03 3399 3601
 
Kirjaudu sisään

Yrittäjän palkka – huomioi nämä asiat

Miten hyvin yrittäjä voi tienata ja mitä asioita olisi syytä huomioida yrittäjän palkkaa laskettaessa?

Monelle aloittavalle yrittäjälle tai yrityksen perustamista harkitsevalle voi olla vaikeaa hahmottaa, miten yrittäjän palkka muodostuu ja mitä kaikkia vähennyksiä tulisi ottaa huomioon lopullista käteen jäävää palkkaa laskettaessa.

Raha, jonka yrittäjä laskuttaa asiakkaaltaan, ei koskaan sellaisenaan siirry yrittäjälle vaan yritystoimintaan liittyy runsaasti pakollisia menoja. Toimialasta ja yrityksen kuluista riippuen yrittäjälle jää yleensä käteen noin 30-50 % siitä, mitä hän on tehdystä työstä kokonaisuudessaan laskuttanut. Yrityksen liikevaihto ei siis kerro yrittäjän ansioista vielä mitään.

Aloittelevan yrittäjän kannattaa lähteä siitä, että miettii ensin millaista nettotuloa havittelee tai tarvitsee, jotta yritystoiminta on kannattavaa ja sillä voi elättää itsensä. Kun tämä summa on tiedossa, on helpompi miettiä millaiseen laskutukseen yrityksen sitten tulisi toiminnallaan päästä. Jos laskutettava summa tuntuu yrityksen alkumetreillä vaikealta saavuttaa, voi yrittäjä turvautua lisäksi ulkopuoliseen yritysrahoitukseen.

Yrittäjän palkan vähennykset

Yritystoimintaan liittyy monenlaisia kuluja, joista verot ovat luonnollisestikin suurin yksittäinen huomioitava kuluerä yritykselle.

Arvonlisävero on niin sanottu välillinen vero eli se lisätään tuotteen tai palvelun hintaan ja maksetaan kokonaisuudessaan valtion kassaan. Arvonlisävero siis käytännössä vain kiertää yrityksen kautta verohallintoon. Silti se voi tuntua yrittäjälle ylimääräiseltä kululta siinä vaiheessa, kun arvonlisäverot on laskutettu asiakkaalta ja ne pitää tilittää yrityksen kassasta eteenpäin.

Arvonlisäveron lisäksi yrittäjä maksaa toiminnastaan tuloveroa. Tuloveroa maksetaan suhteessa yrityksen tulokseen ja se maksetaan yleensä ennakkoveroina tilikauden arvioidun tuloksen mukaan.

Verojen lisäksi muita kuluja, joita yrittäjän tulee ottaa huomioon ovat muun muassa:

- lakisääteinen YEL-vakuutus eli pakollinen yrittäjän eläkevakuutus
- muut vakuutukset, kuten tapaturma- tai vastuuvahinkovakuutus
- kirjanpitokulut
- toimitilakulut
- markkinointikulut
- materiaalit ja tarvikkeet
- auto

Yrittäjän kannalta positiivinen asia on, että monet yritystoimintaan liittyvät kulut voidaan kirjata yrityksen kirjanpitoon ja saada siten verotuksessa vähennettäväksi. Pääasiallinen sääntö on, että vähennyskelpoisiksi lasketaan sellaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet yrityksen tulon hankkimisesta ja sen säilyttämisestä. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi yritystoiminnassa käytettävät laitteet, kuten puhelimet ja tietokoneet, markkinointi- ja edustuskulut sekä matkakulut.

Toiminimen vs. osakeyhtiön palkka

Kun kyseessä on yksityinen elinkeinoharjoittaja eli yritysmuotona on toiminimi, ei yrittäjä nosta itselleen varsinaista kuukausipalkkaa vaan hän voi vapaasti siirtää rahoja yritystililtä itselleen aina tarpeidensa mukaan. Tällöin yrittäjän palkka ei ole perinteistä rahapalkkaa ja siirrot merkitään kirjanpitoon. Siirroista ei makseta veroja vaan toiminimiyrittäjä maksaa kuukausittaista ennakkoveroa sen mukaan, mikä on yrityksen koko vuoden arvioitu verotettava tulo. Mikäli lopullinen verotettava tulo on pienempi kuin aiemmin on arvioitu, saa yrittäjä veronpalautuksia. Sen sijaan, jos tulos on odotettua suurempi, tulee yrittäjälle myöhemmin maksettavaksi jäännösveroa. Toiminimiyrittäjän kannattaakin vuoden mittaan seurata yrityksen tulosta ja tarvittaessa korjata ennakkoverojen suuruutta lähemmäs todellisuutta.

Toiminimiyrittäjän on hyvä huomioida myös se, että vaikka hän ei vuoden mittaan nostaisi kaikkea yritystilille kertynyttä rahaa yksityissiirtoina itselleen vaan jättäisi osan nostamatta, maksaa hän silti tuloveroa koko summasta.

Jos yritysmuotona on osakeyhtiö, nostaa osakas rahan palkkana ja mahdollisina osinkotuloina. Osakeyhtiön verotus poikkeaa toiminimen verotuksesta, joten kannattaa selvittää kumpi yhtiömuoto on oman toiminnan kannalta järkevämpi.

Muuta huomioitavaa yrittäjän palkasta

Mikäli yrittäjä itse on yrityksen ainoa työntekijä, kannattaa huomioida että yritys ei tuota laskutettavaa tuloa lainkaan silloin, kun yrittäjä esimerkiksi lomailee tai sairastuu. Toisin sanoen tällaiset jaksot ovat yrittäjälle palkattomia. Jos toiveena on pitää kuukauden mittainen kesäloma ja parin viikon talviloma, tulisi koko vuoden tuloskin tehdä noin kymmenessä kuukaudessa tai hankkia sen verran lisärahoitusta muualta, että lomailukin onnistuu.

Myös yritykset, joiden toimiala on altista kausivaihteluille tai projektiluontoista saattavat tarvita ainakin aluksi yritysluottoa kattamaan huonompia kuukausia.

Ota rohkeasti yhteyttä niin autamme mielellämme kaikissa lainan ottamiseen liittyvissä kysymyksissä!

 

13.6.2019
Arvostele artikkeli
0 / 5 (0 ääntä)

Toiminimen perustaminen on helppoa – toimi näin

Toiminimeä perustettaessa henkilö aloittaa elinkeinon harjoittamisen ja rekisteröi toimintansa. Toiminimen perustaminen on hyvin helppoa ja se sopii hyvin yhtiömuodoksi sekä sivu- että päätoimiseen yrittäjyyteen. Katso miten perustat sen nopeasti verkossa ja mitä huomioida ennen perustamisilmoituksen lähetystä.
7.1.2020

Franchising yrittäjyys

Franchising yrittäjyys on yksi yrittäjyyden muoto. Se soveltuu esimerkiksi aloittavalle yrittävälle, sillä liikeidea on todettu toimivaksi ja ketju tarjoaa tukea moniin yrittäjyyden haasteisiin. Franchising-yrityksiä on eri kokoisia ja ne toimivat usealla toimialalla, joten mahdollisuuksia on monenlaisia. Tässä artikkelissa selvennämme, miten franchising toimii ja kuinka päästä franchising yrittäjäksi.
9.12.2019

Näin teet hyvän liiketoimintasuunnitelman

Miten tehdään liiketoimintasuunnitelma? Hyvä liiketoimintasuunnitelma on yrityksen toiminnan kulmakivi ja yrityksen perustamista suunnittelevalle tärkeä dokumentti, joka kiteyttää yrityksen toiminnan. Katso vinkit ja pohjat vakuuttavan liiketoimintasuunnitelman tekemiseen.
11.11.2019