Osamaksu yritykselle – ymmärrä joustavan rahoituksen mahdollisuudet

Yrityksen elämänkaaren aikana sen eteen tulevat investoinnit, kuten esimerkiksi suuret kone- tai kalustohankinnat tai esimerkiksi yritystoiminnan laajentaminen vaativat usein huomattavia taloudellisia resursseja. Yrityksen osamaksu on ketterä tapa rahoittaa tällaisia investointeja. Rahoitusmuotona osamaksu on kätevä vaihtoehto, kun liiketoiminnan kannalta tärkeä hankinta ei muuten, ilman suuren alkupääoman sitoutumista, olisi mahdollista. Osamaksu siis tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hankkia tarvitsemiaan laitteita, kalustoa ja muita resursseja maksamalla niistä osan etukäteen ja loput sovituissa erissä tietyn ajanjakson aikana. 

Tässä artikkelissa pureudumme syvemmälle osamaksurahoituksen käsitteeseen yrityksille ja tutkimme, miten osamaksu rahoitusmuotona voi toimia ratkaisevana tekijänä yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Aloitamme tarkastelemalla osamaksurahoituksen perusperiaatteita ja etenemme käytännön esimerkkeihin siitä, miten yritykset voivat hyödyntää tätä rahoitusmuotoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Sisältö: 

Mitä osamaksu yritykselle tarkoittaa?
Mihin yrityksen osamaksurahoitusta tarvitaan?
Edellytykset osamaksurahoituksen saamiselle
Mistä osamaksurahoitusta saa?
Osamaksurahoituksen edut ja mahdolliset haitat
Kirjanpidon huomioiminen

Mitä osamaksu yritykselle tarkoittaa?

Yrityksen osamaksu on rahoitusmuoto, jossa yritys hankkii tarvitsemiaan resursseja ja maksaa niistä vain osan kauppojen yhteydessä. Loput kauppasummasta yritys maksaa sovitun ajanjakson aikana, usein kuukausittaisissa erissä. Osamaksulla rahoitetaan varsinkin irtaimen käyttöomaisuuden investointeja. Yrityksille suunnattu osamaksu voi kattaa suurempia summia ja pidempiä maksuaikoja verrattuna henkilöasiakkaan osamaksuun. 

Yritysrahoituksessa osamaksu saattaa sisältää erilaisia sopimuksia ja ehtoja, jotka on suunniteltu vastaamaan yrityksen tarpeita. Nämä ehdot, kuten maksuehdot, mahdolliset korot ja kulut sekä vakuusehdot, vaihtelevat tilanteen mukaan. Osamaksusopimus sisältää usein myös mahdollisuuden maksaa loppusumma aikaisemmin ennen sopimuksen päättymistä tai jatkaa sopimusta sovittua pidemmälle. Tärkeää on, että yritys ymmärtää osamaksusopimuksensa ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Mihin yrityksen osamaksurahoitusta tarvitaan?

Osamaksurahoitus yritykselle voi olla tarpeellista yrityksen investoidessa uuteen teknologiaan, laajentuessa uusille markkinoille, kasvattaessa tuotantoa tai päivittäessä nykyistä kalustoa. Osamaksu yritykselle mahdollistaa tarpeellisten resurssien hankinnan ilman suurta yksittäistä kustannusta, mikä taas voi auttaa tasapainottamaan yrityksen kassavirtaa. Osamaksua kannattaa harkita yrityksen investointien rahoitusmuodoksi varsinkin silloin, kun hankittavan kohteen taloudellinen käyttöikä tulee olemaan pitkä. Omistusoikeus tällaiseen, perinteisellä osamaksulla hankittuun kohteeseen siirtyy yritykselle kokonaisuudessaan sopimuskauden jälkeen. 

Edellytykset osamaksurahoituksen saamiselle

Osamaksurahoituksen saadakseen yrityksen on yleensä oltava taloudellisesti vakaa ja kyettävä osoittamaan takaisinmaksukykynsä. Tämä saattaa vaatia liiketoimintasuunnitelman, tilinpäätöstietojen tai muiden dokumenttien esittämistä rahoittajalle. On olennaista pitää mielessä, että jokaisella rahoituslaitoksella on omat vaatimuksensa osamaksurahoituksen myöntämiselle. Seikat, joihin yrityksen tulee mahdollisesti varautua osamaksurahoitusta hakiessa: 

 • Luottokelpoisuuden ja taloudellisen vakauden tarkistus Hyvät luottoluokitukset ja vakaat taloudelliset tunnusluvut parantavat mahdollisuuksia saada osamaksurahoitusta.
 • Liiketoimintasuunnitelma ajan tasalla – Yrityksensuunnitelmassa tulisi näkyä selkeästi, mihin osamaksurahoitusta käytetään ja miten se vaikuttaa yrityksen kasvuun ja tulokseen.
 • Takaisinmaksukyvyn osoittaminen – Tätä varten rahoittaja voi vaatia yrityksen tilinpäätöstietoja, tulostietoja tai muita dokumentteja.
 • Hyvä luottotiedotus ja historia – Rahoittajayleensä tarkistaa yrityksen luottotiedotuksen ja maksuhistorian varmistaakseen aiempien lainojen ja velkojen asianmukaisen hoidon.
 • Omavastuuosuus – Varaudu summaan, jonka maksat niin sanottuna aloitusmaksuna osamaksurahoituksen saamiseksi. Tämä maksu suoritetaan yleensä ennen varsinaisen osamaksusopimuksen voimaantuloa tai osana ensimmäistä maksuerää ja se vähennetään kokonaissummasta. Omavastuuosuus osoittaa rahoittajalle, että ostaja on sitoutunut hankintaan ja kykenee maksamaan osan kokonaishinnasta.
 • Huomio yrityksesi liiketoiminta-ala ja riskiarvio – Joillaintoimialoilla tai tietyissä liiketoimintamalleissa saattaa olla korkeampi riski rahoituksen kannalta ja tästä syystä rahoittaja voi teettää riskinarvioinnin arvioidakseen toimialan riskejä ennen päätöstään.

Mistä osamaksurahoitusta saa?

Osamaksurahoitusta yrityksille tarjoavat pankit, rahoituslaitokset tai suoraan hankittavan laitteen toimittajat. Osamaksua harkitessa on tärkeää vertailla eri tarjoajien ehtoja ja korkoja löytääkseen juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivan ratkaisun.

BusinessCredit yrityslaina on suomalaisille yrityksille suunnattu, reaalivakuudeton ja täysin kotimainen vaihtoehto rahoitukseen. Lainan takaisinmaksu tapahtuu kuukausittaisissa tasaerissä ja ensimmäisen maksuerän eräpäivä on tasan kuukauden kuluttua lainan nostamisesta. Laina haetaan täysin sähköisesti ja hakemuksen tekeminen vie vain muutaman minuutin. 

Osamaksurahoituksen edut ja mahdolliset haitat

Osamaksurahoitus tarjoaa yritykselle parhaimmillaan kassavirran joustavuutta ja mahdollisuuksia ilman välitöntä suurta rahallista taakkaa. 

 1. Investointimahdollisuudet: Osamaksurahoitus tarjoaa mahdollisuuden tehdä suurempia investointeja, kuten uusien laitteiden hankkimista tai teknologisten päivitysten toteuttamista ilman suurta yksittäistä kassavirtakuormaa. Tämä mahdollistaa liiketoiminnan laajentumisen tai kehityksen ilman merkittävää alkupääoman sitoutumista.
 2. Joustavuus kassavirran hallinnassa: Osamaksurahoitus mahdollistaa resurssien hankinnan pienempinä erinä sovitun ajanjakson aikana. Tämä voi auttaa yritystä hallitsemaan kassavirtaa paremmin, jolloin rahavirrat voidaan kohdistaa tehokkaammin muihin liiketoiminnan tarpeisiin.
 3. Teknologinen kehitys: Yritysten on usein pysyttävä ajan tasalla teknologian suhteen säilyäkseen kilpailukykyisinä. Osamaksurahoitus voi auttaa yrityksiä päivittämään laitteistojaan tai teknologiaansa säännöllisemmin ja siten varmistamaan, että ne ovat kilpailukykyisiä alallaan.
 4. Kasvustrategioiden tukeminen: Kun yritys havittelee kasvua tai laajentumista varten resursseja, osamaksurahoitus voi tarjota joustavan ja hallitun tavan investoida, mikä auttaa tukemaan strategisia liikkeitä.
 5. Rahoitusvaihtoehtojen monipuolistaminen: Osamaksurahoitus tarjoaa vaihtoehdon perinteisten lainojen tai omien pääomien rinnalla. Monipuolistamalla rahoituslähteitä yritys voi vähentää riskiä ja optimoida rahoituksen käyttöä.

Toisaalta osamaksurahoitus sisältää korkoja ja muita kuluja, jotka korottavat investoinnin lopullisia kokonaiskustannuksia. On myös tärkeää muistaa, että täysi omistusoikeus siirtyy ostajayritykselle vasta, kun kaikki maksut on suoritettu. Yrityksen osamaksusopimus luo myös aina velkasitoumuksen, joka saattaa rajoittaa yrityksen taloudellista joustavuutta tulevaisuudessa. Jos yritys ei pysty maksamaan sovittuja osamaksueriä ajallaan, voi rahoitukselle aiheutua viivästyskorkoja tai muita seuraamuksia. Siksi, ennen rahoituspäätöksen tekemistä on suositeltavaa konsultoida rahoitusasiantuntijaa varmistaakseen, että osamaksu sopii varmasti oman yrityksen strategiaan ja taloudelliseen tilanteeseen.

Kirjanpidon huomioiminen

Osamaksurahoitusta hankkiessa yrityksen tulee myös muistaa, että se vaatii tarkkaa kirjanpitoa. Alkuperäinen, kokonaissumman sisältävä ostokuitti lisätään kirjanpitoon hankintamenoksi ja tämän jälkeen erääntyvät osamaksuerät kirjataan yleensä kuluksi tai vaihtoehtoisesti aktivoituna omaisuuseränä taseeseen riippuen hankinnan luonteesta ja tilinpäätöksen periaatteista. Myös rahoituksen kulujen sekä koron vaikutukset yrityksen talouteen on huomioitava tarkasti kirjanpidossa. On suositeltavaa kääntyä kirjanpidon asiantuntijan puoleen, joka tuntee yrityksen tilanteen ja voi näin antaa tarkkoja ohjeita siitä, miten osamaksulla ostetut hankinnat tulisi kirjata yrityksen kirjanpitoon.

Kaiken kaikkiaan osamaksurahoitus yritykselle tarjoaa merkittävän mahdollisuuden kasvulle ja kehitykselle, kunhan sitä käytetään harkiten ja strategisesti. On tärkeää, että yritys arvioi huolellisesti tämän rahoitusmuodon soveltuvuuden omiin tarpeisiinsa ja varmistaa sen linjautuvan pitkän aikavälin tavoitteisiin. Valitsemalla oikeanlaisen osamaksurahoituksen ja sen tarkoituksenmukaisen käytön yritys voi edistää kestävää kasvua sekä vahvistaa taloudellista asemaansa.

22.12.2023

Hae yrityslainaa, jonka takaisinmaksu tapahtuu kuukausittaisissa tasaerissä!

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Investointirahoitus kasvun ja kehityksen mahdollistajana

Oikeanlainen, tarkoin harkittu investointirahoitus voi olla se kauan kaivattu sysäys yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Blogissamme pureudumme investointirahoituksen merkitykseen, sen moninaisiin vaihtoehtoihin ja avainasioihin, jotka on hyvä muistaa, kun lähtee rakentamaan menestyvää liiketoimintaa.
11.6.2024

Rahoitus yrityksen ostoa varten

Yrityksen ostaminen on merkittävä askel yrittäjyydessä. Se voi olla tapa yrittämisen aloittamiselle tai osa jo olemassa olevan yrityksen liiketoiminnan kasvustrategiaa. Siksi yritysoston rahoituksen suunnittelu ja hankinta ovat keskeisiä asioita tässä prosessissa. Lue blogitekstimme eri rahoitusvaihtoehdoista ja nappaa vinkit onnistuneeseen yritysostoon.
28.5.2024