Miten yrittäjän eläke määräytyy

Miten yrittäjän eläke määräytyy ja milloin voi jäädä eläkkeelle?

Yrittäjä on oikeutettu eläkkeeseen siinä missä työntekijätkin. Yrittäjä tosin joutuu huolehtimaan eläke- ja sosiaaliturvastaan itse maksamalla YEL-vakuutusmaksua eli yrittäjän lakisääteistä eläkevakuutusta. YEL on pakollinen lähes kaikille yrittäjille, myös esimerkiksi kevytyrittäjien tulee huolehtia omasta YEL-vakuutuksesta. Yrittäjä vakuuttaa yhdellä maksulla kaiken yritystoimintansa. Suomessa on eläketurvakeskuksen tietojen perusteella noin 200 000 YEL-vakuutettua yrittäjää.

Yritystoiminnan laajentuessa ja supistuessa merkittävästi pidemmäksi aikaa tai pysyvästi on syytä muuttaa myös YEL-vakuutusta ajoissa. Tässä artikkelissa käydään läpi yrittäjän eläkevaihtoehdot ja YEL-vakuutukseen liittyvät asiat.

Sisältö:

YEL-vakuutus kerryttää yrittäjän eläkettä
YEL-työtulon määräytyminen
Yrittäjän eläkevaihtoehdot ja eläketurva
Yrittäjäeläkkeen kertyminen ja maksut
Miten yrittäjän eläke lasketaan?
Voiko eläkkeellä toimia vielä yrittäjänä?

YEL-vakuutus kerryttää yrittäjän eläkettä

YEL-vakuutus on yksi yrittäjän vakuutuksista, joka turvaa yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan. Vakuutus kannattaakin hoitaa jo yrittämisen alkuvaiheessa kuntoon, se vaikuttaa muun muassa yrittäjän eläkkeen määrään ja sen ansiosta yrittäjä on oikeutettu eläkkeeseen ja sosiaaliturvaan. YEL turvaa lisäksi yrittäjän lapsien ja lesken toimeentuloa.

Osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva omistaja vakuutetaan myös YEL:n perusteella, silloin kun hän yksin tai perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 30 prosenttia yhtiöstä tai äänivallasta. Samoin YEL:n mukaan vakuutetaan Avoimen yhtiön yhtiömies sekä Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. Toiminimellä toimivalle yksityiselle elinkeinonharjoittajalle YEL-vakuutus tehdään ammatinharjoittajalle. Samassa yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet voidaan vakuuttaa joko YEL- tai TyEL-vakuutuksella.

YEL-maksu on pakollinen, mikäli yrittäjyys täyttää seuraavat ehdot:

  • yrittäjyys kestää yhtäjaksoisesti yli 4 kuukautta
  • yrittäjä työskentelee yrityksessä
  • työtulo vuodessa on vähintään 8063,57 euroa (vuonna 2021)
  • yrittäjä asuu Suomessa
  • yrityksen toiminnan osalta yrittäjä ei kuulu muun eläketurvan piiriin
  • yrittäjä on 18-68-vuotias (vakuuttamisen yläikäraja nousee portaittain)

Myös sivutoimisesti työskentelevien yrittäjien on otettava YEL-vakuutus, mikäli yllä mainitut edellytykset täyttyvät muilta osin.

YEL-työtulon määräytyminen

YEL-työtulo arvioidaan yksilöllisesti. Lain mukaan ilmoitettava YEL-työtulo tulee olla se palkka, joka olisi kohtuudella maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö tai se korvaus, jonka voidaan muutoin katsoa keskimäärin vastaavan kyseistä työtä. Eläketurvakeskuksen ohjeesta voi tarkastaa, millä tasolla kokoaikaisen yrittäjän työtulon tulisi toimialoittain olla.

Työtulo kannattaa arvioida realistisesti, jotta eläkettä ja muuta sosiaaliturvaa kertyy kohtuullisesti. Yrityksen tekemällä voitolla tai yrittäjän verotettavalla tulolla ei ole merkitystä YEL-työtulon määrään.

Kun yritystoiminta laajenee tai supistuu merkittävästi, kannattaa myös vakuutus pitää muutoksien osalta ajan tasalla. Muutosta ei voi tehdä takautuvasti.

Yrittäjän eläkevaihtoehdot ja eläketurva

Yrittäjä jää eläkkeelle samoin kuin työntekijätkin. Vaihtoehtoina on vanhuuseläke, osittainen vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke. Yrittäjän perhe voi saada perhe-eläkettä, mikäli yrittäjä menehtyy. Yrittäjän eläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan kuten työntekijöilläkin.

Yrittäjä voi hyödyntää osittaista vanhuuseläkettä, mikäli haluaa vähentää työtaakkaa eläkeiän lähestyessä. Pysyvä vanhuuseläke on mahdollinen heti yrittäjän täytettyä alimman eläkeiän. Eläkettä ei makseta automaattisesti, vaan sitä tulee hakea. Kun yrittäjä on saanut myönteisen eläkepäätöksen, myös YEL-vakuutus päättyy, kun yrittäjä siirtyy vanhuus-, työura- tai työkyvyttömyyseläkkeelle. YEL-vakuutus sen sijaan jatkuu osittaisen vanhuuseläkkeen ajan.

Yrittäjän eläkettä voi hakea esimerkiksi tyoelake.fi -palvelussa.

Yrittäjäeläkkeen kertyminen ja maksut

Yrittäjälle kertyy eläkettä palkkatyöstä sekä yrittäjän työtuloista työuran ajalta. Eläkettä voi lisäksi kertyä opintojen ansioista tai sosiaalietuuksien hyödyntämisestä. Maksun määrään vaikuttaa yrittäjän ilmoittama YEL-työtulo. YEL-työtulon mukaan yrittäjä saa eläkettä ja sen mukaan määräytyvät myös eläkevakuutusmaksut.

Yrittäjän eläkevakuutus vaikuttaa tuloihin paitsi eläkkeelle siirryttäessä myös muun muassa vanhempainvapaan, työttömyyden tai sairastumisen yhteydessä. YEL-vakuutuksesta työeläkettä alkaa kertyä 18-vuotiaana.

Työeläkettä kertyy bruttona ansaitusta YEL-työtulosta 1,5 % ja 1,7 % 53-62-vuotiaana vuosien 2017-2025 aikana. Tällä ikäluokalla vakuutusmaksu on hieman korkeampi. Eläke kertyy korkeimpaan eläkeikään saakka.

Yrittäjä voi jatkaa alimman eläkeiän jälkeen yrittämistä ja jatkaa eläkkeen kerryttämistä. Alimpaan eläkeikään vaikuttaa syntymävuosi.

YEL—maksuprosentti määräytyy YEL-työtulojen ja iän mukaan:

ikä

YEL-maksuprosentti YEL-työtuloista (2021)

Alle 53 vuotta

18,798 %

53-62 vuotta

19,968 %

63 vuotta täyttäneet

18,798 %

 

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä on oikeutettu 22 % alennukseen YEL-vakuutusmaksusta ensimmäisen 48 kuukauden ajan. YEL-maksut voi vähentää omassa, puolison tai yrityksen verotuksessa.

Miten yrittäjän eläke lasketaan?

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittävät vuosittain YEL-prosentin, jonka perusteella yrittäjän ilmoittamasta vuotuisesta työtulosta YEL-maksua maksetaan. YEL-maksuun vaikuttaa ilmoitetun työtulon lisäksi yrittäjän ikä. Työeläkeyhtiö Ilmarisen laskurilla voi tarkastaa YEL-maksun määrän.

Voiko eläkkeellä toimia vielä yrittäjänä?

Yrittäminen on mainio tapa ansaita eläkkeellä lisätuloja, toimimalla esimerkiksi sivutoimisena yrittäjänä. Vanhuuseläkkeellä YEL-vakuutus on vapaaehtoinen, mutta esimerkiksi osittaisella vanhuuseläkkeellä vakuutusmaksua tulee edelleen maksaa, mikäli työtulo ylittää alimman YEL-työtulorajan. Työkyyttömyys- ja työuraeläkkeellä henkilökohtainen ansioraja rajoittaa työskentelyn määrää.  

4.2.2021
Arvostele artikkeli
5 / 5 (1 ääntä)
Yrityslainan korkoon vaikuttavat tekijät

Miten yrityslainan korko määräytyy?

Yrityslainan korko on yksi merkittävimmistä lainan hintaan vaikuttavista tekijöistä. Yrityslainan korko ja muut hintaan vaikuttavat tekijät ovat aina yrityskohtaisia. Artikkelissamme käydään läpi keskeiset yrityslainan korkoon vaikuttavat tekijät sekä korkoihin liittyvät termit.
22.12.2021
Yrityslaina ilman luottotietoja voi olla mahdollista

Yrityslainaa ilman luottotietoja?

Toisinaan tarvitaan yrityslainaa ilman luottotietoja. Pankit eivät myönnä lainaa luottotiedottomalle yrittäjälle, mutta yrityslainaa on mahdollista saada, jos yrityksen luottotiedot ovat kunnossa. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat yrityslainan saamiseen.
1.11.2021
Yrittäjän asunto tai yrityksen omistama kiinteistö toimii usein lainan vakuutena

Yleisimmät yrityslainan vakuudet

Kun lähdet hakemaan yrityksellesi lainaa, kannattaa ensin pysähtyä hetkeksi miettimään lainan vakuuksia. Tässä artikkelissa käsittelemme yleisimpiä yrityslainan vakuuksia, sekä niiden vaikutusta lainan ehtoihin.
7.10.2021