Starttiraha yrittäjälle

Starttiraha auttaa aloittavaa yrittäjää liiketoiminnan alkutaipaleella

Yrittäjäksi ryhtyminen kiinnostaa, mutta toimeentulo mietityttää? Tätä varten on starttiraha. Starttiraha on yrittäjälle tarkoitettu tuki, jolla turvataan yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan perustamisen ja vakiinnuttamisen ajaksi. Starttiraha on TE-toimiston myöntämä tuki, jonka tarkoitus on edistää uutta yritystoimintaa. Yrityksen perustaminen vaatiikin aina jonkinlaisia investointeja, joten rahoitus on ensimmäisiä asioita päätettäväksi.

Sisältö:

Kuka voi hakea starttirahaa?
Starttirahan määrä ja kesto
Edellytykset starttirahan hakemiseen
Starttirahahakemus ja hakuprosessi
Usein kysyttyä starttirahasta
Muista nämä hakiessasi starttirahaa
Ulkopuolinen rahoitus

Kuka voi hakea starttirahaa?

Starttirahaa voi hakea, mikäli siirtyy täysipäiväiseksi yrittäjäksi palkkatyöstä tai on työtön työnhakija. Myös sivutoimisena yrittäjänä toimiva yrittäjä voi saada starttirahaa siirtyessään täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Starttiraha myönnetään, mikäli TE-toimiston näkemyksen mukaan yrittäjyys on hakijalle sopiva työllistymismuoto.  Starttirahan tulee myös olla tarpeellista yrittäjän toimeentulon kannalta - starttiraha voi siis jäädä saamatta, mikäli hakijalla on muita etuuksia tai palkkatuloja.

Yritysmuodon valinnalla ei ole merkitystä starttirahaan ja se voidaan myöntää myös toiminimen perustamiseen. Starttiraha yrittäjälle myönnetään harkinnanvaraisesti, riippumatta siitä onko kyseessä osakeyhtiö vai toiminimi. Päätöksiin vaikuttavat esimerkiksi kilpailutilanne ja kyseisen liiketoiminnan tarve paikkakunnalla.

Näistä syistä starttiraha voi jäädä saamatta:

 • Hakija on aloittanut yritystoiminnan ennen starttirahan myöntämistä
 • Perustettavan yrityksen toimiala on liian kilpailtu alueella
 • Hakijalla on riittävästi tuloja tai etuuksia elämiseen ilman starttirahaa
 • Perustettava yritystoiminta turvaa kohtuullisen toimeentulon yrittäjälle
 • Hakijalla on maksuhäiriömerkintöjä tai aikaisempia ongelmia verojen maksussa

Starttirahan määrä ja kesto

Usein yrittäjäksi ryhtyvää mietityttää kuinka paljon starttirahaa voi saada. Vuonna 2021 starttirahan määrä on 33,78 euroa päivältä ja se maksetaan enintään viideltä päivältä viikosta kuuden kuukauden ajan. Kuukaudessa starttirahan suuruus on noin 700 euroa ja tästä summasta vähennetään verot.

Starttirahaa voi hakea 6 kuukaudeksi kerrallaan ja ensimmäisen jakson jälkeen on mahdollista hakea lisätukea vielä 6 kuukaudeksi, joten kokonaisuudessaan starttirahaa voi saada enintään 12 kuukautta viitenä päivänä viikossa. On hyvä huomioida, että starttiraha luetaan henkilökohtaiseksi veronalaiseksi tuloksi.  Starttirahan ohella yrittäjä voi saada ja hakea ulkopuolista rahoitusta, esimerkiksi yrityslainaa.

Edellytykset starttirahan hakemiseen

Starttiraha tulee hakea ennen yritystoiminnan aloittamista. TE-toimistolta kannattaa varmistaa mistä yritystoiminta katsotaan alkaneeksi.  Hakemus kannattaa tehdä ajoissa, sillä pääsääntöisesti starttiraha evätään, mikäli yritystoiminta on käynnistynyt ennen sen myöntämisestä tehtyä päätöstä.

Starttirahan vaatimukset:

 • Yritystoiminta on päätoiminen elinkeino
 • Yrittäjä omaa riittävästi tietoa ja kokemusta yrittäjyydestä tai on valmis lisäkoulutukseen esimerkiksi TE-toimiston kursseilla
 • Yrittäjä esittää liiketoimintasuunnitelman, jonka mukaan yritys on mahdollista rakentaa kannattavaksi liiketoiminnaksi


Starttirahan edellytyksenä on hyvä liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa tulee olla huolellisesti laadittu budjetti. Budjetissa on hyvä olla mukana liiketoiminnan kannattavuus- ja myyntilaskelmat mahdollisimman realistisesti arvioituna. Mikäli olet saanut tarjouksen ulkopuolisesta rahoituksesta kannattaa se myös liittää suunnitelman oheen. Liiketoimintasuunnitelmien tekemiseen löytyy valmiita pohjia esimerkiksi Oma yritys Suomi -sivustolta. Lisäksi hakijan tulee toimittaa verovelkatodistus.

Aloittavan yrittäjän tulee myös osoittaa ymmärtävänsä mitä yrittäjyys on. Mikäli aiempaa kokemusta tai kolutusta yrittäjyydestä ei ole, tarjoaa TE-toimisto kursseja ja opintoja, joiden avulla voit osoittaa riittävän tietotaidon starttirahan saamiseksi.

Starttirahahakemus ja hakuprosessi

Starttirahan hakeminen on aikaa vievä prosessi, joka sisältää useita vaiheita ja vaatii paljon laskelmia yritystoiminnasta. Ennen starttirahahakemuksen lähettämistä on hyvä ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja sopia tapaaminen yritysneuvojalle, joka neuvoo hakemisessa ja vaatimuksissa.

Starttirahahakemus käsitellään noin 2 viikon kuluessa sen jälkeen, kun vaadittavat liitetiedostot on toimitettu. Starttirahan yrittäjälle voi saada vain, jos on tehnyt hakemuksen itse. Hakemuksen tekeminen ja käsittelyn seuraaminen onnistuu sähköisesti TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa.

Starttirahahakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • Liiketoimintasuunnitelma
 • Kannattavuuslaskelma
 • Rahoituslaskelma
 • Ansioluettelo
 • Verovelkatodistus
 • Myyntisuunnitelma

Usein kysyttyä starttirahasta

Pitääkö starttiraha maksaa takaisin?

Starttiraha on tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Poikkeuksen tekee tilanteet, joissa tukea on nostettu virheellisesti tai yritystoimintaa ole koskaan aloitettu.

Kuinka starttirahan verotus tapahtuu?

Starttiraha lasketaan veronalaiseksi henkilökohtaiseksi tuloksi, joten sen verotus tapahtuu kuten muunkin ansiotulon, eli henkilökohtaisen veroprosentin mukaan.

Mitä tarkoittaa starttirahan maksatus?

Starttirahan maksatusta tulee hakea joka kuukausi TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Maksatusta haetaan takautuvasti maksatuslomakkeella ja sitä tulee hakea viimeistään kahden kuukauden kuluttua maksatusjakson loputtua. Maksatusjakso on yksi kuukausi.

Milloin starttiraha maksetaan tilille?

Starttiraha maksetaan tileille kahdesti kuukaudessa ja maksupäivä riippuu siitä, milloin maksatusta on haettu. Maksut tehdään kuun puolessa välissä ja kuun viimeisenä päivänä.

Voiko starttirahaa saada useammin kuin kerran?

Aikaisemmin myönnetty starttiraha ei ole esteenä starttirahan hakemiselle. Tätä kuitenkin arvioidaan päätöksen yhteydessä ja hakijan on selvitettävä tarkasti, miksi aikaisempi yritystoiminta päättyi.

Voiko kevytyrittäjä saada starttirahaa?

Starttirahan edellytyksenä on täysipäiväinen yrittäjyys. Näin ollen kevytyrittäjä tai sivutoiminen yrittäjä ei ole oikeutettu starttirahaan.

Saako starttirahaa, jos ostaa yrityksen?

Starttirahaa voi saada vaikka yrittäjäksi ryhtyvä ostaa yrityksen sen perustamisen sijaan. Ehtona on, että yrityksen ostaja ei ole ennen yrityksen ostamista täysipäiväinen yrittäjä. Starttirahapäätös tulee hakea ennen yrityskauppojen viimeistelyä-

Muista nämä hakiessasi starttirahaa

 1. Hae starttirahaa ennen yritystoiminnan aloittamista
 2. Varaa riittävästi aikaa hakuprosessiin
 3. Laadi huolellinen liiketoimintasuunnitelma ja budjetti
 4. Starttirahan saaminen voi edellyttää koulutusta tai kursseja
 5. Starttiraha on veronalaista henkilökohtaista tuloa

Ulkopuolinen rahoitus

Starttirahan ohella yrittäjä voi hakea ulkopuolista rahoitusta liiketoiminnan aloitusvaiheen investointeihin. Perinteisten pankkien ohella voi yrityslainaa saada pienemmiltä rahoitusyhtiöiltä. BusinessCrediti myöntää rahoitusta startup-yrityksille ja yrityslaina on mahdollista saada yrityksen käyttöön nopeasti.

4.11.2019
Arvostele artikkeli
5 / 5 (1 ääntä)
Yrityslainan korkoon vaikuttavat tekijät

Miten yrityslainan korko määräytyy?

Yrityslainan korko on yksi merkittävimmistä lainan hintaan vaikuttavista tekijöistä. Yrityslainan korko ja muut hintaan vaikuttavat tekijät ovat aina yrityskohtaisia. Artikkelissamme käydään läpi keskeiset yrityslainan korkoon vaikuttavat tekijät sekä korkoihin liittyvät termit.
22.12.2021
Yrityslaina ilman luottotietoja voi olla mahdollista

Yrityslainaa ilman luottotietoja?

Toisinaan tarvitaan yrityslainaa ilman luottotietoja. Pankit eivät myönnä lainaa luottotiedottomalle yrittäjälle, mutta yrityslainaa on mahdollista saada, jos yrityksen luottotiedot ovat kunnossa. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat yrityslainan saamiseen.
1.11.2021
Yrittäjän asunto tai yrityksen omistama kiinteistö toimii usein lainan vakuutena

Yleisimmät yrityslainan vakuudet

Kun lähdet hakemaan yrityksellesi lainaa, kannattaa ensin pysähtyä hetkeksi miettimään lainan vakuuksia. Tässä artikkelissa käsittelemme yleisimpiä yrityslainan vakuuksia, sekä niiden vaikutusta lainan ehtoihin.
7.10.2021