Yrittäjän tuet

Yrittäjän on hyvä tietää mistä hakea apua tarvittaessa

Vaikeuksien kohdatessa on hyvä tietää mistä yrittäjä voi saada apua ja tukea. Erityisesti nyt koronavirus-epidemian aikana useat toimialat ja kaiken kokoiset yritykset ovat kriisissä, kun yrityksen kulut juoksevat, mutta kassavirta on tyrehtynyt. Tilanteen odotetaan kestävän useita kuukausia, joten eri tuet ovat nyt yrittäjälle elintärkeitä.

Sisältö:

Yrittäjien työttömyyskassan ansiopäiväraha
Peruspäiväraha yrittäjälle
Yrittäjän sairauspäiväraha
Yrittäjän tartuntatautipäiväraha
Kelan muut tuet yrittäjälle
Julkiset tuet yrityksille
Rahoitusyhtiöiden tarjoama yritysrahoitus
Hyödyllisiä linkkejä yrittäjälle

Yrittäjien työttömyyskassan ansiopäiväraha

Suomessa on yksi yrittäjien työttömyyskassa, eli Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT). Työttömyyskassan jäsenet voivat ehtojen täyttyessä saada ansiopäivärahaa. Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan on työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ansiopäivärahaa voidaan maksaa, mikäli päivärahan hakijan yritystoiminta on lopetettu tai yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. Tilannetta tulee kuitenkin tarkkailla, sillä työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan muutosta, jonka tarkoitus on muuttaa päivärahan ehtoja väliaikaisesti. Jos väliaikainen muutos tulee voimaan, yrittäjillä olisi poikkeuksellisesti mahdollisuus työttömyyskorvaukseen ilman yritystoiminnan lopettamista.

Peruspäiväraha yrittäjälle

Kelan maksaman työttömyyskorvausta, eli peruspäivärahaa voi hakea yrittäjä yritystoiminnan lopettamisen myötä tai työllistymisen päätyttyä yrityksessä.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen aikana yrittäjiä halutaan tukea uusilla tavoilla, joten tällä hetkellä valmistellaan muutosta, jonka tultua voimaan yrittäjät saavat määräajaksi oikeuden työttömyyspäivärahaan, ilman yritystoiminnan lopullista lopettamista.

Yrittäjän sairauspäiväraha

Myös yrittäjällä on oikeus Kelan sairauspäivärahaan, jonka suuruus määräytyy edellisen 12 kuukauden YEL-työtulon mukaan. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että YEL-työtulo on todellisella tasolla.

Sairauspäiväraha korvaa noin 60% sairastamisajan tuloista ja YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuu aika on sairastumispäivä. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Sairauspäivärahaa tulee hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Yrittäjän tartuntatautipäiväraha

Koronavirukseen altistumisen takia voidaan määrätä karanteeniin, jolloin sairauspäivärahan sijasta haetaan tartuntatautipäivärahaa. Karanteeniin määräämisestä tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös karanteenista tai muusta eristämisestä, joka on tartuntatautipäivärahan hakemisen edellytys. Yrittäjällä on myös oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos hän on alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja ja lapsi on määrätty karanteeniin, eikä huoltaja voi tästä syystä mennä töihin.

Kelan muut tuet yrittäjälle

Viimekädessä yrittäjän kannattaa selvittää myös mahdollisuutensa yleiseen toimeentulotukeen ja asumistukeen. Asumis- ja toimeentulotuki on tarkoitettu myös yrittäjille, joten niiden mahdollisuus kannattaa selvittää suoraan Kelalta.

Asumistuen tarpeen arvioinnissa, käytetään yrittäjän bruttokuukausituloa, joka katsotaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Mikäli tätä tuloa ei ole, tuloksi katsotaan mahdollisen starttirahan määrä, eli vähimmäistulo tai yrittäjän oma arvio tulosta.

Julkiset tuet yrityksille

Yrittäjä voi saada rahoitusta myös esimerkiksi Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnverasta. Tällä hetkellä Finnvera ei käsittele lainahakemuksia, vaan se tekee yhteistyötä pankkien kanssa. Finnveran takaamaa lainaa tai lisälainaa tulee siis hakea pankista.

ELY-keskusten tarjoamaa kehittämisavustusta haetaan suoraan oman alueen ELY-keskuksesta. Tällä hetkellä rahoitusta suunnataan erityisesti palvelualojen yrityksille, mutta tarpeen mukaan kehitysavustuksen muodossa jaettavaa rahoitusta voidaan kohdentaa myös muille toimialoille

Business Finland, eli entinen Tekes, rahoittaa yrityksiä esiselvitysrahoituksen ja kehittämisrahoituksen kautta. Esiselvitysrahoitus on korkeintaan 10 000 euron laina liiketoiminnan häiriötilanteisiin, jonka avulla yritys voi suunnitella esimerkiksi uusia liiketoimintoja. Kehittämisrahoitus on enintään 100 000 euron suuruinen rahoitus, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yrityksen tuotteiden ja tuotannon kehitystoimet, joilla yritys parantaa mahdollisuuksiaan selviytyä nykyisestä tilanteesta ja sen jälkeen.

Rahallisen tuen lisäksi on myös tahoja, jotka tarjoavat tuettuja lomia yrittäjille.

Rahoitusyhtiöiden tarjoama yritysrahoitus

Yrittäjän kannattaa myös tutustua rahoitusyhtiöiden tarjoamiin rahoitusvaihtoehtoihin. Laskujen myynti on hyvä vaihtoehto yrittäjälle, jolla on avoimia myyntisaatavia pitkillä maksuajoilla. Lisäksi yrityslainaa on mahdollista hakea kuten normaalisti. Esimerkiksi Businesscredit tarjoaa joustavaa rahoitusta yrityksille 1000 – 100 000 euroa. Yrityslainaa on helppo hakea verkossa ja toimitamme lainatarjouksen jopa tunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Hyödyllisiä linkkejä yrittäjälle:

24.3.2020

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Kasvurahoitus tukemassa yrityksen kasvua ja markkinointia

Kasvurahoituksella on usein hyvin merkittävä rooli yrityksen markkinoinnissa sekä yrityksen brändin rakentamisessa. Tarkista blogistamme, mitkä ovat tämän hetken suurimmat kasvutrendit ja lue, kuinka kasvurahoitus ja markkinointi voivat yhdessä muodostaa voimakkaan tandemin yrityksesi kasvulle.
16.4.2024

Yrityksen autorahoitus

Tässä blogitekstissä pureudumme yrityksen autorahoituksen maailmaan ja tutustumme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin. Autorahoitus on keskeinen osa yrityksen kasvua ja kehitystä, ja vakuudeton yrityslaina voikin tarjota nopean ja joustavan ratkaisun tällaisiin rahoitustarpeisiin.
4.4.2024