Yrittäjän loma

Onko yrittäjällä lomaa koskaan?

Yrittäjän loma ei aina ole itsestäänselvyys. Yksi suurimmista ennakkoluuloista yrittäjyydessä onkin, että yrittäjä on täysin sidottu yritykseensä, eikä lomaa pidetä ikinä. Joillakin yrittäjillä tämä pitääkin paikkansa, mutta toisaalta on myös yrittäjiä, jotka vaikuttavat olevan lomalla jatkuvasti. Yrittäjän lomailu voi epätyypillisyydessään olla yksi yrittäjyyden haasteista ja toisaalta yrittäjyyden parhaita puolia. Tässä artikkelissa käymme läpi mitä yrittäjän kannattaa huomioida, jotta voi lomailla onnistuneesti.

Sisältö:

Onko yrittäjällä koskaan lomaa?
Suunnittele loma ennakkoon
Huolehdi käytännönjärjestelyistä
Loma palauttaa ja auttaa lataamaan akkuja
Muista myös tuetut lomat yrittäjille
5 vinkkiä lomailuun yrittäjälle

Onko yrittäjällä koskaan lomaa?

Yrittäjien lomalle ei ole säädetty lakisääteistä määrää, joten loman olemassaoloon ja pituuteen vaikuttaa jokainen yrittäjä itse. Tutkimusten mukaan yrittäjät lomailet kuitenkin huomattavasti vähemmän, kuin palkansaajat. Syitä tähän löytyy monia; yksinyrittäjä ei voi jättää yritystä, varaa lomailuun ei ole, sijaista ei löydy tai yrittäjä ei yksinkertaisesti malta keskeyttää työtään. Erityisesti yrittäjyyden alkutaipaleella yrittäjän voi olla haastavaa suunnitella lomia työn ja yrityksen varallisuuden puitteissa.

Yrittäjän loman mahdollistaa ainoastaan yksi tekijä – yrittäjän on itse päätettävä pitää lomaa. Yrittäjää ei sido työehtosopimukset, joten hänellä on vapaus pitää lomaa juuri silloin kun itse haluaa. Loman mahdollistaa päätös loman pitämisestä, sekä sen ennalta suunnittelu.

Suunnittele loma ennakkoon

Lomalle jääminen vaatii päätöksen lisäksi tietenkin suunnitelmallisuutta ja työtehtävien organisointia. Kun yrittäjä on todella päättänyt pitää lomaa, kannattaa sen suunnittelu aloittaa seuraavilla kysymyksillä:

1.     Milloin kannattaa pitää lomaa?

Loman ajankohtaan yritystoiminta vaikuttaa erityisesti, jos työ on sesonkiriippuvaista. Mikäli suurin osa liikevaihdosta tulee kesällä ei pitkiä kesälomia tällöin vietetä. Jokaisella toimialalla on omat sesonkinsa, mutta onneksi loman voi kuitenkin huoletta viettää myös sesongin ulkopuolella. Loman ajankohta kannattaakin sijoittaa siihen hetkeen, kun yrityksessä on hiljaisempaa. Näin omat akut saadaan ladattua ja virtaa riittää yritystoiminnan kehittämiseen, sekä seuraavaan sesonkiin.

2.     Voisinko palkata sijaisen?

Erityisesti yksinyrittäjän voi olla vaikeaa pitää lomia, mikäli yritys jää täysin tyhjän päälle ilman yrittäjän työpanosta. Mikäli yritystoiminnan välttämättömät osat eivät pyöri ilman yrittäjää tai putiikkia ei voi laittaa kiinni loman ajaksi, kannattaa harkita voisiko palkata sijaisen hoitamaan välttämättömät asiat. Työntekijän joutuu tietenkin perehdyttämään työhön, sekä palkata etukäteen töihin esimerkiksi koulutuksen ajaksi. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia, jotka kannattaa huomioida hyvissä ajoin lomasuunnittelussa. Sijaisen kouluttamista voi mahdollisesti hyödyntää myös tulevaisuudessa, esimerkiksi yrittäjän sairastuessa tai ruuhka-aikana yrityksen apukäsinä. Sijaista ei tarvitse palkata yrityksen ulkopuolelta, jos sinulla on osaava työntekijä, jolle voisit tarjota lisävastuuta. Lue vinkkejä hyvän työntekijän rekrytointiin.

3.     Voinko hoitaa välttämättömät toimet itse?

Vaikka varsinaisen yritystoiminnan voisi jättää rullaamaan ilman yrittäjää tai yrityksen voi sulkea viikoksi tai pariksi, voi yrittäjän vastuulla olla välttämättömiä taustatoimia, joita ei voida jättää huomioimatta edes lomalla. Jos yrittäjä vastaa esimerkiksi yrityksen kirjanpidosta tai laskutuksesta, on taloushallinnon tehtävät usein hoidettava myös lomalla. Pari lomaviikkoa, joiden aikana käytetään ennalta määritellyt ajat yrityksen laskutuksen hallintaan tai muihin välttämättömiin tehtäviin, on parempi kuin ei lomaa ollenkaan.

4.     Voinko pitää lomaa lyhyissä pätkissä?

Jos yritystoiminnassa on ympärivuotinen sesonki, tai loman pitäminen tuntuu mahdottomalta silloin kun säät ovat parhaimmillaan, kannattaa lomaa pyrkiä pitämään edes pienissä pätkissä. Voisiko aukioloaikoja muokata esimerkiksi kesällä niin, että saisit esimerkiksi yhden vapaapäivän lisää. Myös lyhyemmillä aukioloajoilla voi järjestää enemmän lepoa ja parantaa omaa hyvinvointia.

5.     Saako yrittäjä lomarahaa?

Yrittäjän lomaraha ei ole itsestäänselvyys. Yrittäjän ei tarvitse maksaa itselleen lomarahaa tai lomakorvausta, mutta normaali palkka on yleensä myös loman ajalla välttämätön. Tällöin yrittäjän tulee tienata loman palkka ennen lomaa tai loman jälkeen. Tämän vuoksi loman järjestäminen vaatii taloudellista ennakointia: kerää lomakassaa ennakkoon pienissä erissä, selvitä missä vaiheessa yrityksellä on varaa yrittäjän lomaan, laske paljonko mahdollisen sijaisen palkkaaminen maksaa tai miten yrityksen sulkeminen vaikuttaa kassaan.

Yrittäjän kannattaa hinnoitella työnsä niin, että voi maksaa vähintään yrityksen kulut loman aikana ja mahdollisesti itselleen loma-ajan palkan. 

Huolehdi käytännönjärjestelyistä

Ennen lomalle lähtöä on hyvä huolehtia, että yritys on myös valmis lomaa. Huolellinen valmistelu mahdollistaa sen, ettei lomalla tarvitse huolehtia yrityksen asioista ja voi keskittyä täysillä omaan hyvinvointiin. Käytännönjärjestelyjä varten huomioi ainakin nämä:

 • Rekrytoi ja kouluta sijainen. Tuuraaja voi olla ulkopuolinen henkilö tai työntekijä talon sisältä
 • Ilmoita lomastasi asiakkaille, työntekijöille, yhteistyökumppaneille ja muille yrityksen sidosryhmille
 • Ohjeista työntekijöille tai esimerkiksi asiakkaille, kuinka toimia käytännönasioissa lomasi aikana
 • Kirjaa ylös kaikki keskeneräiset asiat ja työt, jotta pääset sujuvasti työhön kiinni loman jälkeen
 • Kytke sähköpostin ja puhelimen lomavastaaja, ellei joku toinen huolehdi näistä lomasi ajan
 • Huolehdi, että laskut, palkat ja verot maksetaan, vaikka olet lomalla
 • Tarkasta, että yrityksen kassassa on riittävästi varoja loma-ajan maksujen hoitamiseen ja käy läpi tiedossa olevat lomasi aikana saapuvat laskut
 • Ilmoita lomasta tarvittaessa yrityksen verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa tai ilmoituksella liikkeesi ovessa

Loma palauttaa ja auttaa lataamaan akkuja

Loman pitäminen voi tuntua hankalalta, mutta sitä kannattaa ajatella sijoituksena itseensä ja yritystoimintaan. Monien tutkimuksien mukaan lomalla on positiivinen vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. Lisäksi lomailulla tuo lisää virtaa yritystoiminnan kehittämiseen; mielen levätessä ongelmaratkaisukyvyt ja keskittyminen parantuvat, sekä luovuus saa uutta potkua.

Vaikka lomailu voi tuntua hankalatta, eikä yrittäjä koe tarvitsevansa lomaa, on hyvä huomioida jatkuvan työnteon pitkäaikaisvaikutukset. Pienen loman ei pitäisi kaataa koko yritystä, mutta hiipivä työuupumus voi koitua yritystoiminnan kohtaloksi. Loma onkin mahdollisuus levätä ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Muista myös tuetut lomat yrittäjille

Yrittäjille on tarjolla myös tuettua lomatoimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota lomaa aikuisille ja lapsiperheille, joilla ei olisi muuten mahdollisuutta lomailuun kodin ulkopuolella. Tuetun loman tarkoituksena on lisätä jaksamista yrittäjän arkeen, sekä tarjota mahdollisuus vertaisseurassa toimimiseen, virkistymiseen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Yrittäjien tuetut lomat on tarkoitettu niille yrittäjille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta lomailla. Tuettua lomaa haetaan hakemuksella ja niitä myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi velat, sairaudenhoitokulut, omat tai perheenjäsenten sairaudet, omaishoito, työttömyys, yksinäisyys. Voit lukea lisää yrittäjien tuetuista lomista täältä.

5 vinkkiä lomailuun yrittäjälle

 1. Tee päätös lomasta: Kukaan ei tule nykimään yrittäjää hihasta lomalle, joten loman pitämisestä on tehtävä päätös. Pidä siitä kiinni!
 2. Suunnittele milloin ja miten lomailet: Kun lomapäätös on tehty, suunnittele millainen lomailu sopii sinulle ja yrityksesi tilanteeseen. Lomailetko lyhyesti, osissa vai yhteen putkeen? Mihin vuodenaikaan sijoitat lomasi? Suunnittele lomasi niin, että pystyt parhaiten nauttimaan siitä. Kun suunnitelmat on lyöty lukkoon, merkkaa ne kalenteriin.
 3. Valmistaudu lomaan myös taloudellisesti: Huolehdi, että yrityksesi on niin kannattava, että vuoden myynti kattaa yrityksen kustannukset myös loman ajan. Huolehdi, että verot, laskut ja palkat maksetaan, vaikka itse olisit lomalla. Tarkasta yrityksen kassa vielä ennen lomaasi. Jos varat eivät ole riittävät, järjestä riittävä kassa kokoon, vaikka yrityslainalla.
 4. Huolehdi käytännönjärjestelyistä ajoissa: Ennen lomaa on paljon käytännönjärjestelyjä, jotka tulee järjestää hyvin. Kun valmistelut on tehty huolellisesti, voi yrittäjäkin lomailla rauhassa.
 5. Nauti lomasta: Lomalla on tärkeää keskittyä itse asiaan, eli nauttia lomasta koko rahan edestä. Älä tarkasta sähköposteja tai muita viestintäkanavia, jotka sisältävät työhön liittyviä tietoja ja tehtäviä. Tee lomallasi sellaisia asioita, jotka auttavat lataamaan juuri sinun akkujasi, olipa se sitten lepo, urheilu, matkustaminen tai jotain muuta. Mikäli loman aikana mieleen putkahtaa työasioita tai uusia ideoita, kirjaa ne ylös listalle, jonka käyt läpi loman jälkeen.
11.4.2022

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024