Yrityslainan hakeminen – näin hakuprosessi etenee

Yrityslainan hakeminen - näin prosessi etenee

Lähes kaikki yritykset tarvitsevat jossain vaiheessa ulkopuolista rahoitusta joko suunnitellusti tai yllättäen. Monesti yrityslainaa tarvitaan heti perustamisvaiheessa, mutta liiketoiminnan kasvattamiseen tai arjen pyörittämiseen tarvittavat investoinnit ovat myös varsin tavanomaisia syitä yrityslainan hakemiselle.

Yrityksen tulee täyttää tietyt ehdot ennen, kun lainaa voidaan yritykselle myöntää. Pankit ja rahoituspalvelut edellyttävätkin yrityksiltä erilaisia kriteereitä pohtiessaan luottopäätöstä. Silloin tällöin yrityksen rahoitustarve voi tulla hyvinkin nopeasti eteen, joten erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin kannattaa tutustua etukäteen.

Rahoitusvaihtoehdot eri tarpeisiin on hyvää liittää esimerkiksi osaksi liiketoimintasuunnitelmaa. Näin voi varmistua, että lainahakemus on yrityksen kulloiseenkin rahoitustarpeeseen sopiva.   

Sisältö:

Rahoitustarpeeseen sopivan yrityslainan valinta
Näin valmistaudut yrityslainan hakemiseen
Yrityslainan saamisen edellytykset

Rahoitustarpeeseen sopivan yrityslainan valinta    

Yleensä rahoitustarve ratkaistaan ottamalla yrityslaina joko pankista tai verkossa toimivasta rahoituspalvelusta. Yrityslainan voi saada joko vakuudellisena tai vakuudettomana. Pankit myöntävät pääasiassa vakuudellisia yrityslainoja, kun taas verkon rahoituspalveluissa tarjolla on reaalivakuudettomia yrityslainoja. Pankkien myöntämissä lainoissa ehdot ovat yleisesti tiukemmat kuin verkossa toimivien rahoituslaitosten tarjoamissa reaalivakuudettomissa yrityslainoissa.   

Suurin ero pankkien ja muiden rahoituspalveluiden välillä on hakuprosessin kestossa ja myöntökriteereissä. Pankkien ehdot ovat kiristyneet, joten muiden rahoituspalveluiden tarjoamien lainojen saaminen on yritykselle helpompaa ja nopeampaa.    

Näin valmistaudut yrityslainan hakemiseen

Yritysluottoa hakiessa kannattaa välttää tietyt sudenkupat. Siksi jo hakuprosessissa kannattaa huomioida seuraavat asiat.

1. Aloita hakuprosessi ajoissa

Kassavirtavaihtelut ovat yleisiä liiketoiminnassa. Liiketoiminnan kassanhallinnan kannalta on olennaista tietää kassaan tulevat ja toisaalta sieltä lähtevät rahat. Rahoitustarpeiden ennakointi ja yritysluoton saaminen on huomattavasti helpompaa, kun yrityksen kassanhallinta on mallillaan.

Kaikkia rahoitustarpeita ei liiketoiminnassakaan voi ennakoida, mutta äkillinenkin rahantarve on ratkaistavissa, esimerkiksi BusinessCredit yrityslaina voidaan maksaa yrityksen tilille jopa saman päivän aikana.    

2. Pidä liiketoiminnan tunnusluvut ajan tasalla

Liiketoiminnan tunnusluvut on syytä pitää ajan tasalla yrityksen arjessa ylipäätään, mutta yritysluottoa haettaessa rahoittajat ovat niistä kiinnostuneita. Pankit ja rahoituspalvelut haluavat tutustua yrityksen liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen ennen lainatarjouksen tekemistä. Rahoittajat haluavat tunnuslukujen avulla varmistaa, että yritys pystyy suoriutumaan takaisinmaksusta. Keskeiset tunnusluvut kannattaa selvittää valmiiksi, jotta hakeminen etenee sujuvasti.

Lainan saaminen on huomattavasti nopeampaa, sillä puutteelliset tunnusluvut hankaloittavat lainan myöntämistä.

3. Tunnista kannattavat investoinnit

Kasvuun tähtäävät investoinnit ovat yleinen syy ulkopuoliselle rahoitukselle, sillä harvoin yrityksellä on käytettävissään kasvun rahoittamiseen tarvittavia summia. Kannattavien investointien tekeminen auttaa yritystä kasvamaan ja pysymään kilpailussa mukana.

Rahoitusneuvotteluihin on hyvä varautua myös toisesta vinkkelistä: kasvuun liittyy yleensä aina myös riskejä.  Onkin hyvä pohtia etukäteen tulevaisuuden näkymät myös siinä tapauksessa, että investointi ei osoittaudu kannattavaksi. On hyvä muistaa myös se, että investoinnin tekemättä jättäminen voi yhtä hyvin olla riski yrityksen liiketoiminnalle. Investointien kannattavuutta voi arvioida investointilaskelmilla.

4. Valmistaudu vastaamaan kysymyksiin

Pankit haluavat tutustua yrityksesi liiketoimintaan suhteellisen tarkasti ennen myönteistä luottopäätöstä. Lainaa hakiessa kannattaa valmistautua kertomaan yrityksen liikeideasta, taloudellisesta tilanteesta, tulevaisuuden suunnitelmista, yrityksen taustoista ja omistussuhteista sekä haetun rahoituksen tarkoituksesta. Mahdolliset vakuudet kannattaa myös selvittää ennakkoon.

Verkossa toimivat rahoituspalvelut pystyvät tekemään luottopäätöksiä vähäisemmillä tiedoilla.

Yrityslainan saamisen edellytykset    

Yleisimmin yrityslainat ovat joko vakuudellisia tai reaalivakuudettomia lainoja.

Vakuudellinen yrityslaina

Perinteisessä pankin myöntämässä vakuudellisessa yrityslainassa lainaehdot määritellään aina tapauskohtaisesti. Jokaisella pankilla on omat myöntökriteerit, joiden perusteella laina myönnetään tai lainahakemus hylätään.  Esimerkiksi yrityslainan korko vaihtelee eri yritysten välillä riippuen yrityksen tilanteesta. Korko on sitä suurempi mitä suuremman riskin pankki lainaa myöntäessään ottaa.

Pankit ovat viime vuosina myös kiristäneet yrityslainojen ehtoja, joten perinteisen pankkilainan saaminen ei välttämättä onnistu. Pankin kanssa neuvoteltaessa kannattaa varautua kertomaan yrityksen liikeidea sekä mihin tarkoitukseen rahoitusta haetaan. Yleisimmät vakuudellisen lainan saamisen edellytykset perinteisestä pankista ovat:  

  • luottokelpoisuus – yrityksen tai yrittäjän tulee osoittaa olevansa takaisinmaksukykyinen. Luotonantaja haluaa tuntea yrityksesi ja on kiinnostunut liikeideasta, jotta voi arvioida yrityksen riskiprofiilia sekä tulevaisuutta.
  • vakuudet – Reaalivakuudet pienentävät pankin riskiä, jolloin yrityslainan hinta on yleensä huokeampi. Reaalivakuudeksi kelpuutetaan helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta. Reaalivakuus voi olla myös yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta, esimerkiksi kesämökki tai asunto.
  • omavaraisuus – Kun yritys pystyy osoittamaan takaisinmaksukykynsä, on lainaa helpompi saada. Vakuudellisen yrityslainan saaminen on helpompaa, kun yritys on toiminut jonkin aikaa.

Reaalivakuudeton yrityslaina

Kaikilla yrityksillä ei ole rahaksi muutettavaa omaisuutta, ja tällöin kannattaa tutustua reaalivakuudettomiin yrityslainoihin. Reaalivakuudeton yrityslaina voi toimia myös perinteistä pankkilainaa täydentävänä vaihtoehtona, jos omasta pankista ei saa enempää lainaa.  

Lainan myöntökriteerit ovat joustavammat kuin perinteisen pankkilainan, joten reaalivakuudeton laina on useamman yrityksen saatavilla. Näissäkin tapauksissa rahoitusyhtiö haluaa varmistua, että yritys pystyy maksamaan lainan takaisin. Myöntökriteerit ja lainaehdot vaihtelevat rahoituksen tarjoajasta riippuen.

Reaalivakuudettoman BusinessCredit yrityslainan saaminen edellyttää, että yritys täyttää seuraavat ehdot:

  • yritys on kaupparekisterissä oleva suomalainen yritys
  • yrittäjän ja yrityksen vastuuhenkilöiden tuoreet luottotiedot ovat kunnossa
  • yrityslainan takaajalla ei ole maksuhäiriöitä

Yrityslainasta voi huoletta pyytää tarjouksen, sillä hakeminen ei sido nostamaan lainaa.

28.1.2022

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Kasvurahoitus tukemassa yrityksen kasvua ja markkinointia

Kasvurahoituksella on usein hyvin merkittävä rooli yrityksen markkinoinnissa sekä yrityksen brändin rakentamisessa. Tarkista blogistamme, mitkä ovat tämän hetken suurimmat kasvutrendit ja lue, kuinka kasvurahoitus ja markkinointi voivat yhdessä muodostaa voimakkaan tandemin yrityksesi kasvulle.
16.4.2024

Yrityksen autorahoitus

Tässä blogitekstissä pureudumme yrityksen autorahoituksen maailmaan ja tutustumme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin. Autorahoitus on keskeinen osa yrityksen kasvua ja kehitystä, ja vakuudeton yrityslaina voikin tarjota nopean ja joustavan ratkaisun tällaisiin rahoitustarpeisiin.
4.4.2024