Auto yritykselle

Auto yritykselle: Oma auto, firman auto vai leasing auto?

Kun yrityksen liiketoimintaan tulee ajankohtaiseksi auton hankinta, kannattaa vaihtoehtoja punnita ennen kuin suuntaat autokaupoille ja haet yrityslainaa auton hankintaan. Muun muassa yritysmuodolla ja auton käyttötarpeella on vaikutusta siihen kannattaako firmalle ostaa auto, yrittäjän käyttää omaa autoa vai harkita leasing-sopimusta. Tässä oppaassa käymme läpi mitä yrittäjän on hyvä tietää auton ostamisesta ja sen käytöstä. 

Sisältö:

Yritysmuodon vaikutus yrityksen autoon
Firman auto

Leasing-auto
Oma auto
Kannattaako yrityksen ostaa auto

Yritysmuodon vaikutus yrityksen autoon

Toiminimiyrittäjällä auton omistus voi olla joko henkilökohtainen tai yrityksen nimissä, mutta kulujen merkitseminen riippuu työ- ja yksityisajojen suhteesta. Kun autolla ajetuista vuosikilometreistä yli 50% on yksityisajoja, ei auton kuluja voida merkitä yrityksen kuluiksi. Jos liiketoimintaan liittyvät ajot muodostavat yli puolet vuosittaisista kilometreistä, voidaan auton kulut merkitä yritykselle.

Kun tilikauden ajoista alle 50 % on työajoja, voidaan liiketoiminnasta aiheutuneita matkoja veloittaa yritykseltä esimerkiksi kulukorvauksina polttoainekuluista tai kilometrikorvauksina ajopäiväkirjan mukaan. Verottomana korvauksena kilometrikorvaus on usein kannattavinta, sillä se on usein suurempi kuin autosta aiheutuvat kulut.

Kun tilikauden ajoista yli 50 % on työajoja, tulee kaikki auton kulut, kuten huollot ja polttoaineet sisällyttää yrityksen kirjanpitoon. Jos autoa käytetään myös yksityisajoihin, autoon merkityistä kuluista vähennetään yksityisajot tilikauden lopuksi.

 • Toiminimiyrittäjän tulee pitää koko tilikauden ajan ajopäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki liiketoiminnan ajot ja kilometrit.
 • Verottajalle ei ole merkitystä onko auto yrityksen vai yrittäjän nimissä, vain työ- ja yksityisajojen suhde.
 • Koska toiminimiyrittäjälle ei makseta varsinaista palkkaa, ei hänellä voi olla luontaisetuautoa.
 • Toiminimiyrittäjä ei voi tehdä yksityisautolla tehdyistä työajoista matkalaskua.

Osakeyhtiössä toimiva yrittäjä voi ostaa auton yrityksen nimiin välittämättä työ- ja yksityisajojen suhteesta. Kun auto on yrityksen omistuksessa, kaikki auton kulut voidaan kirjata yrityksen kuluiksi ja auton käyttäjälle muodostuu henkilöverotusta nostava autoetu yksityisajoista. Myös osakeyhtiössä voidaan maksaa liiketoimintaan liittyvät ajot verottomina kilometrikorvauksina, jos auto on yksityishenkilön nimissä.

 • Jos osakeyhtiö omistaa auton, ajopäiväkirjan pitäminen ei ole useimmiten pakollista, mutta siitä voi olla hyötyä verotarkastuksen yhteydessä.

Firman auto

Auton ostaminen yritykselle on usein houkutteleva vaihtoehto, mutta asiaa kannattaa arvioida auton käyttötarpeen mukaan, sillä auton osto yrityksen nimiin ei ole aina verotuksellisesti kannattavinta.

Verottaja on esimerkiksi huomioinut arvonlisäverotuksen auton kuluissa, eikä alviton auto onnistu ihan jokaiselle yritykselle. Arvonlisäveron voi vähentää auton ostohinnasta ja käyttökuluista vain, jos auto on täysin yrityksen käytössä, eikä sillä ajeta lainkaan yksityisajoja. Tämä koskee myös kodin ja työpaikan välisiä matkoja, jotka lasketaan yksityisajoiksi. Poikkeuksena tähän on esimerkiksi ammattiautot, kuten taksit, vuokra-autot, sekä paketti- ja kuorma-autot. Näiden osalta voidaan tehdä arvonlisäverovähennyksiä niiltä osin, kun auto on yrityksen käytössä.

Mikäli ostat auton yrityksen nimiin ja ajat sillä myös yksityisajoja, tästä muodostuu palkkaan rinnastettava autoetu, joka nostaa auton käyttäjän henkilöverotusta. Autoetua on kahta eri tyyppiä: Vapaa autoetu ja käyttöetu.

Vapaa autoetu tarkoittaa sitä, että yritys maksaa kaikki autosta johtuvat kustannukset, kuten vakuutukset, huollot ja polttoaineet, joiden kulut ovat vähennyskelpoisia. Arvonlisäveroa ei voida vähentää kuluista.

Käyttöetu tarkoittaa sitä, että auton käyttäjä maksaa osan auton kuluista, tyypillisesti polttoainekulut, joista maksetaan korvausta matkalaskua vastaan 10 senttiä kilometriltä.

Auton ostaminen yritykselle voi kannattaa seuraavissa tilanteissa:

 • Autoa käytetään vain työajoihin, jolloin arvonlisävero voidaan vähentää auton hinnasta ja kuluista
 • Auton hinta ja käyttökulut ovat korkeat
 • Veroprosenttisi on korkea, jolloin ilman autoetua maksat auton kulut nettopalkastasi, josta verottaja on jo vienyt osansa

Leasing-auto

Leasing-auto voi olla hyvä vaihtoehto yrittäjälle, joka arvostaa helppoutta ja käyttökulujen ennustettavuutta. Leasing-sopimuksen hintaan vaikuttavat auton ikä, malli ja varustetaso, sekä mahdolliset lisäpalvelut. Yleensä juuri nämä lisäpalvelut, kuten huollot ja vakuutukset tekevätkin leasing-autosta houkuttelevan vaihtoehdon.

Leasing-sopimuksen kesto on tyypillisesti 2–4 vuotta ja niitä on kahta eri tyyppiä: käyttöleasing ja rahoitusleasing. Käyttöleasing sopimuskauden lopuksi yritys voi lunastaa auton itselleen ja rahoitusleasing sopimuksessa auton omistajuus siirtyy yritykselle automaattisesti, kuten osamaksusopimuksessa. Rahoitusleasing on usein käyttöleasingia kalliimpi vaihtoehto, koska omistus siirtyy lopulta leasing-asiakkaalle.

Leasing-auton kulut voidaan laittaa suoraan yrityksen kuluina kirjanpitoon ja mahdolliset yksityisajot vähennetään kuluista ajopäiväkirjan mukaan. Jos suurin osa ajoista on työajoa ja lisäpalveluiden tuoma helppous kiinnostaa, leasing-auto voi olla kannattava ja verotuksellisesti edullinen vaihtoehto yritykselle.

Oma auto

Oman auton käytöstä työajot voidaan korvata verovapailla kilometrikorvauksilla, joka voi olla kannattava vaihtoehto. Jos auton todelliset kulut ovat suhteellisen matalat, kilometrikorvauksen hyöty korostuu. Vuonna 2023 kilometrikorvauksen enimmäismäärä on 0,53 € kilometriltä, jota voidaan myös korottaa esimerkiksi, jos autolla kuljetetaan raskaita työkoneita tai vedetään perävaunua. Korotuksen voi saada vain, mikäli työ edellyttää korotukseen oikeuttavia tekijöitä ja niiltä kilometreiltä, kun korotustekijä on vaikuttanut ajoneuvoon.

Ajoneuvo ja kilometrikorvauksen korotustekijät 2023:

Ajoneuvo

Kilometrikorvauksen enimmäismäärä

Auto

0,53 €

Auto + perävaunu

0,62 €

Auto + asuntovaunu

0,67 €

Auto + taukotupa tai vastaava raskas kuorma

0,80 €

Auto + kuorma, jonka paino yli 80 kiloa tai koko suuri

0,57 €

Auto + koira

0,57 €

Auto + ajaminen metsäautotiellä tai suljetulla tierakennustyömaalla

0,64 €

Kannattaako yrityksen ostaa auto

Auton ostaminen yritykselle ei ole aina yksinkertainen päätös ja sitä harkitessa asiaa kannattaa arvioida usealta eri kantilta. Punnitse näitä asioita:

 • Päätä ensin mitä tarvitset autolta yritys- ja yksityiskäytössä. Joissain tilanteissa yksi auto ei välttämättä palvele molempia ja on kannattavaa ostaa erillinen auto vain yrityskäyttöön.
 • Varmista onko lakisääteisiä edellytyksiä auton omistajuudelle. Esimerkiksi ammattiautojen, kuten taksien tulee pääsääntöisesti olla yrityksen nimissä.
 • Onko tärkeintä verotuksellisesti edullisin ratkaisu, vai arvostatko esimerkiksi leasing-sopimuksen palveluiden helppoutta?
 • Arvioi kuinka paljon työajoja ja yksityisajoja ajat vuodessa ja tee kululaskelmat jokaiselle vaihtoehdolle.
 • Jos et ole varma kannattaako auto ostaa yrityksen vai omiin nimiin, kysy neuvoa kirjanpitäjältäsi.
15.5.2023

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous
Yrityksen kulurakenteen hahmottaminen on kriittistä yrittäjälle

Yrityksen kulut

Yrityksen perustamisesta ja liiketoiminnasta aiheutuu erilaisia kuluja. Yrittäjän on hyvä olla perillä siitä, mitä kuluja yrityksen kuluihin voi laittaa ja mitä voi vähentää verotuksessa. Katso mitkä kulut on liiketoiminnassa huomioitava ja mitä voi laskea yrityksen kuluiksi.
15.5.2023

Yrityksen kasvu ja rahoittaminen

Miten rahoittaa yrityksen kasvu? Investointien ja kasvun rahoittamiseksi on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Artikkelissamme perehdytään yrityksen kasvun vaiheisiin, johtamiseen, rahoitustarpeen ennustamiseen ja suunnitteluun sekä esitellään erilaiset rahoitusvaihtoehdot.
27.4.2023

Yrityslimiitin valintakriteerit

Sopivan yrityslimiitin valinta on tärkeä osa yrityksen rahoituksen suunnittelua. Useat rahoituspalvelut tarjoavat yrityslimiittiä, mutta eroavaisuuksia löytyy esimerkiksi siitä, vaatiiko luoton saaminen yritykseltä reaalivakuuksia ja kuinka paljon käytettyä luotto on lyhennettävä kuukausittain.
21.3.2023