Osakeyhtiön perustaminen vaivattomasti – lue vinkit

Harkitsetko osakeyhtiön perustamista yksin tai yhtiökumppanin kanssa, mutta perustamiseen liittyvät käytännön asiat askarruttavat? Osakeyhtiön perustaminen kuulostaa huomattavasti hankalammalta kuin se oikeasti onkaan. Perustamistoimet voi tehdä täysin sähköisesti ohjatulla perustamispaketilla, mutta muutamia seikkoja on hyvä tietää ja arvioida ennen perustamisilmoituksen täyttämistä.

Osakeyhtiö on suositeltava yritysmuoto erityisesti niissä tapauksissa, kun oma taloudellinen riski halutaan siirtää yritykselle, tai liiketoiminnalle haetaan kasvua. Osakeyhtiö on pääomayhtiö, missä osakkeenomistajat ovat vastuussa vain sijoittamallaan pääomalla.

Osakeyhtiön voi perustaa myös yksin. Tässä tapauksessa perustaja on ainoa osakkeenomistaja, jolla on kaikki päätäntävalta yrityksessä. Osakeyhtiön voi perustaa myös toinen yritys. Osakeyhtiön suosion syynä onkin monessa tapauksessa se, että osakeyhtiön omistus, päätäntävalta ja riskit ovat osakkeiden avulla jaettavissa.


Tässä artikkelissa perehdymme kattavasti osakeyhtiön perustamiseen liittyviin keskeisiin tekijöihin, kuten osakeyhtiön perustamisen hintaan, pääomaan, osakkaiden määrään ja perustamisilmoituksen tekemiseen.

Milloin osakeyhtiön perustaminen kannattaa?
Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa?
Osakeyhtiön pääoma perustamisvaiheessa
Osakeyhtiön perustaminen sähköisesti

Milloin osakeyhtiön perustaminen kannattaa?

Yleensä on järkevää valita osakeyhtiö yritysmuodoksi silloin, kun yrittäjiä on useampi kuin yksi, liiketoiminnalle haetaan kasvua tai yrityksen toiminnassa on suuret taloudelliset riskit. Osakeyhtiö voi olla paras valinta myös esimerkiksi verosuunnittelun tai rahoituksen kannalta.

Osakeyhtiö on suositeltava vaihtoehto, kun liiketoiminnalle suunnitellaan kasvua tai kehittämistä. Kasvuun tarvitaan monesti lisärahoitusta ja osakeyhtiössä rahoituksen hankkimiseen voi hyödyntää keinona myös osakkeiden myyntiä. Uusia sijoittajia hankkimalla pääomaa voi kerryttää myös liiketoiminnan kasvua silmällä pitäen. Osakeyhtiön voi olla myös helpompi saada rahoitusta liiketoiminnalleen.

Osakeyhtiön yhtiörakenteen ansiosta omistuksen jakaminen on yksinkertaista. Tästä syystä osakeyhtiö kannattaa valita, jos olet perustamassa liiketoimintaa yhden tai useamman yhtiökumppanin kanssa. Osakeyhtiössä myös jatkuvuus on yksi huomionarvoinen tekijä, sillä sen toiminta voi jatkua omistajanvaihdoksesta riippumatta ennallaan.

Osakeyhtiön etuna muihin yritysmuotoihin verrattuna on myös se, että yrittäjän taloudellinen riski rajoittuu yritykseen sijoitettuun pääomaan. Osakeyhtiössä omistajan omaisuus on erotettu liiketoiminnan varoista ja veloista. Yrittäjän asema on siis osakeyhtiössä taloudellisesti turvatumpi, mikäli yritystoiminta kohtaa taloudellisia ongelmia.

Osakeyhtiö saattaa antaa vakaamman ja luotettavamman mielikuvan liiketoiminnastaan kuin muut yritysmuodot. Asiakkaille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille ja sijoittajille osakeyhtiö voi antaa vakaamman ja luotettavamman mielikuvan liiketoiminnastaan kuin muut yritysmuodot

Lisäksi osakeyhtiö mahdollistaa järkevän verosuunnittelun muita yritysmuotoja paremmin. Lue tarkemmin miten yritysmuodot eroavat toisistaan.

Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Osakeyhtiön perustamisen hinta muodostuu käytännössä perustamisilmoituksen käsittelymaksusta kaupparekisteriin. Vuonna 2023 hinta on paperiversiona 380 euroa tai sähköisenä 240 euroa.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että perustamisilmoituksen lisäksi yrityksen alkuvaiheeseen tarvitaan yleensä pääomaa toiminnan käynnistämiseen, esimerkiksi laitehankintoihin, materiaali- ja palvelukustannuksiin sekä toimitilakuluihin. Liiketoiminnan alkuvaiheessa kuluja kertyy nopeammin kuin tuottoja, joten eri rahoitusvaihtoehdot kannattaa selvittää ennen liiketoiminnan käynnistämistä.

Yrityksen perustamiseen on esimerkiksi saatavilla starttirahaa, lisäksi tarjolla on muita rahoitusvaihtoehtoja, joita voi hyödyntää liiketoiminnan eri vaiheissa.

Osakeyhtiön pääoma perustamisvaiheessa

Osakeyhtiön pääoma on keskeinen osa yrityksen rahoitusjärjestelyjä ja se vaikuttaa moniin asioihin liiketoiminnassa. Osakepääoma muodostuu osakkeiden nimellisarvoista, jotka edustavat omistajien sijoittamaa rahamäärää. Osakkeiden nimellisarvot määritetään osakeyhtiön perustamisvaiheessa.

Osakeyhtiössä tulee olla vähintään yksi osake, mutta enimmäismäärää ei osakkeille ole. Osakeyhtiö voi myöhemmin kerätä lisäpääomaa osakeannilla. Osakeannissa yhtiö voi tarjota uusia osakkeita sijoittajille, mikä kasvattaa yrityksen osakepääomaa ja tarjoaa mahdollisuuden laajentua tai rahoittaa investointeja. Osakepääomaa voi käyttää myös muihin yrityksen tarpeisiin, esimerkiksi velkojen maksamiseen tai operatiivisten kulujen kattamiseen.

Nykyisin yksityisen osakeyhtiön voi perustaa ilman osakepääomaa, sillä heinäkuusta 2019 lähtien osakeyhtiön osakepääomalla ei ole enää ollut vähimmäisvaatimusta. Jos osakepääomaa ei ole lainkaan, kaupparekisteritietoihin merkitään nolla euroa. Julkisen osakeyhtiön osakepääoman on sen sijaan oltava vähintään 80 000 euroa.

Osakeyhtiön perustaminen sähköisesti

Osakeyhtiön perustaminen verkossa on vaivatonta: kaikki tarvittavat perustamisasiakirjat löytyvät kootusti patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Osakeyhtiön perustamista varten tarvittavat asiakirjat:

  • perustamissopimus
  • yhtiöjärjestys
  • Y1-perustamisilmoituslomake
  • kaupparekisterin liitelomake 1
  • henkilötietolomake.

Yrityksen voi perustaa ohjatulla perustamispaketilla tai lisäämällä itse tarvittavat asiakirjat.

Ohjattu perustamispaketti

Itse tehty perustamisilmoitus

Osakepääoma on 0 euroa.
Osakkeilla ei ole merkintähintaa.

Kaikki osakkeenomistajat ovat täysi-ikäisiä.

Ilmoitetuilla henkilöillä on suomalaiset henkilötunnukset.

Vakiomuotoinen yhtiöjärjestys on riittävä.

Yhtiöllä on osakepääomaa.

Osakkeenomistajina on yrityksiä tai muita yhteisöjä.

Kaikilla ilmoittamillasi henkilöillä ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Vakiomuotoinen yhtiöjärjestys ei riitä.

Perustettava yhtiö on julkinen osakeyhtiö (Oyj).

Perustettavan yrityksen tiedot voi täyttää suoraan lomakkeille ja perustamispalvelu muodostaa osakeyhtiölle samalla perustamissopimuksen ja vakiomuotoisen yhtiöjärjestyksen.

Tarvittavat asiakirjat sekä yhtiöjärjestyksen tiedot lisätään palvelussa itse.

Palvelussa tehty perustamisilmoitus käy myös ilmoituksena työnantajarekisteriin, ennakkoperintärekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Osakeyhtiö tulee myös ilmoittaa kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta, muussa tapauksessa perustaminen raukeaa. Kaupparekisteriin ilmoitettaessa osakkeiden on oltava täysin maksettuna perustettavan yrityksen pankkitilille. Osakeyhtiö syntyy, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin.

Osakeyhtiön perustamisilmoituksen käsittelyaika

Osakeyhtiön perustaminen on sähköisesti todella nopeaa, käsittelyaika on keskimäärin 3-5 päivää siitä, kun perustamisilmoitus on tullut rekisteriviranomaisen käsittelyyn. Paperilomakkeella tehdyn perustamisilmoituksen käsittelyaika on huomattavasti pidempi, koska siihen liittyy manuaalisia työvaiheita. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä.

Patentti- ja rekisterihallituksen Virre-palvelusta voi tarkastaa oman perustamisilmoituksen tilan sekä tarkastaa käsittelyaikaennusteen.

Kaipaatko apua liiketoimintasuunnitelman tekemiseen, pohdit liikeidean kannattavuutta tai vaikkapa sivutoimista yrittäjyyttä? Kokosimme yrityksen perustamiseen liittyvät artikkelit ja vinkit yhteen.

8.12.2023

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024