Yrityksen joululahjat

Yrityksen joululahjoissa kannattaa huomioida verottajan näkökulma

Moni yritys ilahduttaa joulun kynnyksellä yrityksen työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita joululahjoilla. Näiden lahjojen verotus herättää usein kysymyksiä, sillä lahja saatetaan verottajan näkökulmasta katsoa palkaksi, josta työnantajan on toimitettava ennakkopidätys. Millaisen joululahjan voi antaa verottomana yrityksen työntekijälle tai miten yhteistyökumppaneiden lahjat huomioidaan verotuksessa?

Pitääkö työntekijän maksaa joululahjasta veroa?

Pelkästään se, että lahja on tarkoitettu joululahjaksi työntekijälle, ei tee siitä automaattisesti verotonta. Tuloverolaissa on säännös, jonka mukaan veronalaiseksi tuloksi ei katsota koko henkilökunnan saamaa tavanomaista ja kohtuullista merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta lahjaa, joka on saatu muuna kuin rahana tai siihen verrattavana suorituksena. Joululahjat katsotaan vähäiseksi lahjaksi.

Millaisen joululahjan yritys voi antaa verotta työntekijälle?

Veroton lahja työntekijälle on tyypillisesti perinteinen herkkukori, joulukinkku, elokuvaliput tai muu enintään 100 euroa maksava esine. Joululahjan verovapaus edellyttää, että lahja on arvoltaan vähäinen ja se annetaan koko henkilökunnalle. Työnantaja voi myös valita useamman lahjavaihtoehdon, kuten herkkukorin, joulukinkun tai jonkin esineen, joista työntekijä voi valita mieleisensä. Kuitenkin esinelahja, jonka työntekijä on saanut valita täysin itse, katsotaan palkkatuloksi.

Verottomuuden edellytykset:

  • Kaikki työntekijät saavat samanlaisen lahjan
  • Joululahjan on arvoltaan vähäinen, eli enintään 100 euroa
  • Joululahjaa ei ole annettu rahana eikä rahaan verrattavana tai helposti rahaksi muunnettavana

Koko vuoden lahjat vaikuttavat joululahjan verovapauteen

Joululahjaa hankkiessa, kannattaa huomioida kaikki työntekijän vuoden aikana saadut lahjat. Mikäli yritys on antanut kaikille työntekijöilleen kesällä 50 euron arvoisen vähäisen lahjan, pienentää tämä verovapaan joululahjan enimmäisarvon 50 euroon.

Kuitenkaan työntekijälle annettu merkkipäivälahja, kuten häälahja tai pitkäaikaisesta palveluksesta annettua lahjaa ei huomioida lahjojen yhteisarvoon.

Onko joulubonus tai lahjakortti veroton?

Toisinaan voi tuntua vaikealta valita joululahjaa, joka olisi mahdollisimman mieleinen lahja jokaiselle työntekijälle. Tällöin lahjavaihtoehtona tulee usein mieleen joulubonus tai lahjakortti, jonka työntekijä voi käyttää mieleiseensä kohteeseen. On kuitenkin hyvä huomioida, että joululahjaksi annettu raha tai lahjakortti, jolla voi ostaa mitä tahansa, pidetään aina veronalaisena palkkatulona.

Lahjakortti voi kuitenkin olla verovapaa lahja, jos sen käyttökohde on selkeästi yksilöity, eli mitä lahjakortilla voi hankkia ja mistä. Esimerkiksi lahjakortti, jolla voi valita tietyn esineen tai palvelun, on verovapaa lahja. Yksilöimättömät tavaratalojen lahjakortit puolestaan ovat aina veronalaista palkkaa.

Asiakkaan tai yhteistyökumppanin joululahjojen verotus

Joulun alla muistetaan usein työntekijöiden lisäksi yrityksen asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita. Asiakas- ja yhteistyökumppanilahjat jaotellaan mainos- tai edustuslahjoihin ja niiden verovähennyskelpoisuus riippuu lahjan arvosta, sekä tyypistä.

Mainoslahja tarkoittaa vähäistä lahjaa, joka annetaan samanaikaisesti ja samanlaisena usealle eri taholle. Tyypillisesti mainoslahja on yrityksen oma tuote tai muu lahja, jossa on yrityksen logo. Mainoslahja on vähennyskelpoinen yrityksen tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa, mikäli se on arvoltaan yrityksen toimintaan nähden tavanomainen. Verottajan mukaan mainoslahjaa, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on enintään 35 euroa, voidaan pitää tavanomaisena. Jos lahjan antaja on itse valmistanut tavaran, tavanomaisuutta määrittäessä arvona pidetään tavaran todennäköistä luovutushintaa.

Edustuslahja on puolestaan yksilöllisesti vastaanottajan mukaan valittu lahja. Myös alkoholilahjat katsotaan edustuslahjaksi, ellei kyseessä ole yrityksen omien tuotteiden jakaminen mainostarkoituksessa. Edustuslahjoista saa vähentää 50 prosenttia tuloverotuksessa, mutta ALV:n osalta vähennysoikeutta ei ole lainkaan.

Mikäli joululahjojen antaminen asiakkaille tai yhteiskumppaneille ei syystä tai toisesta ole ajankohtaista tänä vuonna, kannattaa muistaa kiittää kuluneesta vuodesta jollain tavalla. Joulutervehdykset ja -kortit ovat vähennyskelpoisia yrityksen markkinointikuluina!

7.12.2020
Arvostele artikkeli
5 / 5 (1 ääntä)
Yrittäjän asunto tai yrityksen omistama kiinteistö toimii usein lainan vakuutena

Yleisimmät yrityslainan vakuudet

Kun lähdet hakemaan yrityksellesi lainaa, kannattaa ensin pysähtyä hetkeksi miettimään lainan vakuuksia. Tässä artikkelissa käsittelemme yleisimpiä yrityslainan vakuuksia, sekä niiden vaikutusta lainan ehtoihin.
7.10.2021
Investoinnit mahdollistavat yrityksen kasvun

Yrityksen investoinnit

Yritysten tekeminen investointien tarkoitus on yksinkertaisesti sanottuna luoda pohja yrityksen liiketoiminnan kasvulle ja niillä voi olla ratkaiseva osuus yrityksen tulevaisuudelle. Lue artikkelistamme, mitä tulee huomioida investointien suunnittelussa.
23.8.2021
Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmäanalyysistä apua liiketoimintaan

Ilman sidosryhmiä yrityksen toiminta on mahdotonta. Sidosryhmäanalyysin avulla tunnistetaan yrityksen liiketoimintaan vaikuttavat sidosryhmät ja voidaan suunnitella toimenpiteet, joilla sidosryhmiin on mahdollista vaikuttaa.
13.7.2021