Rahoitus yrityksen ostoa varten

Yrityksen ostaminen voi olla merkittävä askel yrittäjän uralla, koska sen kautta on mahdollista avata täysin uusia ovia menestykselle. Huolellinen suunnittelu, tutkimus ja neuvottelu sekä tietenkin toimiva rahoitus ovat avainasemassa tällaisen prosessin onnistumiselle.

Yrityksen ostaminen voi olla haastava, mutta samalla hyvin jännittävä ja palkitseva vaihtoehto yrittäjyydestä haaveilevalle tai jo toimivalle yrittäjälle, joka haluaa laajentaa liiketoimintaansa. Vaikka valmiin yrityksen ostaminen vaatii huolellista selvitystyötä, harkintaa ja asianmukaista suunnittelua, on se usein riskittömämpi vaihtoehto verrattuna täysin uuden yrityksen perustamiseen. Yrityskaupalla yrittäjä saa yritykselle valmiin asiakaskunnan sekä kassavirran, eikä kaikkea tarvitse aloittaa aivan nollasta.

Yrityksen ostamisen muotoja on useita, kuten osakekauppa, osakkuuden ostaminen, koko liiketoiminnan ostaminen tai franchise-oikeuksien ostaminen. Näiden ostomuotojen eroavaisuudet ja muut yrityksen ostopuuhiin liittyvät käytännön vinkit voit tarkistaa täältä. Tässä artikkelissa keskitymme erityisesti yrityskaupan rahoituksen merkitykseen ja siihen, mitä tulee huomioida yritysostoa suunnitellessa.

Sisältö

Yrityskaupan rahoituksen suunnittelu

Yrityskaupan rahoitus

Yrityslaina yritysoston rahoittajana

Yhteenveto

Yrityskaupan rahoituksen suunnittelu

 

Yrityskaupan rahoituksen suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja resursseja. On tärkeää tehdä huolellinen arvio omista rahoitusmahdollisuuksista sekä selvittää eri rahoitusvaihtoehdot perusteellisesti ennen päätöksentekoa. Lisäksi on hyvä muistaa, että yrityskaupan rahoitus ei rajoitu pelkästään pankkilainaan, vaan vaihtoehtoja on monia, kuten esimerkiksi erilaiset yrityslainat yksityisiltä rahoittajilta.

Kun yrityksen ostoon liittyvää rahoitusta suunnitellaan, on tärkeää muistaa kaupan jälkeiset vaikutukset liiketoimintaan. Suunnitellessasi rahoituksen määrää on tärkeä ottaa huomioon myös se, tarvitaanko rahoitusta ostettavan yrityksen korjaus- tai korvausinvestointeihin tai ihan puhtaasti käyttöpääomaksi.

Rahoituksen rakenteella ja kustannuksilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja kannattavuuteen pitkällä aikavälillä. Siksi onkin suositeltavaa tehdä perusteellinen taloudellinen analyysi ja laatia realistinen rahoitussuunnitelma ennen yritysoston toteuttamista.

Löydettyäsi ostettavan yrityksen, voit aina myös neuvotella myyjän kanssa – voidaanko kauppa mahdollisesti toteuttaa vaiheittain eli ostetaan ensin vain osa ja hoidetaan loput myöhemmin yrityksen kassavirrasta. Tätä kutsutaan niin sanotuksi myyjän tarjoamaksi rahoitukseksi. Tällöin sinun voi olla helpompi saada laina yrityksen ostoon ja hoitaa lainasta johtuvat velvoitteet nopeammin.

Yrityskaupan rahoitus

Harva yrityksen ostaja ostaa yrityksen täysin omilla rahoillaan, joten yksi keskeisin kysymys yrityksen ostamisen yhteydessä onkin se, miten rahoitus järjestetään. Yrityksen ostoon tarvitaan riittävästi pääomaa, ja tämä voi tapahtua joko omalla pääomalla, lainalla tai näiden kahden yhdistelmällä. Erityisesti kun puhutaan suuremmista yritysostoista, joihin liittyy suuren lainan hakemista, on tärkeää ymmärtää rahoituksen vaikutukset liiketoiminnan kannattavuuteen ja riskitasoon. Suuren rahoituksen edellytyksenä on usein myös se, että ostoprojekti on hyvin suunniteltu ja riskit on huomioitu.

Yleinen lainantarjoaja yritysostoon on pankki. Pankista yrityksen ostoon liittyvän lainan hankkiminen voi kuitenkin olla haastavaa ja aikaa vievää, sillä pankit saattavat vaatia perusteellisia selvityksiä ostettavasta yrityksestä, merkittävää omaa pääomaa ja muita reaalivakuuksia lainalle. Vakuuden esittäminen mahdollistaa lainalle tietenkin hieman edullisemman koron. Toimivan ja kannattavan yrityksen ostaminen rahoituksella voi olla suhteellisen suoraviivaistakin, mikäli pankki näkee yritystoiminnan vakaana ja kannattavana.

Yrityslaina yritysoston rahoittajana

 

Valittavaan rahoitusratkaisuun vaikuttaa olennaisesti tietenkin se, kuinka suuri yrityskauppa on käsillä. Pienemmät yrityskaupat voidaan rahoittaa yleensä suoraan ostajan omilla varoilla ja/tai nopealla, vakuudettomalla yrityslainalla. Vakuudeton yrityslaina toimii hyvin myös esimerkiksi täydennyksenä pankkilainan rinnalla. Yritysosto voi olla myös oiva kasvustrategian keino, jota jo olemassa oleva yritys voi käyttää laajentaessaan liiketoimintaansa. Koska olemassa olevalla yrityksellä on jo liiketoimintaa, voidaan vakuudettoman yrityslainan rahoituspäätös tehdä nopeasti sen perusteella.

 

BusinessCredit yrityslaina on varteenotettava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. BusinessCredit yrityslaina on kotimainen ja joustava 1 000–100 000 euron yrityslaina, jonka saamiseen ei vaadita reaalivakuuksia. Yrityslaina on suunniteltu varsinkin pienille ja keskikokoisille yrityksille ja sen hinnoittelu on läpinäkyvää ja selkeää; kullekin lainasummalle ja -ajalle on kiinteä toimituspalkkio, joka sisältää kaikki yrityslainaan liittyvät kulut. Lainahakemusprosessi on tehty asiakkaalle vaivattomaksi ja lainatarjouksen saa vielä saman päivän aikana. Tällainen nopeus voi olla on valttikortti yritystä ostaessa.

 

1.  Täytä helppo hakemus - Verkkohakemuksen täyttäminen vie noin 5 minuuttia.

 

2.  Vastaa muutamaan kysymykseen – Asiakaspalvelija ottaa sinuun yhteyttä hakemuksen lähettämisen jälkeen ja esittää muutaman kysymyksen. Lainapäätös tehdään nopeasti tämän haastattelun jälkeen, eikä liitteitä välttämättä tarvita – mikäli haluat itse toimittaa hakemukseesi liitteitä, ne otetaan tietenkin vastaan ja huomioidaan lainapäätöstä tehdessä.

 

3. Hyväksy lainatarjouksemme - Saat lainatarjouksen arkisin muutaman tunnin kuluttua hakemuksestasi. Voit rauhassa tutustua tarjoukseen ja tehdä päätöksesi. Lainatarjous hyväksytään sähköisellä allekirjoituksella.

 

4.  Rahat tilillesi – Kun olet hyväksynyt lainatarjouksen, vahvistetaan enää vain yrityksen tilinumero, jonka jälkeen rahat maksetaan kyseiselle tilille viipymättä.

 

Yrityksen luottokelpoisuus ja lainamäärä lasketaan yrityksen liiketoiminnasta tehdyn arvion perusteella. BusinessCredit yrityslainaa myönnetään suomalaisille, Suomessa toimiville yrityksille, kun yrityksellä tai sen vastuuhenkilöillä ei ole tuoreita maksuhäiriöitä. Yrityslainaa hakevan yrityksen tulee olla kaupparekisterissä ja sen johdon tulee toimia Suomessa. Lainalle annetaan omavelkainen takaus, mikä tarkoittaa, että takaaja vastaa velasta kuin se olisi hänen oma velkansa. Näin ollen myöskään lainan takaajalla/takaajilla ei tule olla maksuhäiriöitä. 

Yhteenveto

 

Yrityskaupan rahoittamiseen on useita eri keinoja ja tyypillisesti rahoitus muodostuu yhdistelmästä useampia eri rahoitusmuotoja. Siksi yrityskaupan rahoituksen suunnittelu onkin kriittinen osa yrityksenostoprosessia ja siihen kannattaa panostaa riittävästi aikaa ja resursseja. Koska rahoitusvaihtoehtoja on monia, voi sen oikean rahoitusratkaisun valinta olla ratkaiseva tekijä yritysoston onnistumisen kannalta. Käytä rohkeasti ulkopuolista apua esimerkiksi neuvotteluun tai ostettavasta yrityksestä tehtävään tutkimustyöhön, mikäli sinusta tuntuu, etteivät omat rahkeesi riitä. Muista ostettavan yrityksen realistinen kauppahinta ja hyödynnä monipuolisia rahoitusratkaisuja, kuten toistuvaan rahoitustarpeeseen tarkoitettua yrityslimiittiä, myös yrityksen oston jälkeen.

28.5.2024

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Investointirahoitus kasvun ja kehityksen mahdollistajana

Oikeanlainen, tarkoin harkittu investointirahoitus voi olla se kauan kaivattu sysäys yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Blogissamme pureudumme investointirahoituksen merkitykseen, sen moninaisiin vaihtoehtoihin ja avainasioihin, jotka on hyvä muistaa, kun lähtee rakentamaan menestyvää liiketoimintaa.
11.6.2024