Yrityksen kustannukset nousevat – näin pidät huolta kannattavuudesta

Yritysten talouteen on kohdistunut viime aikoina useita ulkopuolelta tulevia paineita: energian hinta on noussut, materiaalien saatavuudessa on haasteita, ostovoima on heikentynyt ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama yleinen epävakaa tilanne hankaloittavat monen yrityksen toimintaa. Kustannusten nousu haastaa myös pitkään kannattavina toimineita yrityksiä, etenkin jos yritys ei reagoi kustannusten nousuun ajoissa.

Kustannusten nousulla on suora vaikutus yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen, siksi sen merkitystä ei voikaan vähätellä. Kannattavuuden tulisi olla yksi liiketoiminnan perusedellytyksistä, siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että kohonneista kustannuksista huolimatta yrityksen toiminta on tuloksekasta. Erityisen tärkeään rooliin yrityksen selviytymisen kannalta nousee liiketoiminnan suunnitelmallisuus, kassavirtojen seuranta sekä asiakastyytyväisyys.

Parhaassa tilanteessa ovat luonnollisesti ne yritykset, jotka ovat ennakkoon osanneet varautua kustannusten nousuun. Yrityksillä on käytettävissään erilaisia keinoja, joilla voi taklata kustannusten nousun vaikutuksia kannattavuuteen. Tässä artikkelissa käydään läpi erilaisia keinoja, joiden avulla yritys voi helpottaa tilannettaan nyt ja tulevaisuudessa sekä selvitä kustannusten noususta.

Sisältö:

Yrityksen kustannukset nousevat – varmista kannattavuus
Liiketoiminnan suunnitelmallisuus ja sopeuttaminen
Konkreettiset selviytymisvinkit yritykselle epävarmoihin aikoihin
Varmista rahoitus ajoissa

Yrityksen kustannukset muuttuvat – varmista kannattavuus

 Yrityksen kulurakenne vaikuttaa ratkaisevasti liiketoiminnan kannattavuuteen, joka on lähtökohta ja edellytys liiketoiminnalle sekä sen jatkuvuudelle. Kulurakenteen tulisikin toimia niin liiketoimintasuunnitelman kuin kannattavuuslaskelmien pohjana. Kulurakenne muodostuu kiinteistä kustannuksista ja muuttuvista kuluista. Kustannusten ja kulujen ohella kannattavuuteen vaikuttavat luonnollisesti liiketoiminnan tuotot.

 Yksi tapa huolehtia yrityksen kannattavuudesta kustannusten noustessa on pitää huolta siitä, että myös tuotot nousevat. Tuottoja voi nostaa esimerkiksi nostamalla hintoja, tehostamalla prosesseja tai lisäämällä myyntiä.

Varsin yleinen tapa huolehtia kannattavuudesta onkin nostaa tuotteiden tai palveluiden hintoja kustannusten noustessa. Aiemmasta katteesta riippuen yritys voi harkita kustannusten hintojen nousun siirtämistä sellaisenaan hintoihin tai vaihtoehtoisesti pienentää myyntikatetta joksikin aikaa menekin turvaamiseksi. Mikäli toimialalla on kova kilpailu ja asiakkaat eivät ole yritykseen sitoutuneita, on hintojen nostaminen riski. Lisäksi myynnin lisääminen nostaa muuttuvia kuluja, joten kannattavuuslaskelmat kannattaa tehdä huolella, mikäli ratkaisuksi kaavailee hintojen nostamista.

Toimintaa tehostamalla voi saada säästöjä ja lisätä näin liiketoiminnan kannattavuutta. Tehostaminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yritys keskittyy vain ydintoimintoihin ja luopuu lisätuotteista tai -palveluista. Tehostaminen voi liittyä myös muuttuvien ja kiinteiden kulujen karsimiseen. Kuluja voi karsia esimerkiksi ulkoistamalla joitain toimintoja, kilpailuttamalla palveluntarjoajia tai muuttamalla yrityksen prosesseja tehokkaammaksi.

Liiketoiminnan suunnitelmallisuus ja sopeuttaminen

Suunnitelmallisuus ja ennustettavuus ovat isoja apuja yrityksen kannattavuudesta huolehdittaessa. Kun yrittäjä tuntee yrityksensä toiminnan mahdollisimman hyvin, on myös helpompaa varautua haastaviin aikoihin ja sopeuttaa toimintaa vallitsevaan toimintaympäristöön. Suunnitelmallisuuden tavoitteena on ennakoida taloudellisia haasteita ja ennaltaehkäistä niiden aiheuttamia vaikeuksia.

Liiketoiminnan suunnitelmallisuus alkaa jo yrityksen perustamisvaiheessa, kun laaditaan liiketoimintasuunnitelma, joka kertoo, miten yrityksen liikeidea toteutetaan kannattavasti. Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen on monen menestyvän yrityksen arkea, mutta liiketoimintasuunnitelmaa tulisi sopeuttaa ja kehittää aktiivisesti toimintaympäristön muuttuessa.

Yksi tärkeimmistä suunnitelmallisuuden keinoista on kassanhallinta, joka on avainroolissa taloudellisesti haastavina aikoina. Kassanhallinnalla tarkoitetaan rahavirtojen suunnittelua, jonka avulla voi parantaa yrityksen mahdollisuuksia selvitä hankalista jaksoista.

Hyvä kassanhallinta varmistaa sen, että yrityksen kassaan tulee rahaa ja toiminta on kannattavaa. Kassanhallinnan avulla yritys voi saada kassaan taloudellista puskuria haastaviin aikoihin. Kassanhallinnalla ennakoidaan tulevaa eli yksinkertaisesti sanottuna pyritään ennustamaan tulevia rahavirtoja sekä kuluja. Lue vinkit kassanhallinnan tehostamiseen artikkelistamme.

Konkreettiset selviytymisvinkit yritykselle epävarmoihin aikoihin

Epävarmuus tulevasta on monen yrityksen arjen haaste. Pandemian aikana liiketoiminnalle on jo pohdittu vaihtoehtoisia toimintatapoja ja haasteet materiaalien saatavuudessa sekä energian hinnan nousu tuovat uusia epävarmuustekijöitä yritysten toimintaan. Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, siksi on tärkeää pitää huolta yrityksen selviytymiskyvystä. Alla on listattu keinoja, joilla yritys voi parantaa mahdollisuuksiaan selviytyä taloudellisesti epävarmoista ajoista.

 1. Pohjaa ratkaisut keskeisiin talouden tunnuslukuihin
  Edellisten kuukausien talouden tunnusluvut kertovat mihin yrityksen rahat menevät ja mistä rahaa tulee. Talouden tunnusluvuista kannattaa ottaa tarkasteluun erityisesti kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Tunnuslukujen pohjalta voi tehdä ratkaisuja, jotka parantavat liiketoiminnan tulosta varmemmin kuin mutuun perustuvat ratkaisut. Tunnuslukujen pohjalta voi myös uudistaa liiketoimintaa oikeaan suuntaan tai esimerkiksi tehdä päätöksiä ydinliiketoimintoihin keskittymisestä.

 2. Seuraa kassavirtaa ja tehosta kassanhallintaa
  Kassavirran seuraaminen on yksi liiketoiminnan suunnittelun tärkeimmistä työkaluista. Kassanhallinnan keinoilla yritys voi ennakoida ja reagoida ajoissa. Kassanhallinta auttaa myös ennustamaan mahdollista ulkopuolisen rahoituksen tarvetta ja pitää huolta maksuvalmiudesta lyhyellä tähtäimellä.

 3. Karsi kuluja järkevästi
  Kulujen karsiminen on hyvä keino pitää huolta liiketoiminnan kannattavuudesta. Kulujen karsimisen voi aloittaa kilpailuttamalla yrityksen juoksevia kuluja kuten vakuutukset ja puhelinliittymät. Kuluja voi karsia myös esimerkiksi ulkoistamalla asiakaspalvelun, taloushallinnon tai markkinoinnin. Yrityksen luottokortilta voi myös löytyä kulurivejä, joista voi luopua hetkeksi tai kokonaan.

 4. Pidä asiakkaat tyytyväisinä
  Epävarmoina aikoina tyytyväiset ja sitoutuneet asiakkaat ovat entistäkin tärkeämpiä yritykselle. Kun asiakas on sitoutunut yritykseen, on epätodennäköisempää, että esimerkiksi hintojen korotukset vaikuttaisivat asiakassuhteeseen. Yrityksen kannattaakin panostaa toiminnassaan asiakaslähtöisyyteen, lue lisää asiakaslähtöisyydestä kilpailuetuna

 5. Tarkista hinnoittelustrategia
  Hinnoittelua pohtiessa tulee ottaa huomioon kustannukset, kilpailijat sekä asiakkaat. Hintojen korottaminen auttaa pitämään huolta kannattavuudesta, mutta toisaalta kilpailijoiden hinnoittelu voi vaikuttaa asiakasmääriin. Hintojen korotusten viestintätapa voi olla ratkaisevassa roolissa siinä, miten asiakkaat reagoivat korotuksiin. Viestintään kannattaa siis panostaa.

 6. Sopeuta liiketoimintaa
  Isojen haasteiden edessä on tärkeää reagoida muuttuneeseen tilanteeseen ripeästi toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Liiketoiminnan sopeuttaminen voi tarkoittaa esimerkiksi logistiikan muuttamista, tuote- tai palveluvalikoiman muokkaamista, muutoksia organisaatiossa tai asiakaskunnan laajentamista. Liiketoimintasuunnitelman uudistamisessa kannattaa huomioida erilaiset tulevaisuuden näkymät, jolloin yritys on valmistautunut erilaisiin tilanteisiin.

 7. Tarkasta sopimukset
  Yrityksillä on erilaisia sopimuksia esimerkiksi alihankkijoiden, kumppaneiden sekä myös asiakkaiden kanssa. Sopimukset kannattaa käydä läpi ja mahdollisuuksien mukaan kilpailuttaa uudelleen tai sopia asiakkaiden kanssa indeksikorotuksista kustannusten noustessa.

Varmista rahoitus ajoissa

Yrityksen kannattaa toimia ajoissa olipa kyseessä mikä tahansa liiketoiminnan kannattavuuteen, jatkuvuuden turvaamiseen tai maksuvalmiuteen liittyvistä keinoista. Ongelmat maksuvalmiudessa vaikuttavat laajasti yrityksen toimintaan ja saattavat johtaa maksuhäiriömerkintään. Merkintä hankaloittaa yritystoimintaa monin tavoin ja voi estää erilaisten sopimusten tekemisen tai yritysrahoituksen saamisen. Yrityksen kannattaakin olla aina ajoissa liikenteessä ja tehdä maksusuunnitelmia tai hakea rahoitusta, mikäli käyttöpääomaa ei ole riittävästi maksuvelvoitteista suoriutumiseen.

BusinessCreditin yrityslaina on yrityksen arjen tarpeisiin suunniteltu reaalivakuudeton rahoitus, jonka voi hakea muutamassa minuutissa. Tarvittaessa takaisinmaksusuunnitelmassa voidaan joustaa, asiakaspalvelumme on apuna esimerkiksi lyhennys- ja maksuvapaiden kuukausien sekä laina-ajan pidennysten osalta. Täytä yrityslainahakemus.

15.11.2022

Kotimaista yritysrahoitusta monenlaisiin ja erisuuruisiin tarpeisiin

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024