Yrityksen luottokortti – Huomioi nämä

Yrityksen käyttöpääomatarpeiden ja yllättävien menojen rahoittamiseen on monia vaihtoehtoja. Perinteisten lainojen ohella yritys voi hyödyntää rahoitustarpeissa esimerkiksi luottokorttia tai yrityslimiittiä. Yritysluottokorttia hyödynnetään usein erityisesti juoksevien menojen, kuten yrityksen henkilöstön matka- ja edustuskulujen maksamiseen. Yrityksen luottokortti muistuttaa toimintaperiaatteeltaan yrityslimiittiä, molemmissa rahoitusmuodoissa on luottoraja, jota yritys voi hyödyntää talouden puskurina tarvittaessa.

Luottokortit ovat erityisesti suuremmille yrityksille käteviä maksuvälineitä arjen juoksevien asioiden hoitamiseen. On kuitenkin hyvä huomioida, että yritysten tarpeet vaihtelevat ja tarjolla on hyvin erilaisilla ominaisuuksilla varustettuja vaihtoehtoja, jotka ovat usein lisämaksullisia. Tämän takia kannattaa kiinnittää huomioita siihen, että korttiin valitaan juuri ne ominaisuudet, joita yritys tarvitsee eniten.

On tärkeää selvittää eri luottokorttien ominaisuudet sekä kulut ennen hankintapäätöstä. Tässä artikkelissa perehdytään luottokortin ominaisuuksiin ja tuodaan esiin hyvät ja huonot puolet pähkinänkuoressa. 

Sisältö:

Mikä on yritysluottokortti
Yrityksen luottokortti työntekijälle
Yritysluottokortti ja maksuvastuut
Luottoraja yrityksen luottokortissa
Yritysluottokortin plussat ja miinukset
Tarkasta ennen yritysluottokorttihakemusta
Mitä eroa on yrityslimiitillä ja -luottokortilla

Mikä on yritysluottokortti   

Pääsääntöisesti yritysluottokortti toimii samalla tavoin kuin kuluttajille myönnetyt luottokortit, mutta yrityksen luottokorttiin on yleensä liitetty yritystoimintaan liittyviä palveluita tai ominaisuuksia. Yritysluottokortin yleisimpiä lisäominaisuuksia ovat esimerkiksi matkavakuutukset, korttitapahtumien siirto yrityksen taloushallinnon järjestelmiin sekä mahdollisuus lentokenttien lounge-tilojen käyttöön.

Yrityksen luottokortin haltijana on yritys, mutta yritys voi hankkia samalla luottotilille useita luottokortteja henkilöstönsä käyttöön.

Tärkein edellytys yritysluottokortin saamiselle on yrityksen ja sen vastuuhenkilöiden luottokelpoisuus eli yrityksen tulee olla taloudellisesti vakavarainen eikä taustalla ole maksuhäiriömerkintöjä. Monesti luottopäätöstä tehdessä tarkastetaan myös, että yrityksen taustahenkilöt ovat hoitaneet talousasiansa ilman moitteita. Luottorajaa määriteltäessä tarkastellaan lisäksi yrityksen tulojen ja menojen suhdetta sekä luotolle haluttua takaisinmaksuaikaa.

Uusilla yrityksillä on hankaluuksia todistaa luottokelpoisuutta alkuvaiheessa, joten luottokorttia voi joutua odottamaan. Aloittaville yrityksille on kuitenkin tarjolla monia rahoitusvaihtoehtoja.
Tutustu aloittavan yrityksen rahoitusmahdollisuuksiin

Yrityksen luottokortti työntekijälle   

Yritys voi hakea luottokortteja työntekijöidensä käyttöön esimerkiksi edustus-, matka- tai markkinointikulujen maksamista varten. Näissä tapauksissa yrityksen luottokortille haetaan rinnakkaiskortteja, joilla työntekijät voivat maksaa työn suorittamisesta aiheutuvia kuluja.

Henkilöstön käyttöön haettujen luottokorttien kohdalla on syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi erilaisiin maksuvastuisiin ja mahdollisten väärinkäytöksen riskeihin.

Yritysluottokortti ja maksuvastuut

Yleisesti käytetyimmissä yritysluottokorteissa maksuvastuu on kokonaan yrityksellä. Tässä tapauksessa yritys vastaa luottokorttimaksun maksamisesta eli toisin sanoen työntekijä käyttää korttia yrityksen piikkiin.

Mikäli kortille on määritetty jaettu maksuvastuu, vastaa yritys viime kädessä maksujen suorittamisesta, vaikka laskut osoitetaankin kortinhaltijalle. Käytännössä luottokortin lasku tulee tällaisessa tapauksessa työntekijälle, joka maksaa laskun ja voi hakea tämän jälkeen kulukorvausta yritykseltä.

Yrityksen luottokortille voidaan määrittää myös yksityinen maksuvastuu, jolloin yritys ei ole vastuussa laskuista, vaan niiden maksuvastuu on kortinhaltijalla. Tässä tapauksessa myös työntekijän taloudelliset tiedot tarkastetaan ja niillä voi olla merkitystä luottopäätökseen. Yritysluottokortille voidaan liittää myös lisäkortteja yksityiskäyttöön, näissä maksuvastuu on yksityishenkilöllä eli kortin käyttäjällä.

Luottoraja yrityksen luottokortissa

Rahoituslaitos tai pankki myöntää luottokortille tietyn rajan, jonka puitteissa yritys ja sen edustajat voivat hyödyntää luottokorttia. Luottoraja myönnetään yritykselle aina tapauskohtaisesti, joten rahoituspalveluiden ilmoittamat enimmäisluottorajat eivät välttämättä ole yrityksen saatavilla. Näin ollen yritykselle myönnetty luottoraja voi olla eri kuin luottokorttihakemukseen merkitty summa.

Tavallisesti luottorajaa on mahdollista korottaa myöhemmin, kun yritys on osoittanut maksuvalmiutensa. Tärkeimpänä tekijänä luottorajaa tarkasteltaessa on yrityksen luottokelpoisuus, toisin sanoen rahoittajat haluavat varmistaa, että yritys pystyy selviytymään luoton takaisinmaksusta.

Yritysluottokortin plussat ja miinukset

Yrityksen luottokortti on monella tapaa hyvä maksuväline juoksevien kulujen hoitamiseen. Luottokortilla on mahdollista saada ostoksille maksuaikaa ja käteiskassan tarve vähenee. Lisäksi luottokorttia käytettäessä erilaisten menojen seuranta ja raportointi helpottuu, kun maksut on koottu yhdelle laskulle. Yrityksen taloushallintojärjestelmään yhdistettynä luottokortin tapahtumat voi välittää sähköisesti suoraan järjestelmään.

Yritysluottokortin käyttöön voi liittyä väärinkäytöksen riski. Yritysluottokortin käytöstä kannattaa laatia henkilöstölle selkeät pelisäännöt ja ohjeistukset väärinkäytösten välttämiseksi. Ohjeistuksiin kannattaa kirjata esimerkiksi matkakulujen osalta mitä voi maksaa yrityksen kortilla, jotta yrityksen kulut ja henkilökohtaiset kulut pysyvät selkeästi erillään.

Maksuvastuiden määrittely on syytä harkita tarkkaan, sillä yrityksen kassanhallinnan kannalta on merkitystä sillä, kuinka tarkasti yritys tietää tulevat laskut. Mikäli maksuvastuu on määritelty yksityiseksi, tulevat kululaskut eivät ole yrityksen tiedossa. 

Luottokortin käytöstä aiheutuu kuluja, monissa luottokorteissa on esimerkiksi vuosimaksu sekä erilaisia käytöstä ja ominaisuuksista aiheutuvia lisäkustannuksia koron ohella. On myös hyvä tarkastaa, missä luottokortti käy maksuvälineenä ennen hankintapäätöstä.

Lue lisää kassanhallinnasta

Tarkasta ennen yritysluottokorttihakemusta

Yrityksen tarpeet määrittelevät sen, mikä luottokorteista on sopivin. Alla oleva tarkastuslista on hyödyllistä käydä läpi ennen hakemuksen täyttämistä.

 1. Luottoraja - Rahoituspalvelut ja pankit myöntävät yrityksen luottokorteille hyvin erilaisia luottorajoja, jotka määräytyvät tapauskohtaisesti. Luottorajan tulisi vastata yrityksen tarpeisiin, joten kannattaa varmistaa luottorajan riittävyys.

 2. Luottokorttiin liitetyt palvelut - Yritysluottokorttiin on mahdollista liittää erilaisia maksullisia lisäpalveluita. Ennen kortin hankkimista kannattaa tarkastella mitkä ominaisuuksista ovat omalle liiketoiminnalle merkityksellisiä. Jos yrityksellä ei ole käytössä taloudenhallintajärjestelmää, johon kortin tapahtumat voi siirtää, ei kyseisestä palvelusta kannata maksaa. Mikäli yrityksen liiketoiminta ei edellytä lentämistä, ei lentokentän lounge-tilojen käyttöoikeudesta ole hyötyä liiketoiminnalle ja näin ollen kyseisestä ominaisuudesta on turha maksaa.

 3. Käyttäjät ja maksuvastuut - On hyvä pohtia riittääkö yritykselle yksi kortti vai onko tarve esimerkiksi työntekijöiden rinnakkaiskorteille. Samalla tulee miettiä luottokorttilaskujen maksuvastuut.  

 4. Luottokortin kokonaiskustannukset - Yritysluottokorttien korot, vuosimaksut ja muut kulut vaihtelevat luotonmyöntäjän mukaan. Ennen hakemusta kannattaa selvittää, mikä korteista on yrityksen käyttötarpeiden perusteella edullisin. Esimerkiksi vuosimaksut ja muut kulut voivat nostaa kokonaiskustannuksia yllättävän paljon, vaikka korko vaikuttaisikin edulliselta.
   
 5. Maksuaika - Luottokortteilla tehtyihin maksuihin saa yleensä maksuaikaa 15-45 päivää. Osa palveluntarjoajista tarjoaa myös korotonta maksuaikaa. Maksuajoilla on vaikutusta kassavirranhallintaan, joten liiketoiminnan tuloksellisuuden kannalta tällä on iso merkitys.
   
 6. Maksukelpoisuus - On hyvä varmistaa, että kortti käy maksuvälineenä siellä, missä yritys sitä tarvitsee. Tunnetuimmat luottokortit, esimerkiksi Mastercard ja Visa käyvät laajasti maksuvälineenä.

 7. Käyttötarpeet - Luottokortin käyttötarpeet vaikuttavat luonnollisesti kortin valintaan. Satunnaisiin tarpeisiin ei kannata valita samanlaista korttia, kuin päivittäisten tarpeiden hoitamiseen.

 8. Maksutapahtumien seuranta - Yrityksen luottokortin tapahtumaseuranta on hyvä olla käytettävissä, erityisesti jos korttitiliin on liitetty useita luottokortteja. Tapahtumaseurannan avulla voi tarkastella tarvittaessa korttitapahtumia.

Mitä eroa on yrityslimiitillä ja -luottokortilla

Yrityslimiitti ja yritysluottokortti ovat toimintaperiaatteeltaan hyvin pitkälti samankaltaisia ja sopivat toistuvaan rahoitustarpeeseen. Molemmissa rahoitusmuodoissa yritykselle myönnetään luottoraja, jonka puitteissa yritys voi hyödyntää luottoa ennalta sovittujen ehtojen mukaisesti. Nostettua luottoa voi myös molemmissa tapauksissa lyhentää etukäteen takaisin.

Yleisesti yritykset käyttävät luottokorttia enemmän pienempien hankintojen maksamiseen sekä henkilökunnan juokseviin menoihin. Useimmat yritysluottokortit on suunniteltu isompien yritysten ja niiden henkilöstön tarpeisiin. BusinessCreditin yrityslimiitti on suunniteltu PK-yritysten rahoitustarpeisiin.

Yrityslimiitin hakeminen on turvallista, sillä yrityslimiitillä ei ole perustamiskulua tai kiinteitä kuukausi- tai vuosimaksuja. Kuluja syntyy ainoastaan limiitin käytöstä. Yritykselle myönnetyissä luottokorteissa sen sijaan voi olla erilaisia kuukausi- tai vuosimaksuja, vaikka korkoa maksetaankin vain nostetusta luotosta.

Kun yrityslimiitti on myönnetty, ei nostoja varten tarvita erillistä hakemusta tai yhteydenottoa, vaan limiittiä voi hyödyntää tarpeen vaatiessa.

Lue lisää yrityslimiitistä

28.12.2022

Joustavaa yritysrahoitusta toistuvaan tarpeeseen

BusinessCredit yrityslimiitti on jatkuva luottolimiitti, jolta voit nostaa rahaa käyttöösi helposti tarpeen mukaan. Täytä helppo hakemus netissä ja hyväksy luottotarjouksemme rauhassa, kun se sinulle parhaiten sopii.

Hae yrityslimiittiä

Kestävien asiakassuhteiden rakentaminen

Kestävät asiakassuhteet ovat kriittisen tärkeitä yrityksen menestykselle. Luottamuksen rakentaminen, asiakasymmärrys ja korkealaatuinen palvelu ovat avainasemassa asiakassuhteiden vahvistamisessa. Käymme blogissamme läpi sitä, kuinka arvostuksen osoittaminen asiakkaille, jatkuva kehitys ja ongelmien ratkaisu ovat keskeisiä tekijöitä pitkäaikaisten suhteiden ylläpitämisessä.
9.7.2024

ViisDone Oy:n matka kohti kasvua BusinessCreditin kanssa

Asiakkaamme ViisDone Oy:n yrittäjällä oli halu laajentaa ja monipuolistaa yrityksensä toimintaa. Kasvuhaaveet olivat konkreettisia: verkkosivuston perustaminen, tehostettu markkinointi ja kaluston huoltaminen, jotta räjähdeaineiden kuljetukset voitaisiin hoitaa vieläkin turvallisemmin. Luotettavan kumppanin yrittäjä löysi kotimaisesta BusinessCreditistä.
4.7.2024

Miten lisätä pienen yrityksen näkyvyyttä kesäaikaan?

Tuntuuko siltä, ettei kesän myynti kulje odotusten mukaisesti? Kaipaatko vinkkejä kesäkauden myynnin buustaamiseen? Tässä blogissa jaamme kymmenen tehokasta vinkkiä pienen yrityksen näkyvyyden ja myynnin lisäämiseksi kesäaikaan. Nappaa vinkit ja varmista, että yrityksesi erottuu kesäisessä markkinahumussa.
25.6.2024