Yrityksen tärkeät päivämäärät 2022

Yrityksen tärkeät päivämäärät vuodessa

Mitä yrittäjän tulee muistaa verotuksesta vuonna 2022? Mitä pitää tehdä kuukausittain ja mitä kerran vuodessa? Kuinka pyhäpäivät vaikuttavat yritystoimintaan? Oheinen muistilista auttaa tarkistamaan vuoden tärkeät päivämäärät ja suunnittelemaan vaadittavat toimenpiteet ennakkoon! Olemme listanneet tärkeät veropäivät sekä pyhä- ja juhlapäiviä, jotka kannattaa ottaa huomioon markkinoinnissa ja työvuorojen suunnittelussa.

Sisältö:

Toistuvat määräpäivät

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Toistuvat määräpäivät

Säännöllinen verotus tuo mukanaan joitakin kuukausittain toistuvia määräpäiviä, joiden merkitystä aluksi avaamme. Ennakkoveron maksupäiviä lukuun ottamatta löydät näidenkin maksujen tarkat eräpäivät laatimaltamme muistilistalta.

Oma-aloitteiset verot

Oma-aloitteisilla veroilla viitataan veroihin, jotka maksajan on itse laskettava, ilmoitettava ja maksettava. Verot pitävät sisällään arvonlisäverot ja arpajaisverot kahden kuukauden takaa, edellisen kuukauden ennakonpidätykset ja lähdeverot tulorekisteriin ilmoittamattomista suorituksista sekä vakuutusmaksuveron. Oma-aloitteiset verot maksetaan kuukausittain suunnilleen kuun puolivälissä. Tarkat päivämäärät löydät kuukausikohtaisesta listauksestamme. Arvonlisäverojen maksupäivään vaikuttaa yrityksen noudattama verokausi, joka voi olla kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi. Oma-aloitteisten verojen maksussa on mahdollisuus noudattaa myös vuosimenettelyä, joka koskee esimerkiksi alkutuottajia ja kuvataiteilijoita.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Yhteenvetoilmoitus toimitetaan verohallinnolle kuukausittain tavaroiden ja palvelujen EU-myynnistä. Määräpäivä osuu joka kuukauden 20. päivän tietämille. Tarkat päivämäärät löydät listauksestamme. Ilmoitus jätetään aina edellisen kuun arvonlisäverosta.

Työnantajasuoritukset

Työnantajasuorituksilla tarkoitetaan palkkojen ennakonpidätyksiä ja työnantajan sairausvakuutusmaksuja. Työnantajasuoritusten eräpäivä on kuukausittain suoritettavilla maksuilla kuukauden 12. päivän tietämillä, mutta maksut voidaan suorittaa myös neljännesvuosittain. Suoritukset maksetaan samaan aikaan oma-aloitteisten verojen kanssa ja päivämäärät olemme merkinneet listaukseemme.

Ennakkoveron maksupäivä

Ennakkoveron eräpäivä on aina kuun 23. päivän tietämillä, mutta koska maksukuukausien määrä vaihtelee yrityksen edellisen vuoden tuloksen mukaan, emme ole tätä päivää merkinneet jokaiselle kuukaudelle erikseen. Ennakkoveroa maksetaan elinkeinotoiminnasta, maataloudesta ja muusta tulonhankkimistoiminnasta saatavista tuloista, kuten omaisuuden vuokraamisesta tai myynnistä. Ennakkoverosta saat lisätietoja verohallinnon sivuilta.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/ennakkovero/

Rakentamisilmoitukset

Urakkailmoitus tulee jättää verohallinnolle jokaisesta rakentamispalvelusta, jonka yhteenlaskettu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euroa. Ilmoituksen jättää joko urakan päätoteuttaja tai rakennuttaja. Työntekijätiedot ilmoitetaan siinä tapauksessa, että rakennushankkeen työmaakohtainen yhteenlaskettu arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 15 000 euron rajan ja työmaalla työskentelee samanaikaisesti tai toisiaan seuraten useampi kuin yksi yritys, eli kyseessä on yhteinen työmaa. Työntekijätietoihin sisällytetään tiedot kaikista rakennusmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Ilmoituksen jättöpäivä on aina kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivän tietämillä. Tarkat maksupäivät voit tarkistaa listauksestamme.

Tammikuu

 • 1.1. Uudenvuodenpäivä
 • 5.1. Marraskuun 2021 rakentamisilmoitukset
 • 6.1. Loppiainen
 • 12.1. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 18.1. Starttirahan maksupäivä
 • 20.1. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus joulukuulta 2021
 • 31.1. Vuosi-ilmoitusten 2021 viimeinen jättöpäivä, poikkeukset: korkotulon lähdeveron alaisista koroista 15.2.2022 mennessä ja osakaslainoista 24.2.2022 mennessä
 • 31.1. Starttirahan maksupäivä

Helmikuu

 • 1.2. Vuoden 2022 verokortit tulevat voimaan
 • 7.2. Joulukuun 2021 rakentamisilmoitukset
 • 14.2. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä, Ystävänpäivä
 • 15.2. Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista, Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirtopyynnöt
 • 17.2. Starttirahan maksupäivä
 • 21.2. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 24.2. Vuosi-ilmoitus osakaslainoista
 • 28.2. Vuosimenettelyssä olevien oma-aloitteisten verojen eräpäivä vuoden 2021 arvonlisäveroista
 • 28.2. Kiinteistöyhtymien ja maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoitusten jättöpäivä
 • 28.2. Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset
 • 28.2. Metsätalouden veroilmoitus, poikkeus: jos harjoitetaan myös maataloutta ja/tai elinkeinotoimintaa, on määräpäivä vasta 1.4.
 • 28.2. Starttirahan maksupäivä

Maaliskuu

 • 7.3. Tammikuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 8.3. Naistenpäivä
 • 14.3. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 16.3. Starttirahan maksupäivä
 • 21.3. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 31.3. Starttirahan maksupäivä

Huhtikuu

 • 1.4. Metsätalouden veroilmoitus, jos lisäksi palautetaan maatalouden tai elinkeinotoiminnan veroilmoitus
 • 1.4. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoitus (kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt)
 • 1.4. Maatalouden veroilmoitus
 • 5.4. Helmikuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 12.4. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 14.4. Starttirahan maksupäivä
 • 15.4. Pitkäperjantai
 • 17.4. Pääsiäispäivä
 • 18.4. 2. Pääsiäispäivä
 • 20.4. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 29.4. Starttirahan maksupäivä
 • 30.4. Vappuaatto

Toukokuu

 • 1.5. Vapunpäivä
 • 2.5. Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen veroilmoitus, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2021. Muilla yhtiöillä 4 kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Veroilmoituksen mukana ilmoitetaan myös tilinpäätös.
 • 5.5. Maaliskuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 8.5. Äitienpäivä
 • 12.5. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 16.5. Starttirahan maksupäivä
 • 20.5. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 26.5. Helatorstai
 • 31.5. Starttirahan maksupäivä

Kesäkuu

 • 4.6. Ylioppilasjuhlat
 • 5.6. Helluntai
 • 6.6. Huhtikuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 13.6. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 16.6. Starttirahan maksupäivä
 • 20.6. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 24.6. Juhannusaatto
 • 25.6. Juhannuspäivä
 • 30.6. Starttirahan maksupäivä

Heinäkuu

 • 5.7. Toukokuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 12.7. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 15.7. Starttirahan maksupäivä
 • 20.7. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 29.7. Starttirahan maksupäivä

Elokuu

 • 3.8. Yleinen veronpalautuspäivä 1
 • 5.8. Kesäkuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 12.8. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 16.8. Starttirahan maksupäivä
 • 22.8. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 31.8. Starttirahan maksupäivä

Syyskuu

 • 5.9. Yleinen veronpalautuspäivä 2
 • 5.9. Yrittäjänpäivä
 • 5.9. Heinäkuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 12.9. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 15.9. Starttirahan maksupäivä
 • 20.9. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 30.9. Starttirahan maksupäivä

Lokakuu

 • 5.10. Elokuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 12.10. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 17.10. Starttirahan maksupäivä
 • 20.10. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 31.10. Starttirahan maksupäivä

Marraskuu

 • 5.11. Pyhäinpäivä
 • 7.11. Syyskuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 11.11. Singles’ Day
 • 13.11. Isänpäivä
 • 14.11. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 16.11. Starttirahan maksupäivä
 • 19.11. Miestenpäivä
 • 22.11. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 25.11. Black Friday
 • 28.11. Cyber Monday
 • 30.11. Starttirahan maksupäivä

Joulukuu

 • 2.12. Osta työtä Suomeen -päivä
 • 5.12. Lokakuun 2022 rakentamisilmoitukset
 • 6.12. Itsenäisyyspäivä
 • 12.12. Työnantajasuoritusten ja oma-aloitteisten verojen eräpäivä
 • 16.12. Starttirahan maksupäivä
 • 20.12. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus
 • 24.12. Jouluaatto
 • 25.12. Joulupäivä
 • 26.12. Tapaninpäivä
 • 30.12. Starttirahan maksupäivä
 • 31.12. Uudenvuodenaatto

14.3.2022

Luotettavaa, suomalaista yrityslainaa ympäri vuoden

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024