Yrityslainaa ilman luottotietoja?

Yrityslaina ilman luottotietoja voi olla mahdollista

Joskus huikea yritysidea voi syntyä tilanteessa, jossa oma talous ei ole kunnossa, ja historiasta saattaa löytyä myös maksuhäiriömerkintöjä. Miten siis saada yrityslainaa ilman luottotietoja? Voi olla myös niin, että pitkään toiminut yritys ajautuu syystä tai toisesta maksuvaikeuksiin, jolloin lainan saaminen paremmassakin tilanteessa voi olla myöhemmin vaikeaa. Tässä artikkelissa käsittelemme maksuhäiriömerkintöjen vaikutusta yrityslainan saamiseen.

Sisältö:

Vaikuttavatko maksuhäiriömerkinnät lainan saamiseen?
Milloin yrittäjän maksuhäiriömerkintä ei ole este lainalle?
Vaihtoehtoiset rahoitusratkaisut
Kuinka saada yrityslaina ilman luottotietoja?

Vaikuttavatko maksuhäiriömerkinnät lainan saamiseen?

Luottotiedoista selviää, onko yksityishenkilöllä tai yrityksellä voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä. Maksuhäiriömerkintä on luottotietorekisteriin kirjattu merkintä siitä, että laskuja tai muita velkoja on toistuvasti jätetty maksamatta. Luottotietoja Suomessa ylläpitävät Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy. Luottotiedot eivät ole julkisia ja laki säätelee, kuka voi tarkistaa tiedot ja missä tilanteissa. Lainanantajilla on oikeus ja velvollisuus tarkistaa luottotiedot lainahakemusten käsittelyn yhteydessä. Lähtökohtaisesti rahoittajat eivät siis myönnä lainaa luottotiedottomalle, eikä sellaista rahoituslaitosta olekaan, missä ei tarkisteta luottotietoja.

Yrityksen maksuhäiriömerkinnät estävät lainan saamisen siinä missä yrittäjän henkilökohtaiset merkinnätkin. Yrityslaina vaatii usein henkilötakauksen, jolloin yrittäjä itse vastaa lainan takauksesta. Tässä tapauksessa lainaa voi olla lähes mahdotonta saada, jos yrittäjän omat luottotiedot eivät ole kunnossa. Jos laina kuitenkin myönnetään, on se kalliimpi verrattuna tilanteeseen, jossa maksuhäiriömerkintöjä ei ole.

Milloin yrittäjän maksuhäiriömerkintä ei ole este lainalle?

Osakeyhtiössä yrittäjän luottotiedottomuus ei aina ole ongelma toisin kuin pienemmissä yhtiömuodoissa, sillä yrittäjä ei automaattisesti ole henkilökohtaisessa vastuussa yrityslainojen takaisinmaksusta. Henkilötakausta saatetaan kuitenkin vaatia myös silloin, kun haetaan lainaa osakeyhtiölle. Yhden yrittäjän maksuhäiriömerkinnät eivät ole este lainalle, jos yrityksestä löytyy lainantakaajaksi vastuuhenkilö, jolla on luottotiedot kunnossa. Toki osakeyhtiössäkin täytyy yrityksen luottotietojen olla kunnossa, jotta lainaa on mahdollista saada.

Toiminimiyrittäjän hakiessa yrityslainaa ilman luottotietoja, on hänen käytännössä turvauduttava ulkopuolisen takaajan apuun tai etsittävä vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja, ellei hänellä ole esittää riittäviä reaalivakuuksia lainan takaamiseksi tai muuta osoitusta kelvollisesta maksukyvystä.

Jotkin vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja tarjoavat toimijat hyväksyvät lainahakemuksia ilman luottotietoja, mutta tilanne kuitenkin tarkistetaan hakijakohtaisesti, eikä lainan saamisesta saa varmuutta muuten, kuin hakemuksen jättämällä. Usein sähköiset lainanhakupalvelut hylkäävät hakemukset automaattisesti, jos luottotietojen tarkistuksessa ilmenee jotakin huomautettavaa. Lainan saaminen voi silti olla vielä mahdollista, jos lainoittaja hyväksyy selvityksesi siitä, mistä maksuhäiriömerkintä on tullut, ja pystyt todistamaan aiemmat velat maksetuiksi. Lainan käyttötarkoitus, takaisinmaksusuunnitelma ja nykyinen maksukyvykkyys voivat nekin vaikuttaa positiivisesti lopulliseen päätökseen. Lainan saamisen haasteet on kuitenkin vain hyväksyttävä, jos haet yrityslainaa ilman luottotietoja.

Vaihtoehtoiset rahoitusratkaisut

Yrityslainamaailman murros on tuonut markkinoille vaihtoehtoja perinteiselle pankkilainalle, mikä tekee mahdolliseksi saada rahoitusta myös ilman luottotietoja. Useat verkossa toimivat rahoitusyhtiöt tarjoavat näitä vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja, joita ovat:

  • Laskurahoitus
  • Factoring
  • Vertaislaina
  • Vakuudeton yrityslaina

Laskurahoitus

Laskurahoituksessa yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle ja voi samalla kotiuttaa saatavansa nopeammin kassaan. Yritys saa näin parannettua maksuvalmiuttaan, jolloin lainantarve vähenee. Myytäväksi kelpaavat erääntymättömät saatavat. Laskurahoitus soveltuu hetkellisen kassavajeen korjaamiseen, kassavirran tehostamiseen ja pääoman vapauttamiseen. Laskurahoituksesta voi olla apua myös mahdollisten kausivaihteluiden tasoittamisessa ja silloin, jos asiakkaiden maksuilla on tapana viivästyä.

Laskurahoitus on varsin riskitön rahoitusmuoto, sillä se perustuu jo toteutuneeseen myyntiin. Laskurahoitusta käyttävä yhtiö voi itse valita, mitkä saatavat se haluaa siirtää laskurahoituksen tarjoajalle, ja rahat siirtyvät yrityksen käyttöön heti, laskujen eräpäivistä riippumatta. Laskuja voi myydä yksitellen tai useamman kerralla oman tarpeen mukaan. Laskurahoituksen hakeminen onnistuu helposti verkossa ja ilman reaalivakuuksia. Laskujen rahoittaminen on hyvä keino nopeaan maksuvalmiuden parantamiseen ja se sopii kaikille laskuttaville yrityksille.

Factoring

Factoring soveltuu pidempiaikaiseen kassavirran tehostamiseen ja kasvun rahoittamiseen. Factoring eroaakin laskurahoituksesta juuri pitkäjänteisemmän luonteensa vuoksi. Factoring vapauttaa yrityksen resursseja laskutuksesta ydinliiketoiminnan hoitamiseen ja tarjoaa laskutus- ja perintäpalvelut samassa paketissa. Käytännössä rahoitusyhtiö myöntää luottoa myyntisaatavia vastaan. Laskurahoituksen tapaan rahoitusyhtiö tilittää myyntisaatavat yrityksen tilille heti, eikä laskujen eräpäiviä tarvitse odotella.

Factoring paitsi tehostaa yrityksen maksuvirtaa, se myös mahdollistaa pidempien maksuaikojen tarjoamisen asiakkaille. Yrityksen käytettävissä olevat varat kasvavat, eikä rahoituksen saaminen edellytä reaalivakuuksia tai henkilötakausta. Rahoitusta voi siis saada myös ilman luottotietoja, kunhan kassavirtaa vain riittää.

Vertaislaina

Maksuhäiriömerkinnästä huolimatta on mahdollista hakea vertaislainaa eli yksityistä lainaa, jolloin laina otetaan yksityishenkilönä toiselta yksityishenkilöltä. Käytännössä vertaislaina otetaan nykyään useimmiten välittäjäyrityksen kautta. Lainanantajat sijoittavat rahaa vertaislainapalveluun ja rahantarvitsija hakee lainaa palvelusta. Joukkorahoitus on monelle entuudestaan tuttu vertaislainan muoto, jossa on yhden yksityisen lainanantajan sijaan mukana useita yksityisiä sijoittajia.

Vertaislainapalvelun käyttö mahdollistaa anonyymin lainajärjestelyn yksityishenkilöiden välillä. Lainan saaminen on mahdollista pääsääntöisesti silloin, kun maksuhäiriömerkintä on jo vanha ja maksukyky pystytään todistamaan esimerkiksi riittävien ansiotulojen avulla. Edes vertaislaina ei siis välttämättä ole varma laina luottotiedottomalle.

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudeton yrityslaina on usein perinteisiä pankkilainoja helpompi ja nopeampi saada, eikä se edellytä reaalivakuuksia. Edes henkilötakaajia ei aina tarvita, mutta tämä on jokseenkin harvinaista. Ilman takaajia lainapäätökseen vaikuttavat mm. lainan suuruus ja yrityksen kyky osoittaa maksukykynsä muilla tavoin. Vakuudeton yrityslaina ilman luottotietoja on kuitenkin usein yhtä vaikea saada kuin pankkilainankin, koska luottotiedot tarkistetaan hakuprosessissa automaattisesti. Tässäkin tapauksessa on mahdollista käyttää takaajana yrityksen edustajaa, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä, jolloin lainan saaminen on vielä mahdollista. Vakuudetonta yrityslainaa kannattaa kuitenkin yleensä hakea jo ennakoivasti, ennen kuin yrityksen maksuvaikeudet ehtivät johtaa maksuhäiriömerkintöihin.

Kuinka saada yrityslaina ilman luottotietoja?

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityslaina ilman luottotietoja ei ole mahdollinen, jos sekä yrityksen että yrittäjän luottotiedot ovat menneet. Maksuhäiriöisen on mahdollista saada yrityslainaa seuraavissa tilanteissa:

  • Lainantakaajaksi löytyy vastuuhenkilö, jolla ei ole maksuhäiriömerkintöjä.
  • Maksuhäiriömerkinnät ovat vanhoja ja niihin liittyvät velat voidaan osoittaa maksetuiksi.
  • Maksukyky pystytään todistamaan esimerkiksi ansiotuloihin vedoten.
  • Yrityksellä on riittävästi reaalivakuuksia lainan takaamiseen, eikä henkilötakausta vaadita.
  • Käytetään vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja, jolloin vakuuksia tai takaajia ei aina tarvita.

Paras keino lainan varmistamiseen on ennakoida haastavia tilanteita ja hankkia lisärahoitusta jo ennen maksukyvyn menetystä. Vaikka lainan saaminen ilman luottotietoja voikin olla mahdollista, ei sen ottaminen ole välttämättä aina kannattavaa, koska lisävelka valmiiksi vaikeassa tilanteessa voi johtaa velkakierteeseen. Vakuudeton yrityslaina palvelee hyvin yllättävissäkin tilanteissa, joissa lisärahoitusta tarvitaan nopeasti paikkaamaan kassavajetta tai mahdollistamaan pakolliset investoinnit. Nopealla reagoinnilla voidaan estää maksukyvyn menetys.

1.11.2021

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024