Toiminimen perustaminen on helppoa

Toiminimi yrityksen perustaminen on helppoa ja voidaan tehdä täysin sähköisesti

Toiminimeä perustettaessa henkilö aloittaa elinkeinon harjoittamisen ja rekisteröi toimintansa. Toiminimen perustaminen on hyvin helppoa ja se sopii hyvin yhtiömuodoksi sekä sivu- että päätoimiseen yrittäjyyteen. Toiminimen voi perustaailman alkupääomaa ja perustaminen onnistuu hyvin kevyellä byrokratialla, perustamiseen riittää elinkeinotoiminnan rekisteröinti. Toiminimi on Suomessa yleisin yritysmuoto ja sen perustamiseen menee verkossa vain 15 minuuttia Yritys- ja Yhteisöjärjestelmän eli YTJ:n verkkopalvelussa.

Paperilomakkeen voi tulostaa verkkopalvelussa ja lähettää postissa. Toiminimen voi perustaa ilmaiseksi. Mikäli yrityksen haluaa rekisteröidä kaupparekisteriin, perustamiskustannuksiksi tulee vuonna 2023 verkkolomakkeella 60 euroa tai paperilomakkeella 115 euroa.

Toiminimen perustamista voi suositella verkossa, sillä perustaminen on verkossa paitsi edullisempaa myös nopeampaa, koska verkkohakemusten käsittelyaika on lyhyempi. Blogin lopusta löytyy vaihe vaiheelta toiminimen perustamisprosessi verkossa.

Sisältö:

Milloin toiminimi kannattaa perustaa?
Selvitä nämä asiat ensin
Starttirahan hakeminen
Toiminimen rekisteröinti
Erillinen pankkitili toiminimelle
Toiminimen kirjanpito
Toimialan valinta
Rekistereihin ilmoittautuminen
Toiminimen perustaminen verkossa
Muista toiminimen perustamisen lisäksi

Milloin toiminimi kannattaa perustaa?

Opiskeluiden ohessa yrittämiseen toiminimi on loistava vaihtoehto halutessasi hankkia lisätienestejä opintotuen ohelle. Freelancer-töiden saaminen helpottuu, sillä toiminimellä voi laskuttaa. Samalla voi opiskeluiden ohessa kerryttää osaamistaan yrittäjänä ja saada arvokasta pääomaa tulevaa työelämää varten. Toiminimellä tehdyt tienestit eivät juuri vaikuta opintotuen määrään, mutta iso etu sen sijaan on se, että opiskeluita varten tehtäviä hankintoja (esimerkiksi tietokone) on mahdollista myös vähentää verotuksessa. Hankinnat voi vähentää verotuksessa, kun tarvitset niitä yritystoiminnassasi.  

Palkkatyön ohessa voi myös tehdä lisätienestejä sivutoiminimellä. Kannattaa kuitenkin varmistaa, että sivutoiminimellä toimiminen sopii työnantajallesi. Mikäli toiminta ei kilpaile työnantajan tuotteiden kanssa ja toiminta ei häiritse normaalia työtä, se yleensä sopii työnantajalle. Sivutoiminimellä voi kokeilla yrittäjyyttä ilman taloudellisia paineita palkkatyön ohessa.

Päätoiminen yrittäjyys toiminimellä sopii parhaiten niissä tapauksissa, kun yrittämisen aloituskustannukset ovat kevyet etkä tarvitse isoja investointeja. Toiminimi on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun liikevaihto tulee olemaan alle 30 000 euroa ja toiminimesi myy pääasiassa omaa asiantuntemustasi.

Sen sijaan toiminimi ei ole paras vaihtoehto, mikäli yrityksesi tarvitsee toimiakseen arvokkaita koneita tai laitteita, sillä toiminimiyrittäjä vastaa henkilökohtaisesti toiminimen veloista. Tällöin parempi vaihtoehto on esimerkiksi osakeyhtiö tai toinen yritysmuoto.

Selvitä nämä asiat ensin

 1. Oletko oikeutettu starttirahaan eli aloittavan yrittäjän tukeen, jota tulee hakea ennen liiketoiminnan aloittamista
 2. Haluatko rekisteröidä toiminimen, jolloin muilla ei ole oikeus käyttää samaa nimeä
 3. Haluatko yritystoiminnalle erillisen pankkitilin kirjanpidon ja helpottamiseksi
 4. Kuka huolehtii toiminimen kirjanpidosta
 5. Mikä toimiala kannattaa valita toiminimelle
 6. Mihin rekistereihin kannattaa ilmoittautua

Starttirahan hakeminen

Starttirahaa eli aloittavaan yrittäjän palkanmaksuun tarkoitettua tukea kannattaa hakea hyvissä ajoin, sillä prosessiin voi mennä jonkin aikaa ja tukea voidaan myöntää vain jos yritystoiminta ei ole vielä alkanut. Hae starttirahaa siis ennen toiminimen perustamista! Tutustu starttirahaan tarkemmin.

Toiminimen rekisteröinti

Toiminimeä ei ole pakko rekisteröidä kaupparekisterissä, vaan voit pyörittää liiketoimintaa omalla nimelläsi. Rekisteröitymällä kaupparekisteriin ja maksamalla käsittelymaksun (verkossa 60 euroa tai paperisella ilmoituksella 115 euroa) saat yritykselle erillisen nimen, jolloin muut toiminimet eivät voi toimia samalla nimellä. Samalla yrityksesi pääsee näkyviin Patentti- ja Rekisterihallituksen tietopalveluun Virreen. Rekisteröintiä käsitellessä tutkitaan, että yritykselle valitulle nimelle ei ole esteitä. PRH:n nimipalvelussa voi tutkia etukäteen, onko nimi käytettävissä.

Erillinen pankkitili toiminimelle

Toiminimellä kannattaa olla erillinen pankkitili, vaikka sitä ei vaaditakaan. Oma pankkitili helpottaa yrityksen kirjanpitoa ja rahaliikenteen seurantaa. Pankkitili voi olla toinen henkilökohtainen tili, mikäli ei ole tarvetta perustaa maksullista yritystiliä.

Toiminimen kirjanpito

Toiminimen on kirjanpitolain mukaan pidettävä yksityisestä tilistään erillistä kirjanpitoa yrityksen liiketoiminnasta, vaikka toiminimi vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan yrityksen veloista.

Normaalisti kirjanpitovelvollisten tulee pitää kahdenkertaista kirjanpitoa, mutta toiminimiyrittäjä voi pitää yksinkertaista kirjanpitoa, kun se luokitellaan mikroyritykseksi.

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa merkitään:

 • ostovelat
 • myyntisaamiset
 • verot
 • menot, tulot, rahoitustapahtumat oikaisu- ja siirtoerineen liiketapahtumina

Yhdenkertaisessa kirjanpidossa tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa, mutta lakisääteistä muotoa ei ole, joten kirjanpito onnistuu mainiosti vaikka Excelillä.

Yrityksen on pidettävä tarkkaan määriteltyä kahdenkertaista kirjanpitoa, kun liiketoiminta ylittää mikroyrityksen rajat. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa merkataan rahan lähde ja käyttö kaikista yritystoiminnan liiketapahtumista. Kirjaukset tehdään ainakin kahdelle tilille kirjanpidossa, kirjauksista tulee ilmetä syy rahan liikkumiseen sekä käytetty tili.

Kahdenkertainen kirjanpito on monimutkaista, joten se kannattaa ulkoistaa, mikäli yrittäjä ei ole kirjanpidon asiantuntija tai halua käyttää sen opetteluun aikaa ja vaivaa.

Toimialan valinta

Perustamisvaiheessa toiminimellä tulee ilmoittaa toimiala kaupparekisteriin sekä päätoimiala verohallinnolle. Kaupparekisteriin riittää kattava yleistoimiala, mutta Patentti- ja rekisterihallitus suosittelee rajaamaan toimialaa, jotta vältetään yritysnimien sekoitettavuus. Kaupparekisteriin kannattaa ilmoittaa valitun toimialan lisäksi yleistoimialaksi ”kaikki laillinen liiketoiminta”.

Verohallintoon tulee ilmoittaa yrityksen päätoimiala. Päätoimialaksi valitaan toimiala, jonka toiminnalla tuotetaan eniten arvonlisää. Toimialaluokat on luokiteltu tarkasti ja päätoimialaksi tulee valita kaikkein rajatuin ja tarkin toimialaluokka.

Rekistereihin ilmoittautuminen

Ennen toiminimen perustamista kannattaa tutustua mihin rekistereihin on ilmoittauduttava ja mihin rekistereihin ilmoittautumista kannattaa harkita. Kaikkiin rekistereihin voi ilmoittautua helposti sähköisellä ilmoituksella.

Ennakkoperintärekisteriin tulee ilmoittautua aina, kun ottaa verojen hoitamisen omalle vastuulleen. Ennakkoperintärekisteriin merkitseminen helpottaa toimeksiantojen saantia, sillä asiakkaan ei tarvitse erikseen miettiä ennakkopidätysten maksamista (paitsi jos maksettava suoritus on palkkaa).

Kaupparekisteriä ylläpitää Patentti- ja Rekisterihallinto eli PRH. Kaupparekisteriin tulee ilmoittautua aina, jos harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa, yrityksellä on pysyvä liikepaikka tai yrityksellä on työntekijöitä.

Arvonlisäverovelvollisen rekisteriin on ilmoittauduttava, kun yrityksen liikevaihto on yli 10 000 euroa vuodessa. Rekisteriin voi ilmoittautua myös vapaaehtoisesti.

Työnantajarekisteriin tulee ilmoittautua, kun yritys maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle työntekijälle sekä silloin, kun palkkaa maksetaan samanaikaisesti vähintään kuudelle työntekijälle. Palkansaajiksi ei lasketa yrittäjän puolisoa tai alaikäisiä lapsia.

Katso myös, miten toiminimen palkka maksetaan itse yrittäjälle.

Toiminimen perustaminen verkossa

Perustaminen verkossa on yrittäjän henkilökohtaisella vastuulla, eli toinen henkilö ei voi tehdä perustamista yrittäjän puolesta. Yrityksen voi perustaa verkkopalvelussa, kun perustaja

 • on täysi-ikäinen
 • omaa suomalaisen henkilötunnuksen
 • omistaa henkilökohtaiset pankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin (tarvitaan sähköistä tunnistautumista varten)

Toiminimen perustaminen verkossa vaihe vaiheelta

 1. Tunnistautuminen YTJ:n verkkopalveluun
 2. Yhteystietojen kirjaaminen
 3. Toiminimen nimen kirjaaminen, muista myös miettiä varanimeä
 4. Toimialan ilmoittaminen kaupparekisteriin
 5. Perustamisilmoituksen sähköinen allekirjoitus
 6. Ilmoituksen maksaminen
 7. Yritys saa y-tunnuksen
 8. Perustamisilmoituksen lähettäminen
 9. Ilmoituksen käsittely, hyväksyminen ja toiminimen rekisteröinti

Muista toiminimen perustamisen lisäksi

Toiminimen perustaminen on yritystoiminnan aloittamisessa yksi helpoimmista asioista. Aloittavan yrittäjän kannattaa myös miettiä liikeideaa, liiketoimintasuunnitelmaa, mahdollista yrityslainaa ja yrityksen nimeä.

Lue myös:

Aloittavan yrityksen rahoitusmahdollisuudet

Onko liikeideani toimiva?

Huomioi nämä yrityksen nimen valinnassa

Näin teet liiketoimintasuunnitelman

Yrityslaina toiminimelle

Kaikki blogit aiheesta yrityksen perustaminen

7.1.2020

Nopeaa yritysrahoitusta kaikenkokoisille yrityksille

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Kestävien asiakassuhteiden rakentaminen

Kestävät asiakassuhteet ovat kriittisen tärkeitä yrityksen menestykselle. Luottamuksen rakentaminen, asiakasymmärrys ja korkealaatuinen palvelu ovat avainasemassa asiakassuhteiden vahvistamisessa. Käymme blogissamme läpi sitä, kuinka arvostuksen osoittaminen asiakkaille, jatkuva kehitys ja ongelmien ratkaisu ovat keskeisiä tekijöitä pitkäaikaisten suhteiden ylläpitämisessä.
9.7.2024

ViisDone Oy:n matka kohti kasvua BusinessCreditin kanssa

Asiakkaamme ViisDone Oy:n yrittäjällä oli halu laajentaa ja monipuolistaa yrityksensä toimintaa. Kasvuhaaveet olivat konkreettisia: verkkosivuston perustaminen, tehostettu markkinointi ja kaluston huoltaminen, jotta räjähdeaineiden kuljetukset voitaisiin hoitaa vieläkin turvallisemmin. Luotettavan kumppanin yrittäjä löysi kotimaisesta BusinessCreditistä.
4.7.2024

Miten lisätä pienen yrityksen näkyvyyttä kesäaikaan?

Tuntuuko siltä, ettei kesän myynti kulje odotusten mukaisesti? Kaipaatko vinkkejä kesäkauden myynnin buustaamiseen? Tässä blogissa jaamme kymmenen tehokasta vinkkiä pienen yrityksen näkyvyyden ja myynnin lisäämiseksi kesäaikaan. Nappaa vinkit ja varmista, että yrityksesi erottuu kesäisessä markkinahumussa.
25.6.2024