Verkkokaupan perustaminen ja rahoitus – kattava opas ja vinkit onnistumiseen

Verkkokaupan avulla tuotteet tai palvelut on mahdollista saada helposti suurtenkin massojen saataville, jopa kansainvälisesti. Erityisesti kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut ja monet etsivät verkosta lisätietoa hankinnasta etukäteen. Verkkokauppa on näin ollen lisämyynti- tai markkinointikanava myös monelle kivijalkamyymälälle. Verkkokauppa on mainio kanava lisätä myyntiä ja löytää uusia markkinoita tai palvella nykyisiä asiakkaita olipa kyse kuluttaja- tai B2B-myynnistä.

Verkkokaupan perustaminen on suhteellisen yksinkertaista, mutta se vaatii tarkkaa suunnittelua ja laskelmien tekemistä. Pohjatöihin panostaminen kannattaa, sillä verkkokaupassa kilpailu on kovaa ja menestyminen vaatii hieman erilaisia asioita kuin tuotteiden myyminen perinteisessä kivijalkamyymälässä. Artikkelista löydät vinkit verkkokaupan perustamiseen aina suunnittelusta rahoitukseen.

Kannattaako verkkokauppa perustaa?
Mitä pitää huomioida verkkokauppaa perustettaessa?
Mitä verkkokaupan aloittamiseen pitäisi budjetoida?
Vältä yleiset virheet verkkokauppaa perustettaessa
Verkkokaupan rahoituksen järjestäminen

Kannattaako verkkokauppa perustaa?

Verkkokauppa voi olla yksi myyntikanavista tai yrityksen ainoa kauppapaikka, mutta pelkkä verkkokaupan perustaminen ei ole avain menestykseen. Verkossa voi laajentaa markkina-aluetta erittäin kustannustehokkaasti ja löytää uutta asiakaskuntaa, sillä asiakkaat perehtyvät verkossa etukäteen tuotteisiin tai palveluihin. Ostopäätöksen jälkeen on tyypillistä myös tutkia verkosta mistä tuotteen tai palvelun saa hankittua. 

Yleisesti ottaen verkkokaupan perustaminen on kannattavaa silloin, kun sen kilpailuetu on selkeä ja verkkokauppa tuottaa asiakkaille lisäarvoa. Verkkoliiketoiminnan voi aloittaa myös pienimuotoisesti ja laajentaa kysynnän kasvaessa. Omien tuotteiden tai palveluiden menekkiä voi myös testata etukäteen erilaisissa digitaalisissa myyntikanavissa.

Mitä pitää huomioida verkkokauppaa perustettaessa?

Verkkokaupalle asetetut tavoitteet vaikuttavat siihen, miten esimerkiksi logistiikka, asiakaspalvelu, maksutoiminnot ja markkinointi kannattaa järjestää. Tavoitteet myös vaikuttavat siihen, minkälaisen verkkokauppa-alustan liiketoiminta tarvitsee ja minkälaista varastoa kannattaa ylläpitää.

Suunnitteluvaiheessa kannattaa pohtia vastaukset seuraaviin kysymyksiin.

Mikä on verkkokaupan liikeidea?
Liikeidean määrittely on ensimmäinen askel kohti verkkoliiketoiminnan aloittamista. Liikeidean kannattaa sisällyttää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • mitä tuotetta tai palvelua verkkokaupassa myydään
 • mikä on kohderyhmä eli kenelle myydään
 • mikä on markkina-alue, eli mihin tuotteita myydään   
 • minkä ongelman tai tarpeen tuotteet ratkaisevat

Mikä on verkkokaupan kilpailuetu?
Verkossa tarjontaa on runsaasti ja hintakilpailu kansainvälisten jättien kanssa on haastavaa, joten kilpailuedun määrittelyyn ja kirkastamiseen on syytä panostaa. Kilpailuetu tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja erottaa verkkokaupan kilpailijoista, se on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa.

Verkkokaupan kilpailuetu voi liittyä esimerkiksi uniikkeihin tuotteisiin tai palveluihin, ympäristöystävällisiin toimitustapoihin, nopeaan toimitusaikaan, loistavaan asiakaspalveluun tai erottuvaan markkinointiin ja viestintään. 

Miltä markkinatilanne verkossa näyttää?
Markkinatutkimuksella selvitetään kilpailutilanne. Vähintään kannattaa tutkia ketkä myyvät samoja tai samankaltaisia tuotteita ja minkälaisia verkkokauppoja kyseisillä kilpailijoilla on. Verkossa on myös helppo testata eri tavoin toteutettuja verkkokauppoja ja pohtia, voisiko jotkin toiminnot tehdä paremmin. Markkinatutkimuksen avulla voi myös löytää kilpailuetua.  

Omien tuotteiden tai palveluiden menekkiä voi testata ensin muilla digitaalisilla myyntikanavilla, esimerkiksi tori.fissä, Woltissa tai Facebookin myyntiryhmissä.   

Mitä verkkokaupassa kannattaa tehdä itse ja mitä on järkevä ulkoistaa?
Omia ja yrityksessä valmiina olevia vahvuuksia ja resursseja kannattaa hyödyntää verkkokaupassa, mutta osa toiminnoista on yleensä järkevä ulkoistaa. Verkkokaupoille on esimerkiksi runsaasti valmiita alustoja, joten ilman koodauskykyjä ei ole järkevää lähteä rakentamaan omaa alustaa. Useimpia alustoja voi myös testata ilmaiseksi, näistä esimerkkeinä suomalainen Finqu sekä Squarespace ja Woocommerce.  

Pienimuotoisen verkkokaupan voi hoitaa omin voimin, mutta liiketoiminnan laajentuessa on järkevää hankkia osaavat kumppanit. Näin yrittäjä voi itse keskittyä tarpeeksi varsinaisen liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen.  

Miten saan asiakkaita verkkokauppaan?
Markkinointiin kannattaa budjetoida riittävästi, jotta asiakkaat löytävät tiensä ostoksille. Hyviä keinoja verkkokaupan markkinoinnissa ovat esimerkiksi hakusanamainonta, sisältömarkkinointi sekä somemainonta, jotka voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti halutulle kohderyhmälle.

Uusien asiakkaiden hankinnan ohella kannattaa panostaa myös uudelleenmarkkinointiin eli siihen, että jo ostoksia tehneille asiakkaille markkinoidaan säännöllisesti.

Miten asiakkaan ostopolku etenee?
Verkkokaupassa myyjät eivät ole opastamassa asiakasta, joten asiakkaan on löydettävä tuotteet ja tie kassalle itse. Verkossa asioidessa ärsytyskynnys on myös matalammalla, joten ostokset saattavat jäädä tekemättä, mikäli esimerkiksi verkkokauppa toimii hitaasti tai maksutavoista ei löydy mieluisaa vaihtoehtoa. Hyvin suunniteltu asiakkaan polku ja toiminnot sen sijaan voivat lisätä myyntiä huomattavasti. Ostopolkua pohtiessa on tärkeää asettua asiakkaan asemaan ja panostaa asioinnin sujuvuuteen.

 

Mitä verkkokaupan aloittamiseen pitäisi budjetoida?

Verkkoliiketoiminnan voi aloittaa pienelläkin budjetilla. Tarvittavaan rahalliseen investointiin vaikuttavat eniten tuotevalikoiman laajuus ja liiketoimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet sekä oma tai henkilöstön osaaminen. Lue lisää liiketoiminnan budjetoinnista.

Isompaan verkkomyyntiin tähtäävän yrityksen kannattaa budjetoida perustamiskuluihin tarpeen mukaan esimerkiksi seuraavat rivit

 • verkkokaupan rakentaminen ja ulkoasun suunnittelu
 • verkkokaupan toiminnallisuuksiin vaikuttavat maksulliset lisäosat  
 • yrityksen järjestelmiin tehtävät integraatiot (esimerkiksi kassa, tuotehallinta, asiakkuudenhallintajärjestelmä)   
 • käyttökoulutus alustan ylläpitoon ja kehittämiseen
 • myytävät tuotteet (hankinta tai valmistus)
 • logistiikka (varastointi, pakkaaminen ja lähettäminen)
 • asiakashankinta ja markkinointi
 • kirjanpito
 • henkilöstökulut

Paytrailin sivuilta löytyy esimerkkilaskelma verkkokaupan perustamisen ja ylläpidon kustannuksista.

Vältä yleiset virheet verkkokauppaa perustettaessa

Verkkokaupan perustaminen on kannattavaa, kun myytäville tuotteille tai palveluille on verkossa kysyntää. Tarjoamalla asiakkaille mahdollisuuden sähköiseen asiointiin voi lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä kasvattaa myyntiä laajentamalla asiakaskuntaa. Verkkokaupan perustaminen vaatii työtä ja suunnittelua, mutta monesti se maksaa itsensä takaisin, etenkin kun osaa välttää tyypilliset sudenkuopat.

Valitse tavoitteita tukevat kumppanit
Tavoitteet määrittävät minälaiset kumppanit kannattaa liiketoimintaan valita. Laajamittainen verkkokauppa edellyttää saumatonta yhteistyötä useiden eri kumppaneiden kanssa: tavarantoimittajat, logistiikka, maksuliikenne, markkinointi ja verkkokauppa-alusta ovat onnistumisen kannalta olennaisessa osassa. Pienemmän verkkokaupan pyörittäminen voi onnistua lähes omilla resursseilla.  

Ymmärrä asiakkaidesi tarpeet ja lunasta lupaukset
Verkossa yrityksen tuotteet ja palvelut laajentavat asiakaskuntaa, joka voi poiketa myymälän asiakkaista. Identtinen valikoima oman kivijalkamyymälän kanssa ei siis välttämättä toimi verkkokaupassa. Onkin tärkeää selvittää asiakkaiden tarpeet ja toiveet, ja vasta sen jälkeen päättää verkkokaupan tarjoamasta.  

Verkkokaupan maine on erityisen tärkeä. Pettymykset ja huonot kokemukset karkottavat nopeasti muutkin asiakkaat, siksi on tärkeää lunastaa esimerkiksi toimitusaikoja koskevat lupaukset. 

Mitoita verkkokaupan tuotevalikoima oikein
Tuotevalikoiman laajuuden kanssa joutuu verkkokaupassa usein tasapainottelemaan, jotta tarjoama on riittävä, mutta ei liian iso. Erityisesti alkuvaiheessa kannattaa panostaa tärkeimmän asiakassegmentin tarpeisiin.

Valitse riittävästi maksu- ja toimitustapoja
Moni asiakas voi poistua verkkokaupasta kassalle siirtymisen jälkeen, mikäli valittavana ei ole mieluisaa vaihtoehtoa. Kannattaakin huolehtia siitä, että valittavana on useampia maksutapoja. Tämä parantaa osaltaan myös verkossa tärkeää asiakaskokemusta.
  
Myös toimitustapoja pitäisi olla riittävästi, jotta asiakkaat voivat valita omaan arkeensa ja mieltymyksiin sopivan toimituksen.

Markkinoi verkkokauppaa
Asiakkaiden saaminen verkkokauppaan vaatii säännöllistä markkinointia. Kohderyhmän tuntemus auttaa valitsemaan oikeat viestit ja kanavat markkinointiin.  
 
Muista kehitystyö
Verkossa tapahtuva liiketoiminta vaatii jatkuvaa kehittämistä, muutoin kilpailussa jää jälkeen. Kehityskohteita kannattaa tarkastella esimerkiksi verkkokaupan omasta analytiikasta ja kilpailijoiden sekä yleisesti verkkokaupan edelläkävijöiden toimintaa seuraamalla.   

Verkkokaupan rahoituksen järjestäminen   

Verkkokaupan perustaminen on iso askel, mutta se voi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti, kunhan perusasiat on suunniteltu huolellisesti. Verkkokauppaan tarvittavien investointien rahoittamiseksi yrityksellä on useita vaihtoehtoja. Perustamisvaiheessa kannattaa tarkistaa, onko yritys hakukelpoinen esimerkiksi EU:n hankerahoitukselle tai Business Finlandin innovaatioseteliin. Yrityksen kasvu ja rahoittaminen -artikkelistamme löytyy useita rahoitusvaihtoehtoja verkkokauppainvestointeihin.       

Suomalainen yritysrahoitukseen erikoistunut WS Finance Oy myöntää rahoitusta liiketoiminnan ylläpitoon ja kasvattamiseen, esimerkiksi verkkokaupan aloittamisen vaatimiin investointeihin, verkkoliiketoiminnan kehittämiseen tai vaikkapa varaston täydentämiseen. Rahoitusasiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Hae heti yrityslainaa verkkokaupan perustamiseen helpolla lainahakemuksella. BusinessCredit -lainahakemuksen lähettäminen ei sido mihinkään, joten hakemuksen voi täyttää huoletta ja voit tutustua rauhassa lähettämäämme rahoitustarjoukseen.

Rahoitukset tehdään omasta taseesta, joten pystymme toimittamaan kilpailukykyisen yrityslainatarjouksen. Teemme rahoituspäätökset nopeasti ja rahat siirretään viipymättä tilille.

25.10.2023

Verkkokaupan perustaminen suunnitelmissa?

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Kestävien asiakassuhteiden rakentaminen

Kestävät asiakassuhteet ovat kriittisen tärkeitä yrityksen menestykselle. Luottamuksen rakentaminen, asiakasymmärrys ja korkealaatuinen palvelu ovat avainasemassa asiakassuhteiden vahvistamisessa. Käymme blogissamme läpi sitä, kuinka arvostuksen osoittaminen asiakkaille, jatkuva kehitys ja ongelmien ratkaisu ovat keskeisiä tekijöitä pitkäaikaisten suhteiden ylläpitämisessä.
9.7.2024

ViisDone Oy:n matka kohti kasvua BusinessCreditin kanssa

Asiakkaamme ViisDone Oy:n yrittäjällä oli halu laajentaa ja monipuolistaa yrityksensä toimintaa. Kasvuhaaveet olivat konkreettisia: verkkosivuston perustaminen, tehostettu markkinointi ja kaluston huoltaminen, jotta räjähdeaineiden kuljetukset voitaisiin hoitaa vieläkin turvallisemmin. Luotettavan kumppanin yrittäjä löysi kotimaisesta BusinessCreditistä.
4.7.2024

Miten lisätä pienen yrityksen näkyvyyttä kesäaikaan?

Tuntuuko siltä, ettei kesän myynti kulje odotusten mukaisesti? Kaipaatko vinkkejä kesäkauden myynnin buustaamiseen? Tässä blogissa jaamme kymmenen tehokasta vinkkiä pienen yrityksen näkyvyyden ja myynnin lisäämiseksi kesäaikaan. Nappaa vinkit ja varmista, että yrityksesi erottuu kesäisessä markkinahumussa.
25.6.2024