Kasvurahoitus tukemassa yrityksen kasvua ja markkinointia

Harvassa ovat yrittäjät, jotka eivät janoaisi kasvua ja menestystä omalle yritykselleen. Mutta miten potentiaalinen kasvu saavutettaisiin parhaiten? Yksi keskeinen tekijä on kasvurahoitus, joka tarjoaa resursseja ja mahdollisuuksia yrityksen kasvun tukemiseen. Yrityksen kasvun tukeminen onkin olennainen osa liiketoiminnan kehitystä. Erityisesti nykyisessä liiketoimintaympäristössä, jossa markkinat muuttuvat nopeasti ja kilpailu on kovaa, kasvurahoituksen merkitys korostuu entisestään. Tässä blogissa tarkastelemme, kuinka yritysten kasvustrategiat ja markkinointi kietoutuvat yhteen, ja miten kasvurahoitus voi toimia vauhdittajana yrityksen kasvulle.

Sisältö

Kun puhumme kasvurahoituksesta, tarkoitamme rahoitusmuotoa, joka on suunniteltu tukemaan yritysten kasvua ja kehittymistä. Tätä rahoitusmuotoa voidaan käyttää esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, laajentumiseen uusille markkinoille, uuden teknologian hyödyntämiseen ja moniin muihin tarkoituksiin, jotka auttavat yrityksiä saavuttamaan kasvutavoitteensa.

Suurimmat kasvutrendit juuri nyt

Menestystä ja kasvua tavoittelevien yritysten tulee pyrkiä jatkuvaan kehitykseen sekä vahvaan kilpailukykyyn. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sopeutumista muuttavan maailman menoon ja käynnissä olevien trendien haltuunottoa. Listasimme alle muutamia ajankohtaisia kasvutrendejä vuonna 2024:

  1. Kestävän kehityksen huomioiminen: Yritysten on entistä tärkeämpää osoittaa sitoutumisensa kestävään kehitykseen. Kasvurahoituksessa tämä näkyy esimerkiksi vihreiden investointien suosimisena ja ympäristöystävällisten toimintatapojen tukemisena.
  2. Teknologian hyödyntäminen: Digitalisaatio ja teknologian kehitys tarjoavat uusia mahdollisuuksia yritysten kasvulle. Kasvurahoituksella voidaan tukea esimerkiksi tekoälyn, automaation ja lohkoketjuteknologian hyödyntämistä liiketoiminnassa.
  3. Kansainvälistyminen: Monille yrityksille kasvurahoitus voi olla avain kansainvälistymiseen. Rahallisen tuen lisäksi kasvurahoitus voi tarjota asiantuntemusta ja verkostoja uusien markkinoiden valloittamiseen.
  4. Korkean lisäarvon palvelut: Palveluliiketoiminta ja korkean lisäarvon tuotteet ovat kasvussa. Kasvurahoituksella voidaan tukea esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä brändin rakentamista näillä markkinoilla.

Miten markkinointi ja kasvurahoitus liittyvät toisiinsa?

Tulevaisuuden liiketoimintamalleissa markkinointi ja kasvurahoitus ovat entistä tiiviimmin kietoutuneet toisiinsa. Markkinoinnilla on keskeinen rooli yrityksen kasvun mahdollistajana, ja kasvurahoitus tarjoaa tarvittavat resurssit markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseen. Esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin, brändin rakentamisen ja asiakaskokemuksen kehittämisen kautta yritys voi houkutella uusia asiakkaita ja kasvattaa liikevaihtoaan. Kasvurahoituksen avulla yritys voi investoida markkinointiin tehokkaammin ja nopeammin, mikä puolestaan tukee liiketoiminnan kasvua.

Kuinka valmistautua kasvurahoituksen hakemiseen ja mistä hakea sitä?

Kasvurahoituksessa on kyse siis lainasta, jota haetaan kirjaimellisesti yrityksen kasvua varten. Ennen kasvurahoituksen hakemista on tärkeää tehdä huolellinen suunnittelu ja valmistautuminen. Ensimmäinen askel on ymmärtää yrityksen tarpeet ja tavoitteet selkeästi. Tämän jälkeen on hyvä laatia kattava liiketoimintasuunnitelma ja varmistaa, että yrityksen taloudellinen tilanne on kunnossa. Lisäksi on tärkeää valmistautua itse rahoitushakemuksen tekemiseen ja varautua mahdollisesti tarvittavilla liitteillä – rahoituksen hakeminen edellyttää aina myös neuvotteluja rahoittajan kanssa, joten valmistaudu haastatteluun. Yrittäjänä sinun on oltava kartalla yrityksesi liiketoimintasuunnitelmasta, tuloista ja menoista sekä asiakaskunnasta ja markkinatrendeistä.

Lisäksi on tärkeää seurata yleistä kilpailutilannetta, tunnistaa mahdolliset kasvun esteet ja mahdollisuudet sekä reagoida nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Kokonaisvaltainen ymmärrys yrityksesi toiminnasta ja ulkoisista tekijöistä auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä ja viemään yritystäsi menestyksekkäästi eteenpäin. Rahoitusta voi hakea esimerkiksi pankeista, sijoittajilta ja rahoituspalveluista. Yrittäjän onkin tärkeää tutkia eri rahoitusvaihtoehtoja ja valita huolella omalle yritykselle sopivin vaihtoehto.

Täysin kotimaisen rahoitusyhtiön tarjoama BusinessCredit myöntää kasvurahoitusta yrityksille 1000 eurosta aina 100 000 euroon asti. BusinessCredit on suomalainen yrityslainapalvelu, joka tarjoaa yrityslainaa suomalaisille yrityksille ilman reaalivakuuksia. Yrityslainan takaisinmaksuaika on joustava, 3–24 kuukautta. Lainaa haetaan helposti nopealla nettihakemuksella ja lainapäätöksen saa jopa samana päivänä. Katso tarkemmat kelpoisuuskriteerit BusinessCredit yrityslainan saamiseksi täältä.

Mikä on kasvurahoituksen rooli markkinoinnissa?

Kasvurahoituksella voi olla merkittävä rooli yrityksen markkinoinnissa ja sen brändin rakentamisessa. Saadessaan ulkopuolista rahoitusta yritykset voivat panostaa huomattavasti enemmän markkinointiin ja markkinointistrategioidensa toteuttamiseen. Kasvurahoituksen ansioista yritysten on mahdollista tehdä investointeja täysin uudenlaiseen mainontaan ja erilaisiin markkinointikampanjoihin. Nämä toimenpiteet puolestaan ​​voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan laajempaa yleisöä, lisäämään tuotteen tai palvelun tunnettuutta markkinoilla ja tätä kautta kasvattamaan liiketoimintaa sekä asiakkaiden luottamusta brändiin. Tästä syystä kasvurahoitus onkin olennainen osa yritysten markkinointistrategian toteuttamista ja kasvun mahdollistamista.

Listasimme alle viisi pääpointtia, joissa kasvurahoituksesta voisi olla hyötyä yrityksesi markkinoinnissa:

  • Investointi markkinointiresursseihin: Ulkopuolisen rahoituksen avulla yritys voi investoida uusiin ja useisiin markkinointimuotoihin samanaikaisesti, mutta tehokkaasti: mainonta, markkinointikampanjat, digitaalinen markkinointi, sosiaalisen median mainonta, suhdemarkkinointi, kokeilumarkkinointi, sponsorointi, kumppanuusmarkkinointi, content-markkinointi, influencer-markkinointi ja katu- ja kenttämarkkinointi – mahdollisuuksia on monia.

  • Tuotekehitys ja brändin rakentaminen: Kasvurahoituksen avulla yritys voi kehittää tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Lisäksi se voi auttaa yritystä rakentamaan vahvempaa brändiä ja erottumaan kilpailijoistaan markkinoilla.

  • Asiantuntijapalveluiden käyttöönotto: Rahoituksen avulla yritys voi palkata markkinointiin erikoistuneita asiantuntijoita tai ulkoistaa markkinointitehtäviä markkinointitoimistoille. Tämä tuo yritykselle lisää osaamista ja resursseja markkinointistrategioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä parantaa tehokkuutta.

  • Laajentuminen uusille markkinoille: Kasvurahoituksen avulla yritys voi laajentaa toimintaansa uusille markkinoille ja tavoittaa uusia asiakassegmenttejä. Tämä auttaa yritystä luonnollisesti kasvussa ja myynnin lisäämisessä.

  • Teknologisten ratkaisujen käyttöönotto: Nykyaikaisen markkinoinnin toteuttaminen vaatii usein teknologisten ratkaisujen, kuten tekoälyn, markkinointiautomaation ja analytiikkatyökalujen käyttöönottoa. Kasvurahoitus auttaa yritystä investoimaan näihin ratkaisuihin ja parantamaan tätä kautta markkinoinnin tehokkuutta.

Asiakaskokemuksia kasvurahoituksen hyödyntämisestä markkinointiin

Monet yritykset ovat hyödyntäneet kasvurahoitusta markkinointistrategiansa tehostamiseen ja saavuttaneet sillä merkittäviä tuloksia. Esimerkiksi asiakkaamme, IT-startup, käytti saamaansa kasvurahoitusta digitaalisen markkinointinsa kehittämiseen ja näkyvyyden lisäämiseen verkossa. He investoivat uusiin verkkosivuihin ja hakukoneoptimointiin, käynnistivät kohdennettuja mainoskampanjoita sosiaalisessa mediassa ja aloittivat säännöllisen sisällöntuotannon blogissaan. Tämän seurauksena heidän asiakaskuntansa kasvoi merkittävästi, verkkosivujen kävijämäärät ja konversiot kasvoivat ja liikevaihto nousi uusiin ennätyksiin.

Toinen esimerkki on perinteisempi kahvilayritys Helsingissä, joka sai kasvurahoituksen kautta pääoman investoidakseen yrityksen markkinointiin ja brändin uudistamiseen. He panostivat kahvilan ulkoasuun ja sisustukseen, järjestivät uudelleen brändätyn kahvilan avajaiset ja loivat kahvilaan kohdistetun mainoskampanjan paikallisessa lehdessä ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi he ottivat käyttöön kanta-asiakasohjelman, jonka kautta he pystyvät tarjoamaan erikoistarjouksia ja alennuksia kanta-asiakkailleen. Näiden toimenpiteiden avulla he onnistuivat houkuttelemaan entistä enemmän asiakkaita tiukasti kilpaillulla kahvilatoimialalla, mikä johti liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen.

Yhteenveto

Yritysten kasvutavoitteiden saavuttaminen vaatii siis usein ulkopuolista tukea ja lisäresursseja. Kasvurahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää ja laajentaa toimintaansa sen eri osa-alueilla. Tavoiteltaessa jatkuvaa kehitystä ja kilpailukykyä on tärkeää pysyä ajan tasalla ajankohtaisista trendeistä ja hyödyntää niitä liiketoiminnan kehittämisessä. Kasvurahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden investoida tulevaisuuteen ja toteuttaa rohkeita markkinointistrategioita, jotka voivat tuoda yritykselle merkittävää kasvua ja menestystä. Olipa yritys sitten nuori start-up tai jo vakiintunut toimija, kannattaa kasvurahoituksen hyödyntämistä harkita liiketoiminnan kasvun vauhdittamisessa.

16.4.2024

Kehitä toimintaasi BusinessCreditin kasvurahoituksella

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024