Yrityksen ostaminen

Yrityksen ostaminen on yksi tapa ryhtyä yrittäjäksi tai laajentaa yritystä

Yrityksen ostaminen voi olla vaihtoehto yrittäjyydestä haaveilevalle tai jo yrittäjänä toimivalle henkilölle, joka haluaa laajentaa liiketoimintaa. Valmiin yrityksen ostaminen on usein riskittömämpi vaihtoehto, kuin täysin uuden yrityksen perustaminen. Tässä artikkelissa käymme läpi mitä kannattaa huomioida, kun yrityksen ostaminen kiinnostaa.

Sisältö:

Yrityksen voi ostaa monella tavalla
Yrityksen arvo määrittää hinnan
Yrityskaupan rahoitus
Näin etsit ostettavia yrityksiä
Vinkit yrityksen ostamiseen

Yrityksen voi ostaa monella tavalla

Yrityskaupan voi toteuttaa eri tavoin, mutta pääajatus on kaikissa sama: Ostaja ostaa valmiin yrityksen tai liikeidean, jolloin voidaan keskittyä yritystoiminnan kehittämiseen, eikä kuluttaa resursseja palveluiden tai tuotteiden kehittämiseen tai asiakkaiden hankintaan.

Osakekauppa

Yrityksen osakkeiden ostaminen on yksi tapa ostaa yritys, jolloin kaupassa siirtyy osakkeiden myötä kaikki yrityksen oikeudet, sekä yrityksen olemassa olevat vastuut ja velvoitteet. Näin ostettava liiketoiminta pysyy ennallaan. Osakekaupassa osakkeet myy aina yhtiön osakkeenomistaja.

Osakkaaksi yritykseen

Myös osakkuuden ostaminen on hyvä vaihtoehto yrittäjyydestä haaveilevalle, sillä vastuu jaetaan muiden osakkaiden kanssa ja osuuden ostaminen on edullisempaa kuin koko yrityksen ostaminen. Vastuun jakaminen voi helpottaa yrittäjyyteen siirtymistä ja ostaja voi joissain tilanteissa keskittyä myös muihin projekteihin tai tulonlähteisiin. Osakkuuden voi ostaa osakekaupalla tai osakassopimukselle.

Liiketoiminnan ostaminen

Valmiin yrityksen ostaminen voidaan toteuttaa myös liiketoimintakaupalla, jolloin yhtiö myy yrityksen liiketoiminnan tai osan siitä. Liiketoimintakaupassa ostaja saa tyypillisesti haltuunsa kaiken, mitä vaaditaan liiketoiminnan jatkamiseen, kuten liiketilat, tuotteet, koneet, sekä jakelu- ja hankintakanavat. Liiketoimintakaupan yksityiskohdista voidaan aina neuvotella, esimerkiksi jos ostaja haluaa siirtää liiketilat tai varaston toiseen sijaintiin, voidaan nykyiset vuokrasopimukset jättää kaupasta. Liiketoimintakaupassa myyjänä on yhtiö.

Franchise-oikeuksien ostaminen

Mikäli vanhan yrityksen ostaminen ei tunnu houkuttelevalta, on valmiinliikeidean ostaminen vaihtoehto yrittäjyyteen. Franchise-sopimuksella yrittäjä ostaa käyttöoikeuden tavaramerkkiin ja yrityksen toimintatapoihin franchising-ketjulta. Ostaja saa täten käyttöönsä toimivan liikeidean, tuotteet ja tavaramerkin, joiden avulla liiketoiminnan aloittaminen on helpompaa, kuin täysin uuden yrityksen perustaminen. Katso lisää frachise yrittäjyydestä.

Yrityksen arvo määrittää hinnan

Yrityskaupan pohja on yrityksen arvonmääritys, sillä se määrittelee yrityksen hinnan. Arvonmääritykseen on useita menetelmiä, joita käytetään eri tilanteissa. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että yrityksen arvo on menneisyyden perusteella tehty arvio tulevaisuuden tuloista.

Yrityksen arvoon vaikuttaa yrityksen lisäksi muun muassa yrityksen tuottoarvo ja yrityksen velattoman omaisuuden arvo, arvonmääritysmenetelmän mukaan. Usein arvonmäärityksen menetelmiä on hyvä käyttää ristiin, jotta päästään mahdollisimman realistiseen lopputulokseen sekä myyjän, että ostajan kannalta. Arvonmäärityksestä saa myös tietoa veroseuraamusten arviointiin.

Yrityksen arvonmääritys on kuitenkin vain yksi yrityksen kauppahintaa määrittävä työkalu. Yrityskauppa on aina uniikki prosessi, sillä jokainen yritys on erilainen. Lue lisää yrityksen arvonmäärityksestä.

Yrityskaupan rahoitus

Yrityksen ostamisessa yksi haastavin osa on yrityskaupan rahoitus. Pääasiassa osto rahoitetaan omalla pääomalla tai lainalla, usein näiden yhdistelmällä. Yrityksen ostaminen ilman omaa rahaa voi olla vaikeaa, sillä pankki vaatii usein huomattavaa käsirahaa ja reaalivakuuksia lainalle. Toisaalta toimivan ja tuottavan yrityksen ostaminen rahoituksella voi olla mutkatonta, mikäli pankki näkee yritystoiminnan kannattavaksi.

Olemassa oleva yritys saattaa laajentaa omaa liiketoimintaansa yrityskaupalla ja tämän rahoittamiselle on enemmän vaihtoehtoja. Tällaisiin investointeihin voi hakea myös yrityslainaa yksityisiltä rahoittajilta, sillä yrityksellä on jo toimintaa, jonka perusteella rahoituspäätös voidaan myöntää.

Näin etsit ostettavia yrityksiä

Myytävän yrityksen löytäminen voi kestää pitkäänkin, sillä myytäviä yrityksiä on useiden julkisten myyntipaikkojen lisäksi hiljaisessa myynnissä. Lisäksi sopivan yrityksen valinta voi viedä aikaa ennen kuin sopiva yritys osuu kohdalle.

Ostettavan yrityksen löytämiseksi voit:

  • Seurata aktiivisesti julkisia myyntisivustoja verkossa
  • Tehdä ilmoituksen ostohalukkuudesta myyntisivustolle, jotka listaavat myös ostoilmoituksia
  • Lähestyä yrittäjäverkostoissa henkilöitä, joilla on tietoa potentiaalisesti myytävistä yrityksistä
  • Tarkkaile verkkosivuja ja lehtiartikkeleita kiinnostavista yrityksistä

Vinkit yrityksen ostamiseen

Yrityksen ostaminen on pitkä prosessi, jossa on paljon huomioitavia seikkoja. Paras vinkki jokaiselle yrityksen ostamista harkitsevalle on opiskella asiaa ahkerasti ja olla kärsivällinen. Myös asiantuntija palveluita kannattaa hyödyntää viimeistään sopimuksen teko vaiheessa.

  1. Käy läpi yrityksen avainluvut: Tarkasta taloustiedot, tilinpäätökset ja omaisuus huolellisesti läpi. Tarvittaessa voit käyttää apuna yrityskaupan asiantuntijaa.
  2. Arvioi liiketoiminnan tulevaisuuden näkymät: Selvitä onko yrityksellä tulevaisuutta arvioimalla liikeideaa, kilpailutilanne ja yleiset markkinanäkymät. Markkinatilanne ja kuluttajien käytös voi jo muutamassa vuodessa olla hyvin erilainen kuin tänä päivänä
  3. Tarkasta yrityksen arvonmääritys: Selvitä miten yrityksen arvo on määritelty. Tarvittaessa voit tehdä oman arvonmäärityksen sopimusneuvottelujen tueksi.
  4. Laske varaston ja koneiden todellinen arvo: Maksa vain varaston ja tuotantokoneiden todellisesta arvosta. Varastossa voi olla käyttökelvottomia tuotteita ja raaka-aineita, sekä koneiden arvoon on voitu kirjanpidossa kirjata asioita, joilla ei ole nykyarvoa.
  5. Selvitä mitä toimintoja tai omaisuuseriä kauppa sisältää: Monesti yritystä myydään sisältäen kaikki sen toiminnot ja omaisuuserät, jotka voivat olla ostajalle tarpeettomia. Myyjän tulee myydä tai muuten poistaa tarpeettomat tekijät, sillä nämä nostavat kauppahintaa.
  6. Arvioi yrityskaupan riskit: Lähes kaikessa yritystoiminnassa on riskejä, jotka on hyvä selvittää ennen kaupan solmimista. Yrityskaupan riskejä ovat esimerkiksi tulevat lainsäädännön muutokset, yhteistyökumppaneiden sopimusriskit, keskeneräiset oikeudenkäynnit, sekä asiakkaat tai avainhenkilöt jättävät yrityksen yrityskaupan takia.
25.8.2020

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Lyhytaikainen yrityslaina on nopea rahoitusvaihtoehto

Hyvinkin johdettu yritys tarvitsee silloin tällöin ulkopuolista rahoitusta äkillisesti. Lyhytaikainen yrityslaina on suunniteltu liiketoiminnan väliaikaiseen rahoittamiseen ja sitä voi hyödyntää moniin tarpeisiin kassavajeen paikkauksesta isompiin investointeihin. Lainan saamista helpottaa se, että rahoitusyhtiöt eivät edellytä reaalivakuuksia ja myöntökriteerit ovat joustavammat kuin pankkilainoilla.
13.9.2023

Liiketoiminnan budjetointi

Yrityksen budjetti on tärkeä liiketoiminnan suunnittelutyökalu. Lue mikä on yrityksen budjetti, miksi se laaditaan ja mitä vaiheita budjetointi sisältää.
26.7.2023

Yrityksen rahoituksen suunnittelu

Rahoituksen suunnittelu on avainroolissa, kun puhutaan yrityksen kannattavuudesta ja maksuvalmiudesta. Rahoituksen suunnittelu tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että suunnitellaan yrityksen rahankäyttö ja mistä rahoitusta hankitaan.
13.6.2023