Yrittäjäkoulutus

Yrittäjän koulutus voi olla yrittäjäopintoja tai muuta liiketoimintaa tukevaa koulutusta

Itsensä kouluttaminen kannattaa aina, olitpa aloitteleva yrittäjä, joka tarvitsee yrittäjäkoulutustta, tai kokenut yrittäjä oppimassa uusia taitoja liiketoiminnan kehittämiseen. Monet yrittäjät ovat oppineet asioita kantapään kautta, vaikka koulutuksen avulla polku voi olla paljon mutkattomampi. Tässä artikkelissa käymme läpi vaihtoehtoja yrittäjäkoulutukseen.

Sisältö:

Yrittäjyyden opiskelu
Yrittäjän ammattitutkinto
Lisäkoulutus kokeneelle yrittäjälle
Hyödynnä vähennykset verotuksessa
Yrittäjän koulutuksen tuet

Yrittäjyyden opiskelu

Mikäli sinulla on jo kokemusta tai taitoa toimialalta, jolla haluat toimia yrittäjänä, kannattaa ennen yritystoiminnan perustamista käyttää hetki yrittäjyyden opiskeluun. Yrittäjäkurssi on hyödyllinen myös, jos olet jo aloittanut liiketoiminnan tai toimit sivutoimisena yrittäjänä, mutta tarvitset osaamista sen viemiseksi seuraavalle tasolle. Eri tahojen tarjoamat yrittäjäkurssit ja -koulutukset auttavat ymmärtämään mitä taitoja yrittäjän tulee osata oman toimialansa lisäksi.

TE-palveluiden tarjoama yrittäjäkoulutus

Yrittäjyyden uravalmennus, yrittäjäkoulutus ja yrityksen perustamiskoulutus ovat työvoimakoulutuksina järjestettäviä koulutuksia. Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen. Uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

 • Saat hyvän yleiskuvan yrittäjyydestä
 • Ymmärrät käytännön näkökohtia yrittäjänä toimimisesta ja yrityksen perustamisesta
 • Saat arvion omista valmiuksista toimia yrittäjänä

Kun suunnittelet yritystoimintaa, voit osallistua lyhytkestoiseen työvoimakoulutuksena järjestettävään yrittäjäkoulutukseen, josta saat perustietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan eri alueista. Näitä ovat esimerkiksi: rahoitus, markkinointi, viestintä, verotus ja taloushallinto. Yrittäjäkoulutuksen avulla osaat rakentaa liiketoimintasuunnitelman, joka on yritystoiminnan perustamista suunnittelevalle tärkeä dokumentti.

Yrittäjyysopinnot osana koulutusta

Monella toimialalla yrittäjyys on työllistymisen kannalta erittäin tärkeää, joten näille aloille tähtääviin koulutuksiin on usein sisällytetty yrittäjäopintoja tai niitä on mahdollista tehdä vapaaehtoisesti. Jos harkitset siis täysin uutta alaa ja yrittäjyyttä, kannattaa selvittää millaisia yrittäjäkursseja opintoihin voi sisällyttää. Näin saat yhdellä koulutuksella ammattitaidon ja tarvittavat pohjatiedot myös yrittäjyyteen.

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja koulutustutkinto voidaan rakentaa koulutettavan osaamisen ja tavoitteiden perusteella. Opintojen määrään vaikuttaa mitä tutkinnon osia valitaan, mikä on olemassa oleva osaamisen taso ja miten ammattitaitoa voi kasvattaa työpaikalla.

Yrittäjän ammattitutkinto voidaan suorittaa monella tapaa: omaehtoisella koulutuksella, oppisopimuskoulutuksella ja näytöillä ilman valmentavaa koulutusta. Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen myös omassa yrityksessään.

 • Ammattitukinto soveltuu oman yritystoiminnan käynnistämistä suunnitteleville, sekä jo yrittäjänä toimiville
 • Tutkinto antaa valmiuden toimia yrittäjänä, sekä kasvattaa edellytyksiä toteuttaa menestyksekästä ja tuloksellista yritystoimintaa
 • Koulutus antaa tukea yrittäjäosaamisen, sekä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen
 • Auttaa hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisen työkaluja suunnitelmallisesti, tunnistamaan omia vahvuuksia ja soveltamaan kaikkea opittua liiketoiminnan kehittämiseen

Lisäkoulutus kokeneelle yrittäjälle

Myös kokeneempi yrittäjä voi saada koulutuksesta potkua liiketoiminnan kehittämiseen. Kokeneemman yrittäjän ei välttämättä tarvitse opiskella itse yrittäjyyttä, mutta kouluttautumisella voi saada liiketoimintaan uutta potkua. Kouluttautumista ei tarvitse ajatella vain perinteisessä mielessä, sillä erilaiset seminaarit, webinaarit, verkkokoulutukset ja yrittäjäverkostojen tapahtumat ovat loistavia koulutusmahdollisuuksia.

Koulutuksia ja uusien oppimismahdollisuuksia on tarjolla monessa paikassa ja tarjontaa kannattaa seurata säännöllisesti. Jos et yrittäjänä ehdi jokaista uutta asiaa oppimaan, koulutuksia on hyvä pitää silmällä myös työntekijöitä ajatellen.

Hyödynnä vähennykset verotuksessa

Yrittäjän kannattaa muistaa, että koulutuskulut ovat usein yrityksen kuluiksi luettavia menoja ja usein ne voidaan vähentää myös verotuksessa. Toiminimiyrittäjää ja osakeyhtiön omistajayrittäjää koskevat hieman eri säännöt siitä, milloin koulutuksen voi vähentää verotuksessa.

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa eli toiminimiyrittäjää koskee samat vero-ohjeet kuin työntekijän itse maksamaa koulutustakin. Kuin toiminimiyrittäjä käy lyhyen ammattitaitoa ylläpitävän tai kehittävän kurssin, joka ei johda tutkintoon, sen kulut ovat vähennyskelpoisia. Tutkintoon johtavien koulutusten kulut eivät ole vähennyskelpoisia ja kuluja pidetään vähennyskelvottomina elantomenoina, vaikka tutkinnon voidaan katsoa tukevan yrittäjän ammattitaitoa.

Esimerkiksi yrittäjän käymä markkinoinnin kurssi on hänen liiketoimintaansa liittyvä koulutus, jonka kulut voi vähentää. Vähennyskelpoisia koulutuskuluja ovat esimerkiksi osallistumismaksut, koulutusmateriaalit ja matkakustannukset.

Osakeyhtiössä tai henkilöyhtiössä työskentelevän omistajayrittäjän koulutuksen saa vähentää koulutusmenona yrityksen verotuksessa. Vähennyskelpoiseksi koulutukseksi voidaan lukea kaikki koulutus, joka hyödyttää yrittäjää omassa yrityksessä. Tähän lasketaan myös tutkintoon johtavat koulutukset. Matkakustannusten korvaukset katsotaan kuitenkin veronalaiseksi tuloksi, jos nämä aiheutuvat ammatillisen perustutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, sekä alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opinnoista.

Yrittäjän koulutuksen tuet

Mikäli yrittäjän täytyy koulutuksen vuoksi keskeyttämään yritystoiminnan tai vähentämään sitä, on yrittäjän mahdollista saada aikuiskoulutus- tai opintotukea. Myös työntekijöiden kouluttamiseen on mahdollista saada erilaisia tukia. Yleisimmät tuet ovat yrittäjän aikuiskoulutustuki ja opintotuki, sekä työntekijöiden koulutukseen suunnatut koulutusvähennys ja oppisopimuksen koulutuskorvaus. Aloittavan yrittäjän kannattaa hyödyntää myös starttirahaa kouluttautumisessa.

Aikuiskoulutustuki on mahdollinen päätoimiselle yrittäjälle, joka joutuu vähentämään tai keskeyttämään yritystoiminnan koulutuksen ajaksi, joka kestää vähintään kaksi kuukautta. Yrittäjän aikuiskoulutustuen edellytyksenä on esimerkiksi vähintään kahdeksan vuoden työhistoria ja yrittäjyys on kestänyt vähintään vuoden.

Yrittäjän aikuiskoulutustuen edellytykset:

 • Koulutus kestää vähintään kaksi kuukautta.
 • Hakijalla on kertynyt vähintään kahdeksan vuotta työkokemusta.
 • Hakija on päätoiminen yrittäjä, joka on toiminut yrittäjänä vähintään vuoden.
 • Yritystoiminnan ansiotulot alentuvat vähintään kolmanneksella koulutuksen takia.
 • Koulutuksen järjestäjä on suomalainen, julkisen valvonnan alainen oppilaitos, kuten yliopisto, ammatillinen oppilaitos tai ammattikorkeakoulu.
 • Aikuistukikelpoisia ovat myös vapaan sivistystyön oppilaitosten koulutukset, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä.

Opintotuki kelpoisuuteen vaaditaan, että yrittäjä opiskelee päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja joutuu tämän takia vähentämään yritystoimintaa tai keskeyttämään sen täysin. Kelan myöntämä opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotukeen oikeuttavaan aikaan vaikuttavat yrittäjän ansio- ja pääomatulot.

Työnantajan koulutusvähennys on mahdollista vähentää verotuksessa, mikäli työntekijöitä koulutetaan palkallisella työajalla ja koulutus perustuu koulutussuunnitelmaan ja liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin.

Oppisopimuksen koulutuskorvaus ja palkkatuki ovat tarkoitettu yritykselle, jolla on oppisopimusopiskelijoita. Mikäli koulutuksen järjestäjä katsoo, että koulutuksesta aiheutuu yritykselle kuluja, voi työnantaja hakea koulutuskorvausta oppisopimustoimistolta tai oppisopimuksen järjestävältä oppilaitokselta. Palkkatukea voi saada työvoimahallinnolta, mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö. Palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta.

15.10.2020

Kestävien asiakassuhteiden rakentaminen

Kestävät asiakassuhteet ovat kriittisen tärkeitä yrityksen menestykselle. Luottamuksen rakentaminen, asiakasymmärrys ja korkealaatuinen palvelu ovat avainasemassa asiakassuhteiden vahvistamisessa. Käymme blogissamme läpi sitä, kuinka arvostuksen osoittaminen asiakkaille, jatkuva kehitys ja ongelmien ratkaisu ovat keskeisiä tekijöitä pitkäaikaisten suhteiden ylläpitämisessä.
9.7.2024

ViisDone Oy:n matka kohti kasvua BusinessCreditin kanssa

Asiakkaamme ViisDone Oy:n yrittäjällä oli halu laajentaa ja monipuolistaa yrityksensä toimintaa. Kasvuhaaveet olivat konkreettisia: verkkosivuston perustaminen, tehostettu markkinointi ja kaluston huoltaminen, jotta räjähdeaineiden kuljetukset voitaisiin hoitaa vieläkin turvallisemmin. Luotettavan kumppanin yrittäjä löysi kotimaisesta BusinessCreditistä.
4.7.2024

Miten lisätä pienen yrityksen näkyvyyttä kesäaikaan?

Tuntuuko siltä, ettei kesän myynti kulje odotusten mukaisesti? Kaipaatko vinkkejä kesäkauden myynnin buustaamiseen? Tässä blogissa jaamme kymmenen tehokasta vinkkiä pienen yrityksen näkyvyyden ja myynnin lisäämiseksi kesäaikaan. Nappaa vinkit ja varmista, että yrityksesi erottuu kesäisessä markkinahumussa.
25.6.2024