Yrittäjän tuet

Yrittäjän on hyvä tietää mistä hakea apua tarvittaessa

Vaikeuksien kohdatessa on hyvä tietää mistä yrittäjä voi saada apua ja tukea. Erityisesti nyt koronavirus-epidemian aikana useat toimialat ja kaiken kokoiset yritykset ovat kriisissä, kun yrityksen kulut juoksevat, mutta kassavirta on tyrehtynyt. Tilanteen odotetaan kestävän useita kuukausia, joten eri tuet ovat nyt yrittäjälle elintärkeitä.

Sisältö:

Yrittäjien työttömyyskassan ansiopäiväraha
Peruspäiväraha yrittäjälle
Yrittäjän sairauspäiväraha
Yrittäjän tartuntatautipäiväraha
Kelan muut tuet yrittäjälle
Julkiset tuet yrityksille
Rahoitusyhtiöiden tarjoama yritysrahoitus
Hyödyllisiä linkkejä yrittäjälle

Yrittäjien työttömyyskassan ansiopäiväraha

Suomessa on yksi yrittäjien työttömyyskassa, eli Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT). Työttömyyskassan jäsenet voivat ehtojen täyttyessä saada ansiopäivärahaa. Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan on työttömyyskassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan ansiopäivärahaa voidaan maksaa, mikäli päivärahan hakijan yritystoiminta on lopetettu tai yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. Tilannetta tulee kuitenkin tarkkailla, sillä työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan muutosta, jonka tarkoitus on muuttaa päivärahan ehtoja väliaikaisesti. Jos väliaikainen muutos tulee voimaan, yrittäjillä olisi poikkeuksellisesti mahdollisuus työttömyyskorvaukseen ilman yritystoiminnan lopettamista.

Peruspäiväraha yrittäjälle

Kelan maksaman työttömyyskorvausta, eli peruspäivärahaa voi hakea yrittäjä yritystoiminnan lopettamisen myötä tai työllistymisen päätyttyä yrityksessä.

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen aikana yrittäjiä halutaan tukea uusilla tavoilla, joten tällä hetkellä valmistellaan muutosta, jonka tultua voimaan yrittäjät saavat määräajaksi oikeuden työttömyyspäivärahaan, ilman yritystoiminnan lopullista lopettamista.

Yrittäjän sairauspäiväraha

Myös yrittäjällä on oikeus Kelan sairauspäivärahaan, jonka suuruus määräytyy edellisen 12 kuukauden YEL-työtulon mukaan. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että YEL-työtulo on todellisella tasolla.

Sairauspäiväraha korvaa noin 60% sairastamisajan tuloista ja YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuu aika on sairastumispäivä. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Sairauspäivärahaa tulee hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Yrittäjän tartuntatautipäiväraha

Koronavirukseen altistumisen takia voidaan määrätä karanteeniin, jolloin sairauspäivärahan sijasta haetaan tartuntatautipäivärahaa. Karanteeniin määräämisestä tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös karanteenista tai muusta eristämisestä, joka on tartuntatautipäivärahan hakemisen edellytys. Yrittäjällä on myös oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos hän on alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja ja lapsi on määrätty karanteeniin, eikä huoltaja voi tästä syystä mennä töihin.

Kelan muut tuet yrittäjälle

Viimekädessä yrittäjän kannattaa selvittää myös mahdollisuutensa yleiseen toimeentulotukeen ja asumistukeen. Asumis- ja toimeentulotuki on tarkoitettu myös yrittäjille, joten niiden mahdollisuus kannattaa selvittää suoraan Kelalta.

Asumistuen tarpeen arvioinnissa, käytetään yrittäjän bruttokuukausituloa, joka katsotaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Mikäli tätä tuloa ei ole, tuloksi katsotaan mahdollisen starttirahan määrä, eli vähimmäistulo tai yrittäjän oma arvio tulosta.

Julkiset tuet yrityksille

Yrittäjä voi saada rahoitusta myös esimerkiksi Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Finnverasta. Tällä hetkellä Finnvera ei käsittele lainahakemuksia, vaan se tekee yhteistyötä pankkien kanssa. Finnveran takaamaa lainaa tai lisälainaa tulee siis hakea pankista.

ELY-keskusten tarjoamaa kehittämisavustusta haetaan suoraan oman alueen ELY-keskuksesta. Tällä hetkellä rahoitusta suunnataan erityisesti palvelualojen yrityksille, mutta tarpeen mukaan kehitysavustuksen muodossa jaettavaa rahoitusta voidaan kohdentaa myös muille toimialoille

Business Finland, eli entinen Tekes, rahoittaa yrityksiä esiselvitysrahoituksen ja kehittämisrahoituksen kautta. Esiselvitysrahoitus on korkeintaan 10 000 euron laina liiketoiminnan häiriötilanteisiin, jonka avulla yritys voi suunnitella esimerkiksi uusia liiketoimintoja.

Kehittämisrahoitus on enintään 100 000 euron suuruinen rahoitus, jonka tarkoituksena on mahdollistaa yrityksen tuotteiden ja tuotannon kehitystoimet, joilla yritys parantaa mahdollisuuksiaan selviytyä nykyisestä tilanteesta ja sen jälkeen.

Rahoitusyhtiöiden tarjoama yritysrahoitus

Yrittäjän kannattaa myös tutustua rahoitusyhtiöiden tarjoamiin rahoitusvaihtoehtoihin. Laskujen myynti on hyvä vaihtoehto yrittäjälle, jolla on avoimia myyntisaatavia pitkillä maksuajoilla.

Lisäksi yrityslainaa on mahdollista hakea kuten normaalisti. Esimerkiksi Businesscredit tarjoaa joustavaa yrityslainaa 1000 – 100 000 euroa. Yrityslainaa on helppo hakea verkossa ja toimitamme lainatarjouksen jopa tunnissa hakemuksen lähettämisestä.

Hyödyllisiä linkkejä yrittäjälle:

24.3.2020
Arvostele artikkeli
0 / 5 (0 ääntä)
Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset.

Vastuullisuus liiketoiminnassa

Vastuullinen liiketoiminta on yhtä tärkeää, kuin vastuullisuus yksityiselämässä. Yritysvastuun kantaminen tarkoittaa, että yritys ymmärtää roolinsa yhteiskunnassa, sekä mitä se toiminnallaan tuottaa koko yhteiskunnalle.
1.4.2021

Mitkä ovat yrittäjyyden riskit?

Yrittämisen riskit ovat osa yrittäjän arkipäivää. Niitä on lähes mahdoton välttää, sillä ilman riskinottoa ei välttämättä synny yritystoimintaa. On kuitenkin mahdollista kartoittaa ja varautua useimpiin riskitekijöihin, jolloin on valmiimpi kohtaamaan haasteet.
5.3.2021
Miten yrittäjän eläke määräytyy ja milloin voi jäädä eläkkeelle?

Miten yrittäjän eläke määräytyy

Yrittäjä on oikeutettu eläkkeeseen siinä missä työntekijätkin, mutta joutuu huolehtimaan eläketurvastaan itse maksamalla YEL-maksua. Tässä artikkelissa selvitämme mitä yrittäjän on hyvä huomioida eläkkeestä.
4.2.2021