Startup-yrityksen rahoitus

Startup-yrityksen rahoituksessa on monia mahdollisuuksia eri vaiheissa

Startup-yrityksen perustamisessa on huomioitava, että yrityksen kulut karttuvat helposti jo sen alkutaipaleella, vaikka tuloja ei olisi näkyvissä. Tämän vuoksi rahoitussuunnittelu on tärkeää ja tässä helpottaa eri rahoitusvaihtoehtoihin tutustuminen, yritystoiminnan muokkaaminen houkuttelevaksi rahoittajille, sekä yrityksen elinkaarivaiheen ja sen potentiaalisimpien rahoitusvaihtoehtojen tiedostaminen.

Sisältö:

Rahoitusvaihtoehdot startup-yritykselle
Startup-yrityksen vaiheet ja niiden rahoitus
Miten startup voi edistää rahoituksen saamista?

Rahoitusvaihtoehdot startup-yritykselle

Stratup-yrityksillä on useita rahoitusvaihtoehtoja, joskin niiden onnistuminen riippuu liikeidean lisäksi muistakin seikoista. Perinteinen pankkirahoituksen ja oman pääoman hyödyntämisen lisäksi yrityksellä on käytännössä neljä muuta rahoitusvaihtoehtoa, jotka esittelemme tässä artikkelissa.

Julkinen rahoitus

Julkista rahoitusta on mahdollista hakea useista eri kanavista ja yrityksen eri vaiheissa. Usein rahoitusta haetaan aloittavalle yritykselle Finnverasta tai ELY-keskuksesta, jotka palvelevat yrityksiä erityisesti niiden alkutaipaleella. Esimerkiksi starttiraha on hyvä rahoituskeino jo yrityksen alkutaipaleella. Sitä on kuitenkin haettava ennen yrityksen varsinaista perustamista, joten aiheeseen kannattaa jo perehtyä, kun yrityksen perustaminen on vasta ajatuksen tasolla.

Julkista rahoitusta on saatavilla myös yrityksen myöhemmissä vaiheissa, esimerkiksi tarkempaan tuotekehitykseen tai kasvun vauhdittamiseen. Alla listaamme maanlaajuisesti toimivat tunnetuimmat rahoitusmahdollisuudet, mutta rahoitusta etsiessä suosittelemme tutustumaan myös paikallisiin vaihtoehtoihin.

Julkisen rahoituksen kanavia:

ELY-keskus – Esimerkiksi yrityksen kehittämisavustus, kuljetustuki ja maaseudun yritysrahoitus
Finnvera – Yrityslainat ja -takaukset yritystoiminnan perustamiseen, pk-yritykselle ja kasvuyrityksille
Business Finland (ent. Tekes) – Rahoitusta useissa yrityksen vaiheissa, muun muassa tutkimus- ja kehitystyöhön, uusituvan energian tukemiseen ja vientiyritysten kasvuun
Sitra – Rahoitettavat hankkeet liittyvät Sitran toiminnan teemoihin, kuten kiertotalouteen, koulutukseen ja ilmastoratkaisuihin

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on viime vuosina kasvanut valtavasti ja saanut useita eri muotoja. Myös Suomessa on useita alustoja joukkorahoituksen keräämiselle, vaikka kansainvälisetkin alustat ovat käytössä ja hyviä erityisesti yrityksille, jotka hakevat tuotteelleen markkinasijaa kansainvälisiltä markkinoilta.

Joukkorahoitusta voidaan hakea sijoitus- tai lahjoituspohjaisesti, jossa ensimmäisessä sijoittajat saavat tietyn osuuden yrityksestä rahoitusta vastaan. Lahjoituspohjaisessa rahoituksessa rahoittaja saa usein jonkin vastikkeen, kuten sijoittamansa summan alennuksena valmiista tuotteesta ja etuoikeuden sen ostamiseen. Kaikki tuotteet tai palvelut eivät kuitenkaan ole yhtä kilpailukykyisiä joukkorahoituskohteita, sillä suurelle yleisölle liian vaikeasti ymmärrettävät tuotteet eivät ole riittävän houkuttelevia.

Joukkorahoitusalustoja:

Invesdor – Joukkorahoitusta listaamattomille eurooppalaisille kasvuyrityksille
Mesenaatti – Suomen suurin yhteisörahoituspalvelu, suosittu pienyrittäjien, yhteisöjen ja kulttuurialan parissa
Sprinvest – Joukkorahoitusta lupaaviin suomalaisiin kasvuyhtiöihin
Kickstarter – Maailman tunnetuin joukkorahoitusalusta, jossa on rahoituskohteita laidasta laitaan
Fundedbyme – Sijoituspohjainen joukkorahoitusalusta

Enkelisijoittajat

Enkelisijoittajat tai bisnesenkelit sijoittavat aikaansa ja rahaansa erityisesti nuoriin startup-yrityksiin, joiden liikeideassa he näkevät potentiaalia. Tyypillisesti enkelisijoittajilta rahoitusta haetaan hyvin aikaisessa vaiheessa, sillä rahoituksen lisäksi sijoittaja tuo startup-yritykselle oman osaamisen ja verkostonsa. Usein enkelisijoittaja haluaakin olla yrityksen toiminnassa hyvin aktiivisesti mukana ja toimia esimerkiksi hallituksessa tai muussa asiantuntijaroolissa.

Koska enkelisijoittajan mukaan ottaminen tarkoittaa yrityksen osuuden myymistä ja aktiivista suhdetta enkelisijoittajaan, on toivottavaa, että yhteistyö on sujuvaa sijoittajan irtautumiseen saakka. Tämän vuoksi kannattaa tutustua sijoittajaan ja hänen historiaansa, sekä toimintatapoihinsa tarkasti. Enkelisijoittajia voi etsiä omien verkostojensa, startup-tapahtumien ja muiden verkostojen kautta.

Enkelisijoittajien verkostoja:

Finnish Business Angels Network (FiBAN) – Suomen enkelisijoittajien verkosto, joka auttaa startup-yrityksiä kohtaamaan sopivia sijoittajia

Sijoitusyhtiöt

Startup-yrityksiin sijoittavia sijoitusyhtiöitä on lukemattomia määriä, joista jokaisen toimintapa ja sijoituskohteet vaihtelevat yrityksen mukaan. Yleensä yhtiön sijoitukset keskittyvät rajattuun toimialaan tai maantieteelliseen alueeseen. Alla olevalla listalla on vain murto-osa Suomessa toimivista sijoitusyhtiöistä, jotka rahoittavat startup-yrityksiä.

Sijoitusyrityksiä:

Aboa Advest – Perheomisteinen sijoitusyhtiö, jota kiinnostaa design, FoodTech, ekologiset tuotteet ja palvelut, sekä kestävä kehitys
Icebreaker.vc – Ohjelmistokehitykseen erikoistunut sijoitusyritys, joka sijoittaa pohjoismaisiin ja Baltian alueen startup-yrityksiin
Innovestor – Aikaisen vaiheen pääomasijoittaja, joka tarjoaa aktiivisesti suoria kanssasijoitusmahdollisuuksia ja rakentaa kasvuohjelmia
Inventure – Sijoittaa pohjoismaalaiseen teknologiaan
Sievi Capital – Pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin

Startup-yrityksen vaiheet ja niiden rahoitus

Startup-yrityksien tiet ovat hyvin monimuotoisia, mutta jokaisessa aloittavassa yrityksessä on neljä perusvaihetta, jotka yritys käy läpi tavalla tai toisella. Jokaiseen näistä vaiheista on mahdollista hakea rahoitusta, mikäli tarve vaatii. Yrityksen vaiheen tiedostaminen on kuitenkin tärkeää, sillä toiset rahoitusvaihtoehdot ovat suotuisampia eri vaiheissa.

1.     Ajatusvaihe

Ajatusvaiheessa yrittäjällä tai yrityksellä on olemassa oleva liikeidea, mutta yritystä ei ole vielä perustettu. Liikeidean hahmotteleminen ja hiominen on olennainen osa tätä vaihetta. Ulkopuolista rahoitusta tarvitaan harvoin vielä tässä vaiheessa, mutta rahoitusta haetaan esimerkiksi tuotekehitykseen. Ajatusvaiheessa ulkopuolisen rahoituksen saaminen voi olla hyvin haastavaa, koska riskit ovat korkeat.

Ajatusvaiheen parhaat rahoitusvaihtoehdot:

 • Oma pääoma
 • Enkelisijoittajat
 • Julkinen rahoitus

2.     Siemenvaihe

Siemenvaiheessa startup-yritys tyypillisesti tekee markkinointitutkimusta, testaa tuotteen tai palvelun toimivuutta ja hioo ansaintamallia. On myös hyvin yleistä, että yrittäjä hakee tässä vaiheessa kumppania tai kumppaneita liiketoimintaan, joka saa työpanostaan vastaan osuuden yrityksestä. Rahoitusta haetaan tyypillisesti liiketoiminnan käynnistämiseen ja tuotekehityksen tueksi.

Siemenvaiheen parhaat rahoitusvaihtoehdot:

 • Oma pääoma
 • Omat verkostot
 • Enkelisijoittajat
 • Julkinen rahoitus
 • Joukkorahoitus

3.     Käynnistysvaihe

Käynnistysvaiheessa yrityksen toiminta on tyypillisesti kasvanut niin henkilömäärällisesti, kuin resursseiltaan. Tuote tai palvelu on jo julkaistu ja yrityksen toiminta on alkutaipaleella. Tässä vaiheessa suunnitellaan yrityksen tulevaisuutta ja strategiaa. Yritysrahoitusta haetaan tuotteen tai palvelun kehittämiseen, sekä yrityksen resurssien ylläpitämiseen ja laajentamiseen.

Käynnistysvaiheen parhaat rahoitusvaihtoehdot:

 • Enkelisijoittajat
 • Julkinen rahoitus
 • Joukkorahoitus
 • Yrityslaina
 • Sijoitusyhtiöt

4.     Kasvuvaihe

Kasvuvaiheessa startup-yrityksen liikevaihto on jo selkeästi kasvussa, ja tulot ovat pääsääntöisesti korkeammat kuin menot. Yritys hakee usein kasvua laajentamalla toimintaansa uusille markkinoille, esimerkiksi uusien tuotteiden tai markkina-alueiden kautta. Kasvuyrityksen rahoittaminen voi olla kallista, erityisesti jos yritys havittelee nopeaa kasvua.

Kasvuvaiheen parhaat rahoitusvaihtoehdot:

 • Julkinen rahoitus
 • Joukkorahoitus
 • Yrityslaina
 • Sijoitusyhtiöt

Jos yritys on selvinnyt kasvuvaiheeseen saakka, tämän jälkeen yritys joko siirtyy vakiintumisen vaiheeseen ja hakee mahdollista rahoitusta esimerkiksi pörssilistautumisella, tai ottaa askeleen taaksepäin kasvun epäonnistuessa.

Miten startup voi edistää rahoituksen saamista?

Rahoitussuunnittelun tärkeänä osana on suunnitella mistä ja miten rahoitusta haetaan. Startup-yrityksen on hyvä kiinnittää huomioita esimerkiksi yritysmuotoon, tiimin kokoonpanoon, liiketoimintasuunnitelmaan ja yrityksen presentaatioon. Toisilla seikoilla on enemmän merkitystä eri rahoitusvaihtoehdoissa ja enkelisijoittaja voi olla paljon kiinnostuneempi yrittäjän omasta motivaatiosta, kuin huolellisesti laaditusta kannattavuuslaskelmasta. Alla muutamia esimerkkejä, miten rahoituksen saamista voi edistää ja mihin sijoittajat kiinnittävät huomiota päätöstä tehdessään.

Kirjoita liiketoimintasuunnitelma: Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma ja sen laskelmat ovat monen rahoituksen edellytyksenä. Tämän lisäksi liiketoimintasuunnitelman toimii hyvänä suunnan näyttäjänä yrityksen perustamisessa tai uuden tuotteen suunnittelussa.

Valmistaudu tarjoamaan roolia yrityksessä: Erityisesti enkelisijoittajat haluavat osallistua aktiivisesti yrityksen operatiiviseen toimintaan, joten ole valmis tarjoamaan heille paikkaa yrityksessä, esimerkiksi hallituksessa tai asiantuntijaroolissa.

Valmistele yrityksen taustatekijät: Muun kuin julkisen rahoituksen hakeminen voi olla haastavaa, mikäli yritys ei ole osakeyhtiö. Enkelisijoittajat, sijoitusyhtiöt ja sijoituspohjainen joukkorahoitus vaativat lähes poikkeuksetta, että yritys on osakeyhtiö, jotta sijoittajat voivat saada osuuden yrityksestä rahojensa vastineeksi. Yritysmuodon valintaan ja niiden eroihin kannattaa perehtyä jo hyvissä ajoin ennen yrityksen perustamista.

Tee hyvä presentaatio: Se miten yrityksen toimintaidea tai liikeidea esitetään, on tärkeässä asemassa jokaisessa rahoitusvaihtoehdossa. On tärkeää valmistella esitys, joka kertoo yrityksen ydintoiminnasta vähintään; miksi yritys on olemassa, miksi se on toimiva ja mitkä mahdollisuudet sillä on tulevaisuudessa. Esitystä rakentaessa on myös huomioitava kenelle se esitetään, eli mitä potentiaaliset sijoittajat haluavat kuulla yrityksestä.

Tarvitsetko rahoitusta startup-yritykselle?

Mikäli yrityksesi tarvitsee rahoitusta ja vakuudeton yrityslaina on sen vaiheeseen sopiva ratkaisu, pyydä tarjous Businesscredit yrityslainasta. Olemme täysin kotimainen rahoittaja, joka tarjoaa jopa 100 000€ yritysrahoitusta. Lainatarjouksen voi hakea netistä helposti ja nopeasti, täyttämällä lainahakemuksen. Lainatarjous ei ole sitova ja voit rauhassa tutustua siihen ennen päätöstä.

11.4.2022

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024