Starttiraha yrittäjälle

Starttiraha auttaa aloittavaa yrittäjää liiketoiminnan alkutaipaleella

Starttiraha on yrittäjälle tarkoitettu tuki, jolla turvataan yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajaksi. Starttiraha on TE-toimiston myöntämä tuki, jonka tarkoitus on edistää uutta yritystoimintaa. Yrityksen perustaminen vaatiikin aina jonkinlaisia investointeja, joten rahoitus on ensimmäisiä asioita päätettäväksi.

Sisältö:

Kuka voi hakea starttirahaa?
Starttirahan määrä
Edellytykset starttirahan hakemiseen
Starttirahahakemus ja hakuprosessi
Usein kysyttyjä kysymyksiä starttirahasta
Muista ainakin nämä, kun haet starttirahaa
Ulkopuolinen rahoitus

Kuka voi hakea starttirahaa?

Starttirahaa voi hakea, mikäli siirtyy täysipäiväiseksi yrittäjäksi palkkatyöstä tai on työtön työnhakija. Myös sivutoimisesti toimiva yrittäjä voi saada starttirahaa siirtyessään täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Starttiraha myönnetään, mikäli TE-toimiston näkemyksen mukaan yrittäjyys on hakijalle sopiva työllistymismuoto.  Starttirahan tulee myös olla tarpeellista yrittäjän toimeentulon kannalta - starttiraha voi siis jäädä saamatta, mikäli hakijalla on muita etuuksia tai palkkatuloja.

Yritysmuodon valinnalla ei ole merkitystä starttirahaan ja se voidaan myöntää myös toiminimen perustamiseen. Starttiraha yrittäjälle myönnetään harkinnanvaraisesti. Päätöksiin vaikuttavat esimerkiksi kilpailutilanne ja kyseisen liiketoiminnan tarve paikkakunnalla.

Näistä syistä starttiraha voi jäädä saamatta:

 • Hakija on aloittanut yritystoiminnan ennen starttirahan myöntämistä

 • Perustettavan yrityksen toimiala on liian kilpailtu alueella

 • Hakijalla on riittävästi tuloja tai etuuksia elämiseen ilman starttirahaa

 • Perustettava yritystoiminta turvaa kohtuullisen toimeentulon yrittäjälle

 • Hakijalla on maksuhäiriömerkintöjä tai aikaisempia ongelmia verojen maksussa

Starttirahan määrä

Vuonna 2021 starttirahan määrä on 33,78 euroa päivältä ja se maksetaan enintään viideltä päivältä viikosta kuuden kuukauden ajan. Kuukaudessa starttirahan suuruus on noin 700 euroa ja tästä summasta vähennetään verot.

Starttirahaa voi hakea 6 kuukaudeksi kerrallaan ja ensimmäisen jakson jälkeen on mahdollista hakea lisätukea vielä 6 kuukaudeksi, joten kokonaisuudessaan starttirahaa voi saada enintään 12 kuukautta viitenä päivänä viikossa. On hyvä huomioida, että starttiraha luetaan henkilökohtaiseksi veronalaiseksi tuloksi.  Starttirahan ohella yrittäjä voi saada ja hakea ulkopuolista rahoitusta, esimerkiksi yrityslainaa.

Edellytykset starttirahan hakemiseen

Starttiraha tulee hakea ennen yritystoiminnan aloittamista. TE-toimistolta kannattaa varmistaa mistä yritystoiminta katsotaan alkaneeksi.  Hakemus kannattaa tehdä ajoissa, sillä pääsääntöisesti starttiraha evätään, mikäli yritystoiminta on käynnistynyt ennen sen myöntämisestä tehtyä päätöstä.

Starttirahan vaatimukset:

 • Yritystoiminta on päätoiminen elinkeino

 • Yrittäjä omaa riittävästi tietoa ja kokemusta yrittäjyydestä tai on valmis lisäkoulutukseen esimerkiksi TE-toimiston kursseilla

 • Yrittäjä esittää liiketoimintasuunnitelman, jonka mukaan yritys on mahdollista rakentaa kannattavaksi liiketoiminnaksi


Starttirahan edellytyksenä on hyvä liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa tulee olla huolellisesti laadittu budjetti. Budjetissa on hyvä olla mukana liiketoiminnan kannattavuus- ja myyntilaskelmat mahdollisimman realistisesti arvioituna. Mikäli olet saanut tarjouksen ulkopuolisesta rahoituksesta kannattaa se myös liittää suunnitelman oheen. Liiketoimintasuunnitelmien tekemiseen löytyy valmiita pohjia esimerkiksi Oma yritys Suomi -sivustolta. Lisäksi hakijan tulee toimittaa verovelkatodistus.

Aloittavan yrittäjän tulee myös osoittaa ymmärtävänsä mitä yrittäjyys on. Mikäli aiempaa kokemusta tai kolutusta yrittäjyydestä ei ole, tarjoaa TE-toimisto kursseja ja opintoja, joiden avulla voit osoittaa riittävän tietotaidon starttirahan saamiseksi.

Starttirahahakemus ja hakuprosessi

Starttirahan hakeminen on aikaa vievä prosessi, joka sisältää useita vaiheita ja vaatii paljon laskelmia yritystoiminnasta. Ennen starttirahahakemuksen lähettämistä on hyvä ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja sopia tapaaminen yritysneuvojalle, joka neuvoo hakemisessa ja vaatimuksissa.

Starttihakemus käsitellään noin 2 viikon kuluessa sen jälkeen, kun vaadittavat liitetiedostot on toimitettu. Starttirahan yrittäjälle voi saada vain, jos on tehnyt hakemuksen itse. Hakemuksen tekeminen ja käsittelyn seuraaminen onnistuu sähköisesti TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa.

Starttirahahakemuksen liitteiksi tarvitaan:

 • Liiketoimintasuunnitelma

 • Kannattavuuslaskelma

 • Rahoituslaskelma

 • Ansioluettelo

 • Verovelkatodistus

 • Myyntisuunnitelma

Usein kysyttyjä kysymyksiä starttirahasta

Pitääkö starttiraha maksaa takaisin?

Starttiraha on tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Poikkeuksen tekee tilanteet, joissa tukea on nostettu virheellisesti tai yritystoimintaa ole koskaan aloitettu.

Kuinka starttirahan verotus tapahtuu?

Starttiraha lasketaan veronalaiseksi henkilökohtaiseksi tuloksi, joten sitä verotetaan kuten ansiotuloa, eli henkilökohtaisen veroprosentin mukaan.

Mitä tarkoittaa starttirahan maksatus?

Starttirahan maksatusta tulee hakea joka kuukausi TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Maksatusta haetaan takautuvasti ja sitä tulee hakea viimeistään kahden kuukauden kuluttua maksatusjakson loputtua. Maksatusjakso on yksi kuukausi.

Milloin starttiraha maksetaan?

Starttiraha maksetaan tileille kahdesti kuukaudessa ja maksupäivä riippuu siitä, milloin maksatusta on haettu. Maksut tehdään kuun puolessa välissä ja kuun viimeisenä päivänä.

Voiko starttirahaa saada useasti?

Aikaisemmin myönnetty starttiraha ei ole esteenä starttirahan hakemiselle. Tätä kuitenkin arvioidaan päätöksen yhteydessä ja hakijan on selvitettävä tarkasti, miksi aikaisempi yritystoiminta päättyi.

Muista ainakin nämä, kun haet starttirahaa

 1. Hae starttirahaa ennen yritystoiminnan aloittamista

 2. Varaa riittävästi aikaa hakuprosessiin

 3. Laadi huolellinen liiketoimintasuunnitelma ja budjetti

 4. Starttirahan saaminen voi edellyttää koulutusta tai kursseja

 5. Starttiraha on veronalaista henkilökohtaista tuloa

Ulkopuolinen rahoitus

Starttirahan ohella yrittäjä voi hakea ulkopuolista rahoitusta liiketoiminnan aloitusvaiheen investointeihin. Perinteisten pankkien ohella voi yrityslainaa saada pienemmiltä rahoitusyhtiöiltä. BusinessCrediti myöntää rahoitusta startup-yrityksille ja yrityslaina on mahdollista saada yrityksen käyttöön nopeasti.

4.11.2019
Arvostele artikkeli
5 / 5 (1 ääntä)
Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmäanalyysistä apua liiketoimintaan

Ilman sidosryhmiä yrityksen toiminta on mahdotonta. Sidosryhmäanalyysin avulla tunnistetaan yrityksen liiketoimintaan vaikuttavat sidosryhmät ja voidaan suunnitella toimenpiteet, joilla sidosryhmiin on mahdollista vaikuttaa.
13.7.2021
Toiminimen verotus pähkinän kuoressa

Toiminimen verotus

Oletko aloittava toiminimiyrittäjä tai harkitset toiminimen perustamista? Tässä artikkelissa selvitämme yksinkertaisesti, miten toiminimen verotus toimii ja mitä yrittäjän on hyvä tietää verotuksesta.
30.6.2021
Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset.

Vastuullisuus liiketoiminnassa

Vastuullinen liiketoiminta on yhtä tärkeää, kuin vastuullisuus yksityiselämässä. Yritysvastuun kantaminen tarkoittaa, että yritys ymmärtää roolinsa yhteiskunnassa, sekä mitä se toiminnallaan tuottaa koko yhteiskunnalle.
1.4.2021