Yrittäjän vakuutukset

Yrityksen monet vakuutukset suojaavat yrittäjää

Yrittäjä tarvitsee aina tiettyjä lakisääteisiä vakuutuksia, mutta näiden lisäksi jokaisen yrittäjän kannattaa ottaa tiettyjä vapaaehtoisia vakuutuksia. Kun suuntaat vakuutuskaupoille, vapaaehtoisten vakuutuksien tarvetta kannattaa punnita yrityksen toimialan ja tarpeen mukaan. Tässä artikkelissa käymme läpi mitä pakollisia vakuutuksia yrittäjä tarvitsee, ja mitä kannattaa ottaa tulevaisuuden varalle.

Sisältö:

Yrittäjän pakolliset vakuutukset
Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset
Mitkä vakuutukset aloittavan yrittäjän tulisi ottaa?
Mistä yrityksen vakuutusten hinta muodostuu?

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän pakolliset, eli lakisääteiset vakuutukset riippuvat pitkälti toimialasta. Monille yrittäjille ainut pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL. Jos yrityksellä on työntekijöitä, tulee heitä varten ottaa myös tiettyjä vakuutuksia. Tämän lisäksi on tiettyjä toimialoja, joilla on lakisääteisiä vakuutuksia.

 • Yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL-vakuutus
 • Työntekijävakuutukset, jos yrityksellä on työntekijöitä
 • Potilasvakuutus, joka on pakollinen terveysalan yrittäjille, kuten hierojat, hammaslääkärit
 • Ympäristövahinkovakuutus, jos liiketoimintaan liittyy oleellinen ympäristövahinkojen riski
 • Liikennevakuutus, jos yrityksellä on auto tai muita ajoneuvoja

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL)

Yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL-vakuutus on pakollinen lähes jokaiselle yrittäjälle. YEL-vakuutus on pakollinen, jos täytät seuraavat ehdot:

 1. Olet 18-67 vuotias
 2. Yritystoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan
 3. Työstä saatava tulo on vähintään 7958,99 euroa vuodessa

Toiminimiyrittäjien lisäksi YEL-vakuutus on pakollinen, jos olet:

 • avoimen yhtiön yhtiömies,
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies tai
 • osakeyhtiön johtavassa asemassa ja omistat yksin 30 prosenttia tai perheenjäsenen kanssa yhteisesti yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista, tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä

Myös sivutoiminen yrittäjä tarvitsee yrittäjän eläkevakuutuksen, mikäli 7958,99 euron vuotuinen tuloraja ylittyy. Maatalousyrittäjät vakuutetaan YEL-vakuutuksen sijasta maatalousyrittäjän eläkelain mukaisella vakuutuksella, eli MYEL-vakuutuksella. Jos yrittäjä on vanhuuseläkkeellä, on YEL-vakuutus vapaaehtoinen.

Työntekijän vakuutukset

Jos yrityksellä on palkattuja työntekijöitä, tulee heitä varten pakollisia vakuutuksia, kuten työntekijän eläkevakuutus, työtapaturmavakuutus ja työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Työntekijöiden vakuutusten hinta on tietty prosenttiosuus maksetuista palkoista

 • Työntekijän eläkevakuutus, eli TyEL-vakuutus on pakollinen, kun työ tehdään työsuhteessa, työntekijä on iältään 17-67 ja palkka vähintään 60,57 euroa kuukaudessa.
 • Työtapaturmavakuutus on pakollinen, kun työnantajan maksamat ja maksettavaksi sovitut palkat ylittävät kalenterivuoden aikana 1 300 euroa.
 • Työntekijän ryhmähenkivakuutus on pakollinen kaikille työntekijöille
 • Työttömyysvakuutusmaksut jakautuvat maksettavaksi yrittäjälle ja työntekijälle

Yrittäjän vapaaehtoiset vakuutukset

Yrittäjyydessä on paljon riskejä, joihin voidaan varautua erilaisilla vakuutuksilla, kuten tapaturmavakuutus, vastuuvakuutus ja sairausvakuutus. Vapaaehtoisten vakuutusten tarvetta kannattaa harkita olemassa olevan vakuutusturvan ja yrityksen toimialan huomioiden. Esimerkiksi toimistotyöläisen, maatalousyrittäjän ja autoala yrityksen vakuutustarve voi olla hyvin erilainen.

Yrityksen vakuutuksia miettiessä, asiaa kannattaa miettiä niiden riskien kautta, jotka todennäköisemmin uhkaavat yritystoimintaasi. Alla käymme läpi esimerkkejä yleisimmistä vapaaehtoisista vakuutuksista ja mitä ne korvaavat yrittäjälle.

Yrityksen vastuuvakuutus

Tärkeimpiä vapaaehtoisia vakuutuksia ovat yrityksen vastuuvakuutukset, joita on useita erilaisia, mutta yleisimmät niistä ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Yrityksen vastuuvakuutus auttavat yrittäjää tilanteissa, joissa esimerkiksi viallinen tuote tai yrityksen toiminta on aiheuttanut vahinkoja. Vastuuvakuutus turvaa yrittäjän talouden, jos joku vahinko aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Yrityksen keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaan yritystoiminnan pysähtymisen aiheuttavia menetyksiä, esimerkiksi toimitilojen vahingoittuessa, äkillisen työkyvyttömyyden tai muun yllättävän tilanteen takia. Keskeytysvakuutus voi myös auttaa tilanteissa, joissa toiminta keskeytyy jonkun yrityksen sidosryhmälle, kuten alihankkijan tai tavarantoimittajalle sattuneen vahingon vuoksi. Tämä keskeytysvakuutus tunnetaan nimellä yrityksen riippuvuuskeskeytysvakuutus.

Yrityksen omaisuusvakuutus

Yrityksen omaisuusvakuutukset korvaavat esimerkiksi kiinteistöihin, myytäviin tavaroihin, koneisiin ja laitteisiin aiheutuneita vahinkoja. Omaisuusvahinko on yleistermi, eli vahinko voi olla ihmisen tai luonnonilmiön aiheuttama. Vakuutusta solmiessa kannattaa miettiä mistä aiheutuneita vahinkoja yrityksen omaisuusvakuutukseen kannattaa ottaa mukaan.

Omaisuusvakuutus voi korvata esimerkiksi:

 • rikkoutumisen
 • murron,
 • ryöstön,
 • ilkivallan,
 • vesijohtojen,
 • tulipalon tai
 • myrskyn aiheuttamia vahinkoja.

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Jokainen yrittäjä tekee sopimuksia ja joskus ne voivat päättyä riitaan, jota joudutaan ratkomaan oikeudessa asti. Näitä tilanteita varten on oikeusturvavakuutus, joka korvaa oikeudenkäynnin tai sen välttämisen aiheuttamia kuluja. Sopimusriitojen ratkominen oikeudessa on suhteellisen harvinaista, joten tätä vakuutusta ylenkatsotaan helposti. Oikeusturvavakuutus on kuitenkin pienyrittäjälle yleensä edullinen, vain muutamia kymmeniä euroja vuodesta, joten se on kannattavaa sisällyttää vakuutuksiin.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Vaikka työntekijän tapaturmavakuutus lähes pakollinen, yrittäjälle tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen. Monella on olemassa olevia henkilökohtaisia tapaturmavakuutuksia, mutta kannattaa huomioida, etteivät ne korvaa työn aiheuttamia tapaturmia tai ammattitauteja. Sama pätee myös toisinpäin, eli yrittäjän tapaturmavakuutus ei yleensä korvaa vapaa-ajan vahinkoja. On siis hyvä muistaa vakuuttaa työ- ja vapaa-aika erikseen tai pyytää molemmat kattavaa pakettia vakuutusyhtiöltä.

Yrittäjän tapaturmavakuutus korvaa esimerkiksi:

 • tapaturmista aiheutuvia sairaanhoito- ja kuntoutuskuluja,
 • ammattitautien aiheuttamia sairaanhoito- ja kuntoutuskuluja,
 • korvauksia pysyvästä haitasta ja
 • työkyvyttömyyden aiheuttamia ansionmenetyksiä.

Mitkä vakuutukset aloittavan yrittäjän tulisi ottaa?

Yrittäjän on otettava YEL-vakuutus kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Yrityksen perustamisessa on usein paljon kuluja, mutta onneksi ensimmäistä kertaa yrittäjänä toimiva henkilö saa onneksi 22 prosentin alennuksen YEL-maksuista ensimmäisen vuoden aikana.

Aloittavan yrityksen kannattaa pakollisten vakuutusten lisäksi miettiä mitkä vakuutukset ovat kriittisiä omassa liiketoiminnassa. Jokaisella toimialla ja yrityksellä on erilaiset vakuutustarpeet, joten yrityksen perustamisen aikana kannattaa kysyä itseltään seuraavat kysymykset:

 • Mitä nykyiset vakuutukseni korvaavat?
 • Onko toimialallani pakollisia vakuutuksia?
 • Onko toimintaan sidottu paljon kiinteää omaisuutta, kuten työkoneita?
 • Mitkä ovat liiketoimintani keskeisimpiä riskejä?
 • Kannattaako tämä asia vakuutta heti vai toiminnan kasvaessa?

Aloittavan yrittäjän kannattaa tutustua myös yrittäjälle myönnettäviin tukiin.

Mistä yrityksen vakuutusten hinta muodostuu?

YEL, TyEL ja muut pakolliset työntekijän vakuutukset ovat tiettyjä prosenttiosuuksia, jotka on sidottu esimerkiksi yrityksen palkanmaksuun. Vapaaehtoisten vakuutuksien hintoihin vaikuttaa esimerkiksi kuinka kattava vakuutus on, millä toimialalla yritys toimii ja sen riskeistä.

Vakuutukset kannattaa aina kilpailuttaa, sillä niiden hinnoissa ja ehdoissa voi olla suuriakin eroja, joilla on iso merkitys yrityksen eri vaiheissa. Tietyillä toimialoilla vakuutusten hinnat voivat olla hyvin kalliita, mikä voi tuntua varsinkin aloittavasta yrittäjästä haasteelliselta. Vakuutusmaksut on kuitenkin mahdollista yleensä pilkkoa useampaan erään, jos yrityksen luottotiedot ovat kunnossa.

27.4.2020

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024