Miten yrityslainan korko määräytyy?

Yrityslainan korkoon vaikuttavat tekijät

Yllättävät menot, projektit, yrityksen investoinnit tai kassavajeen paikkaaminen ovat yleisimpiä syitä yrityslainan ottamiseen. Yrityslainan korko on yksi merkittävimmistä yrityslainan lopullisen hintaan vaikuttavista tekijöistä. Hintaan vaikuttavat lisäksi esimerkiksi lainasumma, riskitekijät, laina-aika ja lainan muut kustannukset. Yrityslainan korko ja muut hintaan vaikuttavat tekijät ovat aina yrityskohtaisia.  

Pankkien tarjoamissa lainoissa tuotto perustuu yleensä lainasta perittävään marginaalikorkoon sekä lainan hoitoon liittyvistä kuluista. Tässä artikkelissa käydään läpi keskeiset yrityslainan korkoon vaikuttavat tekijät sekä korkoihin liittyvät termit.

Sisältö:

Nimelliskorko ja todellinen vuosikorko – erot pähkinänkuoressa
Todellisen vuosikoron laskukaava
Yrityslainan korkoon vaikuttavat tekijät
Kiinteä korko vai muuttuva korko
Yrityslainan keskimääräinen korko

Nimelliskorko ja todellinen vuosikorko – erot pähkinänkuoressa

Pankit ja muut rahoituslaitokset käyttävät erilaisia termejä korosta, onkin tärkeää erityisesti lainatarjouksia vertailtaessa käyttää samoja mittareita. Nimelliskorko ja todellinen vuosikorko kertovat lainan kustannuksista erilaisia asioita.  

Nimelliskorko tarkoittaa lainasta perittävää korkosummaa, mutta siihen ei sisälly mitään muita lainasta perittäviä kuluja. Nimelliskorko voikin vaikuttaa tästä syystä varsin edulliselta.

Todellinen vuosikorko sen sijaan sisältää sekä nimelliskoron että muut lainasta perittävät maksut. Yrityslainan ehdot määrittelevät sen, mitä muita kuluja yrityslainaan liittyy. Yrityslainan hinta määräytyy aina yrityskohtaisesti ja se voi vaihdella esimerkiksi yrityksen maksukyvystä ja markkinatilanteesta riippuen paljonkin.

Todellinen vuosikorko kertoo siis vuoden aikana lainasta kertyvät kokonaiskustannukset. Nimelliskoron lisäksi lainan hintaan voidaan lisätä muun muassa:

 • lainan perustamiskustannukset
 • hoitomaksut
 • käsittelykulut
 • laskutuslisät

Todellinen vuosikorko auttaa yrityslainojen hintojen vertailussa. Kokonaishintaan vaikuttaa luonnollisesti myös yrityslainan takaisinmaksuaika, sillä yleensä korkoja ja muita kuluja peritään koko laina-ajalta.

Todellisen vuosikoron laskukaava

Todellisen vuosikoron laskentaan tulee käyttää oikeusministeriön määrittämää kaavaa, joka on varsin monimutkainen. Lain mukaan rahoitusyhtiöt eivät ole velvollisia ilmoittamaan yrityslainan todellista vuosikorkoa. Finanssialan sivuilta löytyy opas todellisen vuosikoron laskemiseen

Yrityslainan korkoon vaikuttavat tekijät

Yrityslainan korko muodostuu pohjakorosta sekä marginaalikorosta. Marginaalikorko on rahoitusyhtiön omaa tuottoa myönnetystä lainasta. Toisin sanoen marginaali on rahoitusyhtiön kate lainalle, sillä pyritään pienentämään lainasta aiheutuvaa riskiä. Yleisesti voidaankin sanoa, että mitä paremmalta yrityksen takaisinmaksukyky vaikuttaa, sitä edullisempi korko yrityslainalle voidaan myöntää. Marginaali neuvotellaan aina yrityskohtaisesti.

Korkomarginaaliin vaikuttavat esimerkiksi seuraavat tekijät:

 • Yrityksen ikä: Pitkään toimineiden yritysten on helpompi neuvotella edullisempi marginaali, mikäli talouden tunnusluvut ja tulevaisuuden näkymät ovat kunnossa. Uusien yritysten osalta riski on isompi, joten myös korkotaso on yleensä korkeampi.
 • Yrityksen maksukyky: Rahoituslaitos selvittää yrityksen maksukyvyn huolellisesti ennen lainatarjousta. Maksukyvyllä tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä maksuvelvoitteista. Maksukykyinen yritys kykenee hoitamaan maksuvelvoitteensa ajallaan.
 • Kannattavuus: Yritys on kannattava, kun sen tuotot ovat suuremmat kuin sen toiminnasta aiheutuvat kulut. Kannattavuus on yksi tärkeimpiä yrityksen talouden tunnuslukuja.
 • Mahdolliset maksuhäiriöt: Yrityksen maksuhäiriö syntyy, kun yritys ei maksuhuomautuksista huolimatta maksa velkaa. Maksuhäiriömerkintä näkyy yrityksen luottotiedoissa 2-5 vuotta. Lue lisää yrityksen maksuhäiriömerkinnöistä.
 • Tulevaisuuden näkymät: Jos yrityksen liiketoiminnan oletetaan olevan kasvusuuntainen ja vakaa, on rahoituslaitoksen riski menettää lainasumma pienempi ja näin ollen myös korkotasoa voidaan tarkastaa alemmaksi.
 • Markkinatilanne: Kysyntä ja tarjonta vaikuttavat myös koron suuruuteen. Rahoituslaitokset myöntämien yrityslainojen korko nousee, kun kysyntää on paljon.
 • Rahoituksen käyttötarkoitus: Mikäli yrityslainalla rahoitetaan esimerkiksi investointia, jolla on tarkoitus tuottaa vakuusarvoa, on laina todennäköisesti edullisempi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kiinteistön rakentaminen tai laitehankinnat.
 • Vakuudet: Yrityksen vakuudet vaikuttavat merkittävästi lainan hintaan. Yrityslaina on sitä edullisempi, mitä paremmat vakuudet rahoitusyhtiölle on tarjota. Erityisesti uusilla pienyrittäjillä voi lainaa hakiessa muodostua haasteeksi vakuuksien järjestäminen. Ilman vakuuksia lainan hinta nousee, koska hyvät vakuudet pienentävät merkittävästi rahoituslaitoksen riskiä saada lainasumma takaisin. Lue lisää yrityslainan vakuuksista.
 • Yrityksen vastuuhenkilöiden mahdolliset maksuvaikeudet: Yrityksen maksukyvyn lisäksi rahoituslaitokset tarkastavat myös vastuuhenkilöiden maksukyvyn arvioidessaan omaa riskiä. Näin ollen myös vastuuhenkilöiden maksuhäiriöt korottavat lainan hintaa.

Kiinteä korko vai muuttuva korko

Lainan lopulliseen hintaan vaikuttaa osaltaan myös valittu korkotyyppi. Kiinteä korko on nimensä mukaisesti sama koko laina-ajan eikä siihen vaikuta markkinoiden vaihtelut. Tämä korkotyyppi on hyvä ratkaisu silloin kun yrityslainan korot ja kustannukset halutaan ennakoida tarkasti. Kiinteä korko on yleensä hieman kalliimpi vaihtoehto, mutta se tuo mukanaan turvaa.

Muuttuva korko elää Euroopan keskuspankin säätelyn mukaan ja siihen vaikuttaa yleinen taloudellinen tilanne EU:n alueella. Yrityslainan hintaan vaikuttaa luonnollisesti korkotason muutokset – kun korko nousee, laina kallistuu ja koron laskiessa lainan hinta on edullisempi. Muuttuva korko on hyvä vaihtoehto, kun korkotaso on ja sen oletetaan pysyvän alhaisella tasolla.

Yrityslainan keskimääräinen korko

Suomen Pankin mukaan yrityslainojen korko on muutaman vuoden ajan pysytellyt vajaassa kahdessa prosentissa. Pienemmissä lainasummissa korko on yleisesti kuitenkin korkeampi. Suomen Pankin sivuilta löytyy korkotaulukko, josta löytyvät keskikorot 250 000 euron, 250 000-1000 000 euron sekä yli miljoonan euron lainasummille. Yrityslainan hinta ja vaatimukset vaihtelevat kuitenkin lainantarjoajasta riippuen paljonkin.

Usein pankista haettu yrityslaina on edullisin, mutta vakuuksien puuttuminen tai liiketoiminnan kannattavuuden osoittaminen voivat estää lainan saamisen. Monesti pankki myöntää lainaa vain osan haetusta summasta. Näissä tapauksissa yritys voi hakea lainaa yksityisiltä yrityslainapalveluilta, joiden myöntökriteerit ovat löyhemmät.

Yrityslainaa voi saada myös ilman korkoa. Esimerkiksi BusinessCredit yrityslainasta maksetaan toimituspalkkio, mutta itse laina on koroton.

22.12.2021

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Investointirahoitus kasvun ja kehityksen mahdollistajana

Oikeanlainen, tarkoin harkittu investointirahoitus voi olla se kauan kaivattu sysäys yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Blogissamme pureudumme investointirahoituksen merkitykseen, sen moninaisiin vaihtoehtoihin ja avainasioihin, jotka on hyvä muistaa, kun lähtee rakentamaan menestyvää liiketoimintaa.
11.6.2024

Rahoitus yrityksen ostoa varten

Yrityksen ostaminen on merkittävä askel yrittäjyydessä. Se voi olla tapa yrittämisen aloittamiselle tai osa jo olemassa olevan yrityksen liiketoiminnan kasvustrategiaa. Siksi yritysoston rahoituksen suunnittelu ja hankinta ovat keskeisiä asioita tässä prosessissa. Lue blogitekstimme eri rahoitusvaihtoehdoista ja nappaa vinkit onnistuneeseen yritysostoon.
28.5.2024