Lyhytaikainen yrityslaina on nopea rahoitusvaihtoehto

Yllättävät, äkilliset ja väliaikaiset rahoitustarpeet ovat varmasti tuttuja lähes kaikille yrityksille, vaikka liiketoiminta olisikin hyvin suunniteltu ja johdettu. Yleisiä syitä tällaisille äkillisille rahoitustarpeille ovat esimerkiksi sesonkivaihtelut, uudet liiketoimintamahdollisuudet, laitteiden rikkoutumiset tai vaikkapa varaston täyttäminen. Jotta liiketoiminta voi jatkua häiriöittä, on olennaista saada rahoitus mahdollisimman nopeasti.

Pankit ja yritysrahoitukseen erikoistuneet rahoitusyhtiöt ovat vastanneet yritysten tarpeisiin tuomalla saataville erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joista yksi on lyhytaikainen yrityslaina. Tässä artikkelissa käydään läpi lyhytaikaisen lainan määritelmä, ominaisuudet sekä muita vaihtoehtoja väliaikaiseen rahoitustarpeeseen.

Mikä tarkoittaa yrityksen lyhytaikainen laina?
Mihin tilanteisiin lyhytaikainen laina sopii?
Lyhytaikaisen lainan plussat ja miinukset
Lyhytaikaisen yrityslainan myöntökriteerit ja hinta
Muut lyhytaikaiset rahoitusvaihtoehdot

Mitä tarkoittaa yrityksen lyhytaikainen laina?

Yrityslainat voidaan jakaa takaisinmaksuajan perusteella lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin lainoihin. Lyhytaikaisella yrityslainalla viitataan yleensä kerralla nostettavaan 3–24 kuukauden takaisinmaksuajalle sovittavaan lainaan, kun taas pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuaika on yli kaksi vuotta.

Lyhytaikaista lainaa voi saada ilman reaalivakuuksia, jotka yleensä ovat pidempiaikaisten yrityslainojen edellytyksenä. Syynä tälle erolle on se, että pidempiaikaisia lainoja myöntävät pääasiassa pankit, kun taas lyhytaikaisia yrityslainoja myöntävät yritysrahoitukseen erikoistuneet yhtiöt, jotka voivat myöntää rahoitusta joustavammin.

Lyhytaikaisen lainan pääoma voi vaihdella, mutta lainaa voi saada yrityksen lyhytaikaisiin tarpeisiin suhteellisen suuriakin summia. BusinessCredit -yrityslainaa voi saada ilman reaalivakuuksia 100 000 euroa.

Mihin tilanteisiin lyhytaikainen laina sopii?

Lyhytaikainen laina sopii erinomaisesti väliaikaiseksi rahoitukseksi moniin tarpeisiin. Sitä voi luonnollisesti hyödyntää myös siltarahoituksena ja perinteistä pankkilainaa täydentävänä rahoituksena.

Lainan turvin yritys voi paikata mitä tahansa rahoitustarvetta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat seuraavat:

 • kassavajeen paikkaus
 • sesonkivaihteluiden tasaaminen
 • varaston täydennys
 • kone- ja laitehankinnat
 • investointien rahoitus
 • liiketoiminnan kasvun rahoitus
 • markkinointi-investoinnit

Yrityksen rahoitussuunnitelmassa on hyvä huomioida sekä pitkä- että lyhytaikaiset rahoitustarpeet sekä näiden rahoitusten hankintakanavat. Suunnitelmallisuus auttaa ennakoimaan tarvetta ja edesauttaa rahoituksen saamista. Rahoitussuunnitelman ansiosta yrityksen rahoituksen hankinta helpottuu yllättävissäkin tilanteissa, kun hankintakanavat on etukäteen mietitty.  

Lyhytaikaisen lainan plussat ja miinukset

Yritysten rahoitustarpeet vaihtelevat yrityksen elinkaaren eri vaiheissa ja matkan varrella voi tulla yllättäviäkin rahoitushaasteita. Yrityksen taloudellinen tilanne ja rahoitustarpeen kiireellisyys määrittävät ensisijaisesti sen, mikä on lopulta paras rahoitusmuoto kuhunkin tilanteeseen.

Lyhytaikaiselle lainalle on tyypillistä, että lainaa voi hakea helposti sähköisellä verkkohakemuksella eivätkä rahoitusyhtiöt edellytä reaalivakuuksien selvittämistä. Helpon hakuprosessin sekä nopean käsittelyn ansiosta laina voidaan siirtää yrityksen tilille hyvinkin nopeasti.

Pankkien myöntämät lainat puolestaan ovat yleensä hinnaltaan edullisempia reaalivakuuksien ansiosta.

Plussat

Miinukset

 • ei vaadi reaalivakuuksia
 • joustavammat myöntökriteerit pankkilainoihin verrattuna
 • helppo hakuprosessi
 • nopeat luottopäätökset
 • lainan maksu yrityksen tilille nopeasti
 • lyhyt sitoutumisaika lainaan

 

 • pankkilainaa kalliimpi rahoitusmuoto
 • lyhyt takaisinmaksuaika voi tuoda paineita
 • myönnettävät lainasummat ovat pienempiä kuin pitkäaikaisissa lainoissa

Lyhytaikaisen lainan myöntökriteerit ja hinta

Rahoitusyhtiöiden myöntökriteerit ovat pankkeja joustavammat, joten lyhytaikaiset lainat ovat usein sellaistenkin yritysten saatavilla, jotka eivät saa pankista rahoitusta esimerkiksi puuttuvien vakuuksien takia.

Lyhytaikaista lainaa voivat saada kaikki yritysmuodot, mutta tiettyjä edellytyksiä lainalle kuitenkin on. Suomalaisilta rahoitusyhtiöiltä, kuten BusinessCreditiltä, lainaa hakevan yrityksen tulee olla kaupparekisterissä oleva suomalainen yritys. Lisäksi rahoitusyhtiöt tutustuvat yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden sekä takaajien taloustaustaan. Tuoreet maksuhäiriöt estävät yrityslainan saamisen.

Lyhytaikaisen lainan hinta määräytyy aina yrityskohtaisesti. Tärkein hintaan vaikuttava tekijä on rahoituslaitoksen riskiarvio yrityksestä: mitä parempi on arvio takaisinmaksukyvystä, sitä edullisempi on rahoituksen hinta. Rahoituksen hintaan vaikuttavat myös laina-aika sekä yrityksen tulevaisuuden näkymät.  

Muut lyhytaikaiset rahoitusvaihtoehdot

Lyhytaikaisella yrityslainalla voidaan tarkoittaa myös muita rahoitusmuotoja, esimerkiksi yrityksen luottokortilla tehtyjä maksuja tai yrityksen limiittilainaa. Lyhytaikainen yrityslaina on ensisijaisesti tarkoitettu kertaluontoiseen rahoitustarpeeseen, yrityslimiittiä ja luottokorttia puolestaan suositellaan toistuvien lyhytaikaisten rahoitustarpeiden kattamiseen. Toistuviin pienempiin rahoitustarpeisin voi hyödyntää myös laskurahoitusta tai factoringia.

Rahoituksen järjestäminen on avainroolissa yrityksen kannattavuudessa ja siksi yrityksen kannattaa perehtyä erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin hyvissä ajoin. Rahoitussuunnitelma on hyvä tehdä jo liiketoimintasuunnitelman yhteydessä.

13.9.2023

Taklaa yllättävät, äkilliset ja väliaikaiset rahoitustarpeet

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024