muuta rahoitusta yritys on nostanut ja paljonko siitä on maksettu takaisin. Rahoituksien rahavirta selventää myös mistä rahoitus on peräisin sekä mahdollisesti omistajille jaetut osingot ja muutokset yrityksen osakeomistuksissa.

Esimerkki rahoituksien rahavirrasta

Nostettu yrityslaina

+25 000

Yrityslainan takaisinmaksu

-10 000

Maksettu osinkoja

-10 000

Rahoituksen rahavirta

+5 000 €

 

Rahavirtojen muutos

Rahoituslaskelmassa on hyvä huomioida myös rahavirtojen muutos, tämä tunnusluku kertoo yrityksen maksukyvystä eli likviditeetistä. Liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirtojen yhteenlaskettu summa muodostaa rahavirtojen muutoksen. Yllä mainituilla esimerkeillä rahavirtojen muutos lasketaan siis seuraavasti:

Liiketoiminnan rahavirta

+30 000

Investoinnin rahavirta

-12 000

Rahoituksen rahavirta

+ 5 000

Rahavirtojen muutos

+23 000 €

Rahoituslaskelman laatiminen käytännössä

Rahoituslaskelma siis täydentää rahoituksen osalta yrityksen tuloslaskelman, taseen ja liitteiden antamaa tietoa. Rahoituslaskelman tulee selventää rahojen hankinta sekä käyttö tilikauden aikana.

Rahoituslaskelman tekeminen ei periaatteessa ole vaikeaa, mutta vaatii yrityksen liiketoiminnan ja tilikartan tuntemusta jonkin verran. Rahoituslaskelman tekemiseen voi hyödyntää esimerkiksi kirjanpitäjää tai valmiita laskelmapohjia.

BusinessCredit tarjoaa vakuudetonta yritysrahoitusta investointien tekemiseen. Lainahakemuksen voi tehdä verkossa muutamassa minuutissa.

9.2.2023

Hae reaalivakuudetonta yritysrahoitusta investointien tekemiseen

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Kasvurahoitus tukemassa yrityksen kasvua ja markkinointia

Kasvurahoituksella on usein hyvin merkittävä rooli yrityksen markkinoinnissa sekä yrityksen brändin rakentamisessa. Tarkista blogistamme, mitkä ovat tämän hetken suurimmat kasvutrendit ja lue, kuinka kasvurahoitus ja markkinointi voivat yhdessä muodostaa voimakkaan tandemin yrityksesi kasvulle.
16.4.2024

Yrityksen autorahoitus

Tässä blogitekstissä pureudumme yrityksen autorahoituksen maailmaan ja tutustumme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin. Autorahoitus on keskeinen osa yrityksen kasvua ja kehitystä, ja vakuudeton yrityslaina voikin tarjota nopean ja joustavan ratkaisun tällaisiin rahoitustarpeisiin.
4.4.2024