Miten yrittäjän eläke määräytyy

Miten yrittäjän eläke määräytyy ja milloin voi jäädä eläkkeelle?

Yrittäjä on oikeutettu eläkkeeseen siinä missä työntekijätkin. Yrittäjä tosin joutuu huolehtimaan eläke- ja sosiaaliturvastaan itse maksamalla YEL-vakuutusta, eli yrittäjän eläkevakuutusta. YEL on pakollinen lähes kaikille yrittäjille, myös esimerkiksi kevytyrittäjien tulee huolehtia omasta YEL-vakuutuksesta. Suomessa on eläketurvakeskuksen tietojen perusteella keskimäärin 200 000 YEL-vakuutettua yrittäjää.
Yritystoiminnan laajentuessa ja supistuessa merkittävästi pidemmäksi aikaa tai pysyvästi on syytä muuttaa myös YEL-vakuutusta ajoissa. Tässä artikkelissa käydään läpi yrittäjän eläkevaihtoehdot ja YEL-vakuutukseen liittyvät asiat.

Sisältö:

Yrittäjän eläkettä kerryttää YEL-vakuutus
Yrittäjäeläkkeen kertyminen ja maksut
Milloin yrittäjä voi jäädä eläkkeelle?
Miten yrittäjän eläke lasketaan?
Voiko eläkkeellä toimia vielä yrittäjänä?

Yrittäjän eläkettä kerryttää YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on yksi tärkeimmistä yrittäjän vakuutuksista, joka turvaa yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan. Vakuutus kannattaakin hoitaa jo yrittämisen alkuvaiheessa kuntoon, sillä YEL-vakuutusmaksut vaikuttavat muun muassa yrittäjän eläkkeen määrään ja sen ansiosta yrittäjä on oikeutettu eläkkeeseen ja sosiaaliturvaan. YEL turvaa lisäksi yrittäjän lapsien ja lesken toimeentuloa.

Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva omistaja vakuutetaan myös YEL:n perusteella, silloin kun hän yksin tai perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 30 prosenx§ttia yhtiöstä tai äänivallasta. Samoin YEL:n mukaan vakuutetaan Avoimen yhtiön yhtiömies sekä Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Toiminimellä toimivalle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle YEL-vakuutus tehdään ammatinharjoittajalle. Samassa yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet voidaan vakuuttaa joko YEL- tai TyEL-vakuutuksella.

YEL-maksu on pakollinen, mikäli yrittäjyys täyttää seuraavat ehdot:

  • yrittäjyys kestää yhtäjaksoisesti yli 4 kuukautta
  • yrittäjä työskentelee yrityksessä
  • työtulo vuodessa on vähintään 8063,57 euroa (vuonna 2021)
  • yrittäjä asuu Suomessa
  • yrityksen toiminnan osalta yrittäjä ei kuulu muun eläketurvan piiriin
  • yrittäjä on 18-68-vuotias (vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain)

Myös sivutoimisesti työskentelevien yrittäjien on otettava YEL-vakuutus, mikäli yllä mainitut edellytykset täyttyvät muilta osin.

Miten YEL-maksut määräytyy?

YEL-vakuutusmaksut määräytyvät YEL-työtulon mukaan, joka arvioidaan yksilöllisesti. Lain mukaan ilmoitettava YEL-työtulo tulee olla se palkka, joka olisi kohtuudella maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö tai se korvaus, jonka voidaan muutoin katsoa keskimäärin vastaavan kyseistä työtä. Eläketurvakeskuksen ohjeesta voi tarkastaa, millä tasolla kokoaikaisen yrittäjän työtulon tulisi toimialoittain olla.

Työtulo kannattaa arvioida realistisesti, jotta eläkettä ja muuta sosiaaliturvaa kertyy kohtuullisesti. Yrityksen tekemällä voitolla tai yrittäjän verotettavalla tulolla ei ole merkitystä YEL-työtulon määrään.

Kun yritystoiminta laajenee tai supistuu merkittävästi, kannattaa myös vakuutus pitää muutoksien osalta ajan tasalla. Muutosta ei voi tehdä takautuvasti.

Yrittäjäeläkkeen kertyminen ja maksut

Yrittäjälle kertyy eläkettä palkkatyöstä sekä yrittäjän työtuloista työuran ajalta. Eläkettä voi lisäksi kertyä opintojen ansioista tai sosiaalietuuksien hyödyntämisestä. Maksun määrään vaikuttaa yrittäjän ilmoittama YEL-työtulo. YEL-työtulon mukaan yrittäjä saa eläkettä ja sen mukaan määräytyvät myös eläkevakuutusmaksut.

Yrittäjän eläkevakuutus vaikuttaa tuloihin paitsi eläkkeelle siirryttäessä myös muun muassa vanhempainvapaan, työttömyyden tai sairastumisen yhteydessä. YEL-vakuutuksesta työeläkettä alkaa kertyä 18-vuotiaana.

Työeläkettä kertyy bruttona ansaitusta YEL-työtulosta 1,5 % ja 1,7 % 53-62-vuotiaana vuosien 2017-2025 aikana. Tällä ikäluokalla vakuutusmaksu on hieman korkeampi. Eläke kertyy korkeimpaan eläkeikään saakka.

Yrittäjä voi jatkaa alimman eläkeiän jälkeen yrittämistä ja jatkaa eläkkeen kerryttämistä. Alimpaan eläkeikään vaikuttaa syntymävuosi.

YEL—maksuprosentti määräytyy YEL-työtulojen ja iän mukaan:

ikä

YEL-maksuprosentti YEL-työtuloista (2021)

Alle 53 vuotta

18,798 %

53-62 vuotta

19,968 %

63 vuotta täyttäneet

18,798 %

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä on oikeutettu 22 % alennukseen YEL-vakuutusmaksusta ensimmäisen 48 kuukauden ajan. YEL-maksut voi vähentää omassa, puolison tai yrityksen verotuksessa.

Milloin yrittäjä voi jäädä eläkkeelle?

Yrittäjä jää eläkkeelle samoin kuin työntekijätkin, eli yrittäjän eläkeikä on sidottu syntymävuoteen. Vuonna 1954 ja sitä ennen syntynyt yrittäjä voi jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana. Vuonna 1955 ja myöhemmin syntyneillä vanhuuseläkeikä nousee tasaisesti kolme kuukautta vuodessa, kunnes saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Vuonna 1962–64 syntyneiden alin eläkeikä on 65 vuotta.

Vaihtoehtoina on vanhuuseläke, osittainen vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke. Yrittäjän perhe voi saada perhe-eläkettä, mikäli yrittäjä menehtyy.

Yrittäjä voi hyödyntää osittaista vanhuuseläkettä, mikäli haluaa vähentää työtaakkaa eläkeiän lähestyessä. Pysyvä vanhuuseläke on mahdollinen heti yrittäjän täytettyä alimman eläkeiän. Eläkettä ei makseta automaattisesti, vaan sitä tulee hakea. Myönteisen eläkepäätöksen jälkeen YEL-vakuutus päättyy, kun yrittäjä siirtyy vanhuus-, työura- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. YEL-vakuutus sen sijaan jatkuu osittaisen vanhuuseläkkeen ajan.

Yrittäjän eläkettä voi hakea esimerkiksi tyoelake.fi -palvelussa.

Miten yrittäjän eläke lasketaan?

Yrittäjän eläkkeen suuruus määräytyy kaiken työ- ja yrittäjäuran aikana kerrytetyn eläkkeen mukaan, joten yksinkertaista vastausta yrittäjän eläkemaksujen ja eläkkeen määrään ei ole. Sosiaali- ja terveysministeriö määrittävät vuosittain YEL-prosentin, jonka perusteella yrittäjän ilmoittamasta vuotuisesta työtulosta YEL-maksua maksetaan. YEL-maksuun vaikuttaa ilmoitetun työtulon lisäksi yrittäjän ikä.

Voit arvioida YEL-työtulon vaikutusta eläke- ja sosiaaliturvan tasoon ja YEL-maksuun Eläkeyhtiö Ilmarisen laskurin avulla.

Voiko eläkkeellä toimia vielä yrittäjänä?

Eläkkeellä yrittäjäksi ryhtyminen tai yrittäjänä jatkaminen on täysin mahdollista! Yrittäminen on mainio tapa ansaita eläkkeellä lisätuloja, toimimalla esimerkiksi sivutoimisena yrittäjänä. Vanhuuseläkkeellä YEL-vakuutus on vapaaehtoinen, mutta esimerkiksi osittaisella vanhuuseläkkeellä vakuutusmaksua tulee edelleen maksaa, mikäli työtulo ylittää alimman YEL-työtulorajan.

4.2.2021

Yrityksen kustannukset nousevat – näin pidät huolta kannattavuudesta

Materiaalien, sähkön ja polttoaineen hintojen nousu sekä viime aikojen epävakaa taloudellinen tilanne ovat monen yrityksen huolenaiheena. Kohonneet kustannukset vaikuttavat nopeasti liiketoiminnan kannattavuuteen, joten huoli on varsin aiheellinen. Kustannusten noususta voi selviytyä ja kannattavuudesta pitää huolta ulkoisten tekijöiden aiheuttamista haasteista huolimatta. Tutustu selviytymisvinkkeihin artikkelissamme.
15.11.2022

Yrityslaina pankista vai rahoitusyhtiöltä?

Perinteisesti yrityslaina pankista on ollut suosituin yritysrahoituksen muoto, mutta verkossa toimivat yritysrahoitusyhtiöt, ovat nostaneet suosiotaan viime vuosina. Lue miten pankkien yrityslainat eroavat rahoitusyhtiöiden lainoista, sekä mitkä ovat lainaehtojen ja -vaatimuksien suurimmat erot.
19.4.2022